Advertentie
financiën / Nieuws

Lokale lasten voor eigenaren 2,9 procent hoger

De onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt met 3,5 procent het sterkst, gevolgd door de rioolheffing – 3,2 procent. Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2022 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzocht zijn de tarieven van 40 grote gemeenten.

17 januari 2022
verschillende eurobiljetten

In de grootste gemeenten stijgen de woonlasten voor huishoudens in een koopwoning dit jaar met 2,9 procent. Huurders zijn goedkoper uit: zij zien hun lokale lasten met 1,5 procent omhoog gaan.

De onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt met 3,5 procent het sterkst, gevolgd door de rioolheffing – 3,2 procent. Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2022 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzocht zijn de tarieven van 40 grote gemeenten.

Eigenaren
De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 25 euro tot 876 euro per jaar. Dat is een veel kleinere stijging dan in 2021 toen de woonlasten voor eigenaar-bewoners 6,7 procent stegen. Het grote verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afvalstoffenheffing. In 2022 stijgt deze heffing gemiddeld 2,1 procent (7 euro). In 2021 was dit 10 procent (31 euro).

Ozb
In 2022 betalen huiseigenaren gemiddeld 347 euro aan ozb. Dat is 3,5 procent meer dan vorig jaar. Het tarief stijgt het sterkst in Utrecht (16,5 procent). Utrecht verhoogt de ozb-tarieven zodat de gemeente het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van de stad op peil kan houden In zes gemeenten daalt het ozb-tarief. In Den Haag betalen huishoudens het minst (gemiddeld 207 euro), in Nijmegen het meest (766 euro). De totale lokale woonlasten zijn het hoogst in Leiden (1.162 euro) en het laagst in Tilburg (687 euro).

Huurders
Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. In 2022 kost dit gemiddeld 400 euro. Dat is 6 euro (1,5 procent) meer dan in 2021. Voor de afvalstoffenheffing betalen zij, net als eigenaar-bewoners, 7 euro meer. De rioolheffing voor huurders daalt gemiddeld 1,8 procent (1 euro). Huurders betalen gemiddeld 57 euro voor de rioolheffing, dat 1 euro) minder dan in 2021. De daling komt doordat twee gemeenten (Hilversum en Purmerend) er in 2022 voor kiezen om niet langer huurders maar eigenaren rioolheffing te laten betalen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk Donkers / medewerker
Wat dit jaar wel een effect heeft is dat de precariobelasting miv 2022 vervallen is. In een aantal gemeenten zal de OZB stijgen en tegelijkertijd de rekening voor water (ongeveer evenredig) lager uitvallen.

Door nu alleen de gemiddelde OZB te beschouwen wordt een deel van het verhaal verzwegen. Het geeft dus geen eerlijk beeld. Daarvoor is een bredere analyse nodig. (is onvolledig nieuws ook nepnieuws??)
H. Wiersma / gepens.
Dit is slechts de helft van het achtergrondverhaal. Eigenaren hebben ook nog rente/aflossing, het huurwaardeforfait, onderhoudskosten, verzekeringen, VVE-bijdragen en lopen/nemen risico's etc. etc. Daar tegenover staat (nog) beperkte renteaftrek 1e woning. Waardestijgingen zijn over het algemeen papieren winsten en in papier kan nog steeds niemand wonen. Het risico zit in een waardedaling; dat is eigenaren ook al regelmatig overkomen en je zult op dat moment maar werkloos zijn of voor een echtscheiding staan).
Henk Donkers / medewerker
@Spijker

Het artikel gaat over Lokale lasten. Staat er ook boven. Dat zijn de gemeentelijke belastingen, dus OZB. De kosten die u erbij haalt vallen niet onder lokale lasten maar woonlasten. Dat is echt anders en voor iedereen individueel bepaald.

Laten we dat niet door elkaar gooien.
Hans / afdelingsmanager
Het plukseizoen voor het laaghangend fruit is weer begonnen voor de rupsjes-nooit-genoeg...
Advertentie