Advertentie
financiën / Nieuws

Nadeelgemeenten maken vuist tegen herverdeling

Nadat de ROB vorige maand het kabinet er in een rapport op wees dat het verdeelvoorstel op tal van punten onvoldoende was – waardoor met name grote gemeenten erop vooruitgaan – is er volgens de gemeenten voldoende aanleiding om richting de formateurs, het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere betrokkenen een duidelijk signaal af te geven om het voorstel aan te passen.

03 november 2021
vuist-maken---shutterstock-1536299693.jpg

Gemeenten die er door de herverdeling van de rijksgelden op achteruit dreigen te gaan, zijn bezig hun krachten te bundelen om ‘dit onrecht ongedaan te maken’. Zij voelen zich gesteund door een uiterst kritisch adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de voorgenomen herverdeling.

Handen ineen slaan
Vooralsnog gaat het om elf gemeenten die elkaar op initiatief van Gennep gevonden hebben, maar ook elders in het land worden er pogingen ondernomen de handen ineen te slaan. In het Noord-Limburgse Gennep sloten Baarn, Ermelo, Kerkrade, Landgraaf, Losser, Maasgouw, Oegstgeest, Sliedrecht, Stadskanaal en Zoeterwoude een pact. Volgens hen heeft het voornemen van het rijk om het gemeentefonds op een andere wijze te verdelen ‘onevenredige en niet uitlegbare gevolgen’ voor een groot aantal gemeenten.

Voorstel aanpassen
Nadat de ROB vorige maand het kabinet er in een rapport op wees dat het verdeelvoorstel op tal van punten onvoldoende was – waardoor met name grote gemeenten erop vooruitgaan – is er volgens de gemeenten voldoende aanleiding om richting de formateurs, het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere betrokkenen een duidelijk signaal af te geven om het voorstel aan te passen.

Nadeelgemeente
Inmiddels heeft ook het gemeentebestuur van Schagen aangegeven actie te gaan voeren tegen de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. Eerst was Schagen een voordeelgemeente, maar door enkele latere aanpassing is die status omgeslagen in nadeelgemeente. Dat geldt voor veel middelgrote gemeenten. Schagen zoekt vooralsnog eerst samenwerking met andere lotgenoten in de regio.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie