Advertentie
financiën / Nieuws

‘Samen in actie tegen tweedeling’

Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

29 september 2021
geld-armoede-munten

Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

Manifest

‘Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling’, aldus vijftien burgemeesters van grote steden in een oproep aan het kabinet. In hun manifest ‘Dicht de kloof’ pleiten de burgemeesters voor extra investeringen in gebieden met een stapeling van problemen, zoals onderwijsachterstanden, werkloosheid, armoede, schulden en criminaliteit.


400 miljoen
Ze vragen het kabinet om jaarlijks 400 miljoen euro uit te trekken voor de zestien ernstige probleemgebieden in hun gemeenten – een van de gemeenten, Amsterdam, telt twee ernstige probleem­gebieden. In mei presenteerden de vijftien burgemeesters hun manifest.

 

Kansengelijkheid
Een maand later nam de Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de motie-Hengelo aan, waarin fijntjes opgeroepen werd tot ‘het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in alle 352 gemeenten’. De motie-Hengelo was ondertekend door bijna twintig grote gemeenten – waaronder Alphen aan den Rijn, Enschede, Maastricht, Nijmegen en Zoetermeer. Niet toevallig allemaal gemeenten die niet hoorden bij de ondertekenaars van het manifest ‘Dicht de kloof’.

Doorbraak
De motie-Hengelo roept het VNG-bestuur op om ‘een langjarige integrale landelijke aanpak met een passend structureel financieel arrangement te ondersteunen’. Zo kan een doorbraak geforceerd worden om kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid te bevorderen, aldus de opstellers van de motie. De motie werd vrijwel unaniem aangenomen.


Beperk je niet
‘We onderstrepen de boodschap van de vijftien gemeenten’, zegt Peter Heijkoop (CDA), wethouder in Dordrecht, VNG-bestuurslid en voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) van VNG. ‘We staan vierkant achter een integralere aanpak op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, armoede, onderwijs en wonen. Maar we zeggen wel: beperk je niet tot vijftien gemeenten, want deze problematiek speelt ook in andere steden.'

 

Corona 
Heeft corona de maatschappelijke tweedeling versterkt? Johan Hamster (CU), wethouder in Stadskanaal en Beste Lokale Bestuurder van 2020, heeft die indruk niet. ‘Bij ons niet. Misschien heeft corona in individuele gevallen de problemen vergroot, maar in onze regio is het voor veel mensen sowieso al lastig om de eindjes aan elkaar te knopen.’


Vaccinatiegraad
De Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD) ziet de verscherpte tweedeling wel. ‘In Groningen ligt de vaccinatiegraad in kwetsbare wijken 6 procent lager dan in de rest van de stad, dat zegt wel wat.’ Ook Cor Lamers, burgemeester van Schiedam (CDA), signaleert dat de tweedeling is toegenomen. ‘Kwetsbare Schiedammers worden harder geraakt door de gevolgen van corona dan andere Schiedammers, zowel sociaal en economisch.’

Verder achterop
Burgemeester Jan Hamming (PvdA) van Zaanstad zegt: ‘In Zaanstad raken we op een aantal fronten nog verder achterop. Jeugdproblematiek, huiselijk geweld, ­werkloosheid, armoede. Mensen in de wijkteams, onderwijspersoneel en politie zien dat gebeuren.’  ‘Gemeenten kunnen veel, maar niet alles’, zegt Lamers. ‘Er zijn problemen die we niet meer zelf aan kunnen.’ De bestuurders hopen op een regeerakkoord dat hen helpt om de problemen aan te pakken. ‘Het is een slechte zaak dat de formatie zo lang duurt’, vindt Hamster. ‘We hebben meer middelen nodig. Investeren is nagenoeg onmogelijk. We zouden graag een impuls willen geven aan de samenleving in plaats van weer te moeten bezuinigen.’


Ontschotting

Hamming benadrukt dat behalve geld ook ‘ontschotting’ nodig is. ‘We sluiten pacten met partijen in de kwetsbare wijken om het tij te keren. Dat kan niet zonder het rijk. Voor een sociaal offensief is het noodzakelijk om de verkokering te doorbreken tussen beleidsterreinen als onderwijs, werk, hulpverlening, wonen en ondermijning.’


Criminaliteit
Heijkoop: ‘Gemeenten hebben een grote rol bij onderwijsachterstand, schuldenproblematiek en leefbaarheid in de wijken. Maar het is belangrijk dat er ook een link gelegd wordt met criminaliteit en veiligheid. Wijken gaan ook achteruit doordat de ondermijnende criminaliteit er een vinger achter de deur krijgt.’  De Hengelose wethouder Mariska ten Heuw (SP), lid van de VNG-commissie PSI, benadrukt dat de aanpak meerjarig moet zijn. ‘We hebben het over problemen die je niet van vandaag op morgen opgelost hebt. Er is langere tijd commitment en budget nodig.’ Hamming noemt zelfs een termijn van 20 jaar. ‘Dit is een zaak van lange adem. Je moet niet afhankelijk zijn van collegeperiodes of verkiezingen.’


Nationaal programma
Heijkoop: ‘Daarom moet dit ook geen project worden, maar een nationaal programma.’ Hij is optimistisch over de afspraken die in het regeerakkoord gemaakt zullen worden. ‘Ik hoor links en rechts dat de partijen die gaan formeren veel aandacht hebben voor de kwetsbare wijken. De beleidsmakers in Den Haag hebben de urgentie goed op het netvlies. Iedereen beseft dat dit zo’n massieve opgave is, dat rijk en gemeente hier schouder aan schouder moeten staan.’

 

Lees het hele verhaal deze week in BB18  (inlog)  

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R / ambtenaar
Hoe lang bestaat deze situatie al: "de sociale tweedeling".

Hoe vaak is er al over gesproken: "het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in alle 352 gemeenten".

Hoeveel plannen zijn er al gemaakt: "extra investeringen in gebieden met een stapeling van problemen, zoals onderwijsachterstanden, werkloosheid, armoede, schulden en criminaliteit."

I.p.v. alleen een mooie woorden verhaal te herhalen; vragen en onderzoeken wat er nodig is om in plaats van een tweedeling, een eenheid te realiseren.

Het zal lang duren voordat het proces in de juiste richting gaat. Maar dat is niet vreemd want het heeft lang de "niet aandacht" gehad waardoor de situatie is geworden wat het nu is.
B. Janssen / Ambtenaar
De vertrouwenskloof hangt o.a. samen met een (door de politiek veroorzaakte) toegenomen ongelijkheid, waardoor er minder vertrouwen is tussen mensen en groepen onderling. Als we dit vertrouwen willen herstellen, moeten we de verdelingsvraagstukken op alle vlakken – huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, inkomen en vermogen – structureel aanpakken.

De rijkste 1 procent van de wereld bezit volgens Oeso-cijfers 200 biljoen dollar, meer dan de overige 99 procent samen. Dat is extreem veel geld. Als je daar 1 procent belasting over heft, dan heb je 2 biljoen dollar (2.000 miljard, red.). Dat is genoeg om alle zeventien ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 te financieren, zoals de bestrijding van klimaatverandering, kansenongelijkheid en armoede.

Als uitvlucht wordt door VVD sc.s. de vermogensvlucht opgevoerd: nee nee nee, doe het niet, want dan zijn de rijken weg en ben je je baan kwijt! Maar ze deden het toen niet, waarom zouden ze het nu wel doen? Het is bangmakerij en het werkt nog ook. Dat moet stoppen. Dus wordt het tijd om nu tegen de miljonairs: kom op mensen, het is maar een klein bedrag en het is in je eigen belang om daarmee de samenleving te helpen. Een beter en stabieler land is in ieders belang.
Ab / beleidsmedewerker
Dit is het gevolg van het gevoerde beleid van verarming door het handelen van de landelijke politiek. Het flexibiliseren van de arbeidsmarkt (hartelijk bedankt d66!!), ongebreidelde arbeidsmigratie toestaan, asielmigratie, geen sociale huurwoningen bouwen etc. Als dit beleid geen wending krijgt ten gunste van de eigen sociaal economische onderlaag, dan heeft het nationale programma geen enkele zin. Zoals Paul Scheffer aangaf: behoud van de welvaartsstaat kan alleen door uitsluiting van anderen.
Advertentie