Advertentie
financiën / Nieuws

Tegenvaller van 215 miljoen euro voor gemeenten

Gemeenten krijgen 215 miljoen euro minder van het rijk dan waarop ze hadden gerekend. Dat komt vooral doordat de departementen in 2018 minder hebben uitgegeven dan geraamd. Een andere tegenvaller schuilt in het btw-compensatiefonds.

17 mei 2019

Gemeenten krijgen 215 miljoen euro minder van het rijk dan waarop ze hadden gerekend. Dat komt vooral doordat de departementen in 2018 minder hebben uitgegeven dan geraamd. Een andere tegenvaller schuilt in het btw-compensatiefonds.

De zogeheten onderuitputting door Den Haag heeft gevolgen voor de groei van het gemeentefonds. Die is namelijk afhankelijk van de groei van de rijksuitgaven. De bekostiging van gemeenten verloopt al sinds jaar en dag volgens het systeem van ‘samen de trap op, samen de trap af’. Stijgen de rijksuitgaven, dan vloeit er ook meer geld het gemeentefonds en bij dalende rijksuitgaven daalt de omvang van de geldstroom richting gemeenten.

Onderuitputting

De onderuitputting valt volgens het ministerie van Financiën deels te verklaren door de ambitieuze investeringsagenda voor het eerste kabinetsjaar. ‘Het kost immers tijd om extra mensen aan te nemen of materieel aan te schaffen. De hoge economische groei van het afgelopen jaar versterkt dit, want daardoor is er meer vraag naar werknemers en producten.’

Het accres 2018 was in de septembercirculaire 2018 nog becijferd op 955 miljoen euro. De definitieve afrekening over vorig jaar bedraagt echter 807 miljoen euro, een verschil van 148 miljoen euro. Dat blijkt allemaal uit de deze week gepresenteerde jaarrekening van het rijk.

Btw-compensatiefonds

In diezelfde jaarrekening staat nog een tegenvaller voor gemeenten. Was in de septembercirculaire 2018 nog een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van het  BTW compensatiefonds-plafond van 106 miljoen euro, door extra declaraties van gemeenten op het BCF is de onderschrijding echter 39 miljoen euro lager uitgevallen. Dat verschil van 67 miljoen euro wordt vervolgens door het rijk nog uitgenomen, net als dus de eerder genoemde 148 miljoen euro. Gemeenten moeten aldus toezien hoe het rijk dit jaar – als eindafrekening – 215 miljoen euro uitneemt uit het gemeentefonds.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kareel
Er toont zich de dwaasheid van het 'trap op, trap af'- systeem.

In Den Haag klotst het geld tegen de plinten (11 miljard euro overschot over 2018).

Maar de gemeenten moeten bezuinigen.Wie maakt een einde aan deze gekkigheid? Baudet wellicht?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem
Ik heb jarenlang voor Gemeenten gewerkt en ben een tijd geleden overgestapt naar de Provincie. Ik vind het fnuikend om te zien hoe groot de verschillen in beschikbaar budget zijn tussen de verschillende overheidslagen. Ik verwacht dat de ruimte bij het Rijk nòg groter is. Bij gemeenten kan niks, wordt alles wegbezuinigd, terwijl ik op andere plekken geld zie wegstromen uit pure inefficiency. Eén groot voordeel bij gemeenten: er is een trigger om efficiënt en doelmatig te werken en dat heb ik altijd als een uitdaging beschouwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Blijft een raar systeem. Rijk houdt 11 miljard over en gemeenten moeten opnieuw gaan bezuinigen in 2019 omdat het rijk in 2018 ! dat geld niet heeft uitgegeven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het probleem is onder meer dat er ineens teveel geld gaat naar sectoren (o.a. defensie, sociale zorg) die onvoldoende (personeel) capaciteit hebben om hun budgetten op te maken. Een betere methode is om budgetverhogingen af te stemmen op werkelijke mogelijkheden en te temporiseren. Andere sectoren waar geld nodig is (bijv. gemeenten, pensioenen) kunnen dan ook eens profiteren. Hoogste tijd dat dit VVD-kabinet wordt vervangen door personen met meer visie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen
De logica achter het systeem is denk ik prima. Het zit 'm in het automatisme. Dat enkel omdat het Rijk zoals nu 11 miljard overhoudt gemeenten minder geld toebedeeld krijgen, kan ik zonder duiding van deze onderbesteding niet uitleggen. Terug naar de inhoud, terug naar de bedoeling. En welke middelen gemeenten daarvoor nodig hebben.

Systeem is ok, maar wel met beleid uit te voeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
WvD / SW
Deze financiële besturingsmodellen tussen overheidslagen komen uit een tijd van waar nog gedacht werd in lange-termijn-beleid. 5 tot 10 jaar was normaal. In een tijd van politieke volatiliteit en dynamiek, waar niet verder gekeken wordt dan één regeerperiode - en vaak nog minder afhankelijke van verkiezingstrends - en snelle beleidsveranderingen gaat het dempende en consoliderende effect verloren.

Een ander financieel besturingsmodel zou hier op zijn plaats zijn omdat je dit niet meer uit kunt leggen aan de burger en lokale uitvoeringsorganisaties. Dit ondermijnt het vertrouwen in de democratie en het overheidsbeleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Beste Jannie,"Eén groot voordeel bij gemeenten: er is een trigger om efficiënt en doelmatig te werken en dat heb ik altijd als een uitdaging beschouwd."Wat denk jij dat gemeenten de laatste 10 jaar hebben gedaan en bereikt op dit gebied i.v.m. de voortdurende bezuinigingen door recessie, WMO/Jeugd met een veel te grote korting/toename aanvragers en onderuitputting van budgetten in 'Den Haag'?Gemeenten kunnen niet verdere efficiënties/bezuinigingen doorvoeren.HET WATER STAAT ONS TOT AAN DE LIPPEN!Binnenkort gebeurt een aantal zaken niet meer, ook niet via uitbesteding want dat kost net zo goed geld. En er is al zoveel wegbezuinigd. Het houdt een keertje op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem
@Petra: dat was ook precies wat ik bedoelde (ik heb die afgelopen 10 jaar waar je over spreekt, ook bij de gemeente gezeten). We staan aan dezelfde kant: ik vind het schandalig om te zien dat bij een Provincie van alles mogelijk is, terwijl bij gemeenten inderdaad het water aan de lippen staat. Hoe is het mogelijk? We zijn voor de burger één overheid!

Wat ik bedoelde te zeggen, is dat ik juist bij de Provincie die trigger (gebrek aan financiën) MIS: men voelt geen enkele noodzaak om efficiënter te werken. Daar valt bij enkele overheidslagen nog veel winst te behalen (en dat is niet bij de gemeenten!).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het Rijk gooit allerlei taken over de schutting naar de gemeenten en geeft daarvoor te weinig geld mee. Logisch dat het Rijk geld overhoudt. De gemeenten komen dus geld tekort om die taken uit te voeren. En omdat het Rijk geld overhoudt, krijgen de gemeenten nog eens een keer minder geld. Leve het neo liberalisme....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Het VVD beleid werpt zijn vruchten af!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Opa / IC
Heel leuk. De Belastingdienst "vergeet" bijna een miljard euro aan verstrekte voorschotten (uitgaven) te verantwoorden. Rijksuitgaven dalen daardoor en dus ontstaat een tegenvaller voor gemeenten. Hoe gek kunnen we het maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman
Dan maar geen songfestival organiseren. Dat kan zomaar 30 miljoen euro schelen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Beebertje / Teamleider financiën
De rekensom in de laatste alinea klopt m.i. niet. Of de onderschrijding is 39 miljoen lager dan waar in de septembercirculaire rekening mee is gehouden, dan moet dat teugbetaald worden of de onderschrijding is 39 miljoen en dan moet 67 miljoen worden terugbetaald. Dat staat er echter niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie