Advertentie
financiën / Nieuws

3,25 procent loonsverhoging gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

04 juli 2017

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Vakbonden en gemeentelijke werkgevers hebben na vier maanden onderhandelen een nieuwe cao-gemeenten afgesloten voor de bijna 160.000 ambtenaren. De vorige cao liep op 1 mei af. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019.

Goede beloning

Per augustus 2017 wordt het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent verhoogd. Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt per december met 0,5 procent. In januari volgt dan een loonsverhoging van 1,5 procent. Volgend jaar juli stijgt het IKB vervolgens nog eens met 0,25 procent. In totaal betekent dat een verhoging van 3,25 procent structureel over een jaar en acht maanden. Die loonsverhoging is volgens vakbond CNV meer dan terecht. ‘Maatschappelijk belangrijk werk verdient een goede beloning’, aldus Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid.

Payrollen

Onderdeel van de cao-afspraak is het terugdringen van flexwerken, waaronder het zogeheten payrollen. Het terugdringen van het flexwerk was één van de eisen van de vakbonden. De afgelopen jaren was dat flexwerk bij gemeenten aanzienlijk toegenomen. Vakbond CNV Overheid is tevreden met de gemaakte afspraken daarover. Voor payrollers moeten de bedrijven voortaan een toeslag betalen. Daardoor wordt het volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas ‘aantrekkelijker om ze in dienst te nemen.

‘Eén van de grote kwesties op de huidige arbeidsmarkt is de toenemende flex en de rechtsongelijkheid die dat schept tussen werknemers. De flextoeslag lost die ongelijkheid voor een deel op. Het zorgt er voor dat tijdelijke medewerkers op zijn minst hetzelfde loon krijgen als hun collega's met een vast contract. De flextoeslag heft het loonkostenveschil tussen vast en flex op’, aldus Fey.

Generatiepact

Afgesproken is verder dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens tweeduizend jongeren gaan aannemen, onder meer via intensivering van het generatiepact.

Het principe-akkoord over de cao voor gemeenten is overeengekomen tussen FNV Overheid,  CNV Overheid, CMHF en de VNG. Het akkoord is definitief zodra de leden er mee hebben ingestemd. De vorige cao dateerde van januari 2016, toen een loonsverhoging van 3 procent werd afgesproken voor 2016 en 0,4 procent erbij van januari tot mei 2017.

Reacties: 41

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ruud Veltkamp / ambtenaar
Los van die discussies over die 3.25 % is het een Flut cao. Een heleboel gemeenten passen geen payrolling toe bij inhuur. Waar is verder de ambitie gebleven om met name de secondaire arbeidsvoorwaarden te uniformiseren? Aan woorden als stimuleren en inspanningsverplichtingen hebben wij niets. De ene gemeente heeft een mooie reiskostenregeling, de andere helemaal geen een. De ene gemeente heeft een mooie generatiepactregeling, de andere gemeente peinst er niet over om e.e.a in te voeren. Met deze cao schieten wij niets op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / Ambtenaar
Knap hoor...... 2,5 structureel over 20 maanden en 0,75 IKB. Die laatste is nog meer een fooi als je dat uitrekent in euro's.

cAO Rijk vorig jaar 5 procent over 16 maanden. En nu net de CAO Provincies 3,5%.

Zoals iedere keer weer duidelijk wordt de afgelopen jaren is met name Bert de Haas niet in staat geweest de omderhandelingen tot een goed einde te laten komen. Langzaam maar zeker lopen de verschillen tussen, rijk, provincies en gemeenten steeds verder op.

Maar ja, zolang onze vertegenwoordigers op hun plek blijven zitten veranderd er niets.

Ps: lees even de CAO van de vakbonden zelf. Dan wordt je pas treurig
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pim Kantebeen / persoonlijke titel
@Bas Mensen die hun gemeente CAO vergelijken met de laatste CAO Rijk, vergeten dat de gemeentesalarissen tijdens de crisis nog stegen terwijl die van het Rijk jarenlang bevroren was. Deze CAO komt ruwweg overeen met inflatie. Rijksambtenaren hebben m.i. nog recht op compensatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
@Pim.

Die CAO van 13,4% voor de Rijksambtenaren 2009 - 2013 svp in deze analyse niet vergeten te vermelden. In die periode schreven de gemeenteambtenaren 1,8% in totaal bij plus 2x een eenmalige bruto fooi van respectievelijk € 150 en € 200.De grootste schandvlek zit hem in de loonontwikkeling van de bestuurders sinds 2009. Elk jaar een te ruime loongroei (ver boven elke inflatie) in hun CAO.Ben het met Bas eens. Het is weer een uitkomst onder het marktgemiddelde. De uitstroom zet zich nu zeker voort, waardoor onder de streep de totale loonkosten verder zullen gaan stijgen waardoor de volgende CAO nog lager uit gaat vallen vanwege dit repeterend wan-beleid. Tel uit je winst VNG.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
MIrjam / jurist
Ik lees dat de gemeenteambtenaren 3,25% loonsverhoging krijgen, maar dat klopt toch niet?Als je voorheen loonsverhoging kreeg, dan steeg het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering met hetzelfde percentage.

Nu is het loon en het IKB (waar het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering inzitten) gesplitst.

Het IKB stijgt niet meer mee met de loonsverhoging.

Als er dan 2,5% (1% en 1,5%) loonsverhoging wordt geboden en separaat 0,75% (0,5% en 0,25%) IKB dan concludeer ik dat vakantiegeld en eindejaarsuitkering niet meestijgen met de loonsverhoging en per saldo de ambtenaren er dus minder dan 2,5 % op vooruit gaan.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Waarom zo'n ingewikkelde verhoging? Hoe verwerken ze dat in het IKB? Dat is toch een afgeleide van je loon (*% vak.geld + 6% ejr + 1,5% LL). Hoe wil je dit dan verhogen? Ik krijg weer sterk het idee dat hier een smeriger reden voor is, bv niet meetellen voor je pensioen e.d.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel / Programmaleider
Ik snap dat het politiek aantrekkelijk is om de percentages zo maar bij elkaar op te tellen. Ik had toch verwacht van Binnenlands Bestuur dit niet zomaar klakkeloos wordt overgenomen, zeker niet als dit niet juist blijkt. Graag een correctie op het zojuist verzonden bericht en zeker op de aankondiging in de kop. Ik ben maar eenvoudig programmaleider, maar ik schat zonder het exact uit te rekenen het percentage loonsverhoging op basis van de informatie die in dit artikel staat loonsverhoging rond de 2,8% in 20 maanden in elk geval beslist geen 3,5%
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lucien Visser
Het IKB is (zoals eerder hier geschreven) toch gekoppeld aan het loon (ongeveer 16% totaal). Dit zou betekenen dat de verhoging van het IKB een extra verhoging betreft over die 16%. Of is het IKB eenmalig vastgesteld per 01-01-2017 en groeit dit volgend jaar niet mee met het loon. In dit geval gaan we er bij iedere loonsverhoging minder op vooruit dan we denken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
spiedend oogje
@ Mirjam, die gedachtenkronkels van jou begrijp ik niet....

even simpel:

je jaarsalaris was 100 en de eju was 6%: per jaar 100 x 1.06= 106

je jaarsalaris wordt 102,5 en de eju wordt 6,75%: per jaar 102,5 x 1,0675= € 109,42

109,42/106= 3,23% reële stijging.Helder zo??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van der Hidde
Gelukkig net gepensioneerd. Ontdekte dat in de afgelopen jaren de indexcatie van pensioenen stil is blijven staan. Volgens het ABP missen de gepensioneerden 11.91% !!!Dat is natuurlijk los van de greep uit de pensioenpot door de overheid in de negentiger jaren. Fijn voor de werkenden dat ze er wat bij krijgen. Nu de anderen nog!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen
Is de berekening niet als volgt:

IKB bestaat niet alleen uit 6% eju maar ook 8% vakantiegeld en 1,5% ll (totaal 15,1%). Dit wordt verhoogd met 0,75%, dus wordt 15,21% van je jaarsalaris. Het jaarsalaris wordt met 2,5% verhoogd. In totaal een stijging van slechts 2,60%.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Ravenhorst / Webadviseur
En weer komt de regering weg met een (CAO-)fooi voor het gepeupel en weer meer gunstige regelgeving voor de rijken. Waardoor de inkomensongelijkheid nog verder toeneemt. Triest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin
Ik ben happy.

De onderhandelaars hebben deze (!) keer in mijn ogen een goed resultaat bereikt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernadette Weynants / Financieel specialist
Alle media inclusief BB hebben het over 3,25% voor gemeenteambtenaren. Volgens mij is dat een misrekening. De salarisverhoging is 1% + 1,5% = 2,5%. Daarnaast wordt een deel van het IKB verhoogd (0,5% en 0,25%). Dat laatste gaat over een klein stukje van ons loon: daarom mag je die percentages niet zondermeer bij elkaar optellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert-Jan
@Bernadette W

Volgens mij is het iets anders dan je stelt. Salarisverhoging inderdaad 2,5%, geen discussie. Analoog aan provincies en waterschappen vertaal ik de 0,75% IKB als een looncomponent, dus niet als een verhoging. Dus als het IKB nu 16% van het jaarsalaris is dan is het na 1 juli 2018 16,75% van het jaarsalaris.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald
Misschien kunnen de onderhandelaren vakbond bij de provincie dit volgende keer ook bij de gemeenten doen.

Zie voor het resultaat daar:

2% met terugwerkende kracht dit jaar..

1,3 % per 01-01-2018.

Eenmalige uitkering € 500,--.

IKB verhoogd met 0,75 % per 01-01-2018.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Wordt tijd dat de haas het hazenpad kiest weer een onderhandelings accoord van niets . Lijkt aardig maar weer over 20 maanden uitgesmeerd en verdeelt over loon en ikb. En inderdaad kom ik ook niet verder als een kleine 2,8 ipv 3,5 hier gesteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
@ BBHet zou BB sieren als ze hierover onverwijld duidelijkheid scheppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ jan van der Hidde:

als indexatie uitblijft benadeeld dat zowel de gepensioneerden als degenen die nog opbouwen (werkenden). Kortom: Niet alleen gepensioneerden hebben last van niet-indexatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M
"De vorige CAO liep op 1 mei af" deze zal lopen tot 1 januari 2019. Mag toch hopen dat de bonden eindelijk eens wakker worden en de onderhandelingen vroegtijdig starten zodat de nieuwe CAO er zal zijn voordat de fatale datum alweer zal zijn verstreken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alexander van Engelen / ambtenaar Den Haag
Het IKB is een percentage van het salaris, dus bij stijging van het salaris stijgt het IKB nominaal ook.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter / adviseur
De vermeende stijging met 3,25% klopt inderdaad niet.

Volgens mij is de reële stijging 3,16%

Je jaarsalaris was 100 en het IKB is nu nog 16,3%: per jaar 100 x 1,163 = 116,3.

Je jaarsalaris wordt 102,5 en het IKB wordt 17,05%: per jaar 102,5 x 1,1705 = 119,98.

119,98/116,3 = 3,16% reële stijging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
spiedend oogje
@Wouter, volgens mij klopt jouw berekening helemaal!!

voor ons is die 1/10 peanuts. voor 160.000 ambtenaren is het gauw 12 tot 13 miljoen op jaarbasis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Thijs / Projectleider
@Wouter, ik dan die berekening ook al gemaakt en ook tot de conclusie gekomen dat de stijging 0,1% lager was dan de 3,25% in de berichtgeving.

In ieder geval is dit wel een stijging die gepast is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alexander van Engelen / ambtenaar Den Haag
@Wouter: klopt niet helemaal, want je mist de cumulatie. De 2e loonstijging van 1,5% wordt berekend over het huidige salaris + loonstijging van 1%. Als je dan het nominale resultaat (incl. IKB-verhogingen) afzet tegenover het huidige salaris, kom je hoger uit dan 3,16%.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B / gemeenteambtenaar
Even vooropgesteld; ik ben redelijk blij met het resultaat. Het is tenminste iets. Maar t.o.v. van de andere sectoren (provincie/rijk) is het toch maar mager. En dan steeds weer dat flutargument van de bevroren salarissen van de rijksambtenaren. Rijksambtenaren hadden een eindejaarsuitkering van 8,3% tegenover 6% voor de gemeenteambtenaren. Die zit nu in het IKB en wordt berekend over een heel jaarsalaris; dat is dus zeker een looncomponent. En dan een looptijd van 20 maanden voor onze nieuwe cao, waarbij de eerste loonsverhoging niet ingaat per 1 mei 2017 (einde looptijd oude cao), maar per 1 augustus 2017. Hebben ze weer drie maanden gewonnen. Het wordt tijd dat ze de sectoren weer gelijkschakelen in plaats van die aparte CAO's. @Mirjam; van een juriste had ik iets meer verwacht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Hoe zit het eigenlijk met het extra geld die in het gemeentefonds is gestort voor compensatie van de gestegen pensioenpremies? Het kabinet heeft eind vorig jaar besloten € 342 miljoen extra uit te geven als gevolg van de stijging van de pensioenpremie ABP. Deze post werkt door in de accresberekening van het Gemeentefonds.In de nu afgesproken CAO lees ik echter nog geen woord over compensatie van de gestegen pensioenpremie voor de gemeenteambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Josien / Flexwerker Sociaal Domein
Nog meer jongeren? Ik werk al zes jaar als flexwerker binnen het Sociaal Domein van gemeenten. Een vaste aanstelling wordt bijna alleen vergeven aan jongeren. Een gemeente waar ik gewerkt heb hanteert zelfs de leeftijdsgrens tot 30 . Niet officieel natuurlijk. Goed als men de vergrijzing tegen wil gaan binnen de ambtenarij maar laat er wel een evenwicht blijven tussen jong en ouder. Dat lijkt me op de lange termijn een gezonder werkklimaat geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marije / Beleidsadviseur
Een kleine nuancering ten opzichte van het salarisverschil met het Rijk; ze hebben inderdaad 2% meer eindejaarsuitkering maar de gemeentesalarissen zijn gemiddeld een procent hoger bruto ingeschaald bij dezelfde schaal en stap.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
N. van Koll / ambtenaar
Wat ik me afvraag bij al diegenen die hier reageren op dit bericht: bent u lid van de bond? Dan kunt u deze opmerkingen aan uw bond doorgeven. Daar is behoefte aan. Wanneer je geen lid bent van "de vakbond" komen al deze goede raadgevingen niet bij hen en kunnen ze daar niet op anticiperen.

Overigens , heeft u gehoord van :de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Door deze nieuwe wet wijzigt de rechtspositie van vrijwel alle ambtenaren. Of je nou werkzaam bent bij Rijksdiensten, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen of begeleidende functie in de Sociale Werkvoorziening.Zoek het op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marije / Beleidsadviseur
Een kleine nuancering ten opzichte van het salarisverschil met het Rijk; ze hebben inderdaad 2% meer eindejaarsuitkering maar de gemeentesalarissen zijn gemiddeld een procent hoger bruto ingeschaald bij dezelfde schaal en stap.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Een beetje context @ Marije:

schalen en treden tussen functies bij Rijk en gemeenten zijn niet te vergelijken. Zelfs tussen gemeenten onderling hangt het van de grootte van de gemeente af in welke schaal/trede je op dezelfde functie terecht komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Ziener
Onbegrijpelijk die mensen die hiermee tevreden zijn. Ten eerste is het geen 3,25% zoals hiervoor al terecht opgemerkt. Erger is nog het feit dat we deze eeuw alleen maar achteruit zijn gegaan met de koopkracht.

En die bonden zitten er niet voor ons, mocht dat nog niet zijn door gedrongen.Tip: Volgende keer de onderhandelaars met de opdracht sturen om de koopkracht te verbeteren, inclusief nacalculatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
johan / gemeenteambtenaar
En we zijn weer eens genaaid. Die 3,25 is de facto 1 % over 2017. wat resteert wordt toegevoegd aan het IKB

of te wel een hoger belasting tarief en geen rente op je tegoed. ( Ik weet dat de bank ook niet veel geeft, maar evengoed). Ik

Weet even niet of het dan wel of niet pensioengevend is, maar ik vermoed van niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nieuwenhuis
De exacte loonstijging over de gehele CAO-periode is 3,176%. Waarbij rekening is gehouden met de cumulatie van de 1% en 1,5% en het feit dat de stijging van het salaris 1 op 1 doorwerkt in het IKB. Waarbij een verhoging van het IKB geen invloed heeft op het salaris.Volgens het conceptakkoord is de stijging van het IKB een stijging over het pensioengevende deel. Het pensioen stijgt dus wat dat betreft mee.In het akkoord word niets genoemd over terugwerkende kracht. De eerste loonsverhoging gaat dus inderdaad per 1 augustus in. Mogelijk is dit nog een punt wat de achterban als voorwaarde voor een akkoord kan meegeven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Een cao waaruit blijkt dat de werkgever respectloos is naar de werknemers. Ik heb maar 1 advies: ga nooit bij een gemeente werken
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
@ HenkEens! Wat een schrijnend verschil elke CAO opnieuw met de andere overheden en de bestuurders. Ik stem negatief!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Oproep: ga je 2 keer per maand ziekmelden,! Zo laten we zien dat we ziek zijn van deze werkgever
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / beleidsrealisator
Ik verbaas me over al de negatieve reacties. Ik voel me solidair met de geen-baan-hebbende. Die hebben het pas moeilijk. Mijn loonsverhoging had voor nieuwe banen gebruikt mogen worden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Reiziger / Ambtenaar
Verliezen al mei juni en juli gaat in augustus. Daarbij weer haast twee jaar ipv gewoon een jaar . Waarbij dan weer het zelfde gebeurt verlies maanden door rekken onderhandelingen. Waar is de compensatie voor de gestegen pensioen premie niks dus . Dus gedeelte cao sigaar uit eigen doos. En wat meneer Richard betreft als ik in een schaal 10 of hoger zat zou ik misschien ook zo reageren. En als ze anderen aan een baan willen helpen laten ze dan de 60+ een goede regeling aanbieden kunnen die moeilijke geen baan hebbenden aan het werk ipv een uitkering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
De stijging kon hoger maar al met al valt het resultaat me mee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie