Advertentie
financiën / Nieuws

Begroting Leiden niet meer in last

Het foutje van plus en min is hersteld. In 2013 bezuinigt de gemeente zonder de lasten voor burgers te verzwaren. Ambtenaren worden niet ontzien.

26 september 2012

De gemeente Leiden heeft na het plus-minfoutje haar begroting 2012 opnieuw sluitend gemaakt, waardoor de begroting van 2013 ook kon worden gemaakt. Deze is op de website te zien als een “begroting voor dummy’s”.

Plus en min
Wethouder Robert Strijk (D66) kwam onlangs in verlegenheid toen bleek dat een ambtenaar van de financiële afdeling een plus en een min had verwisseld, waardoor de gemeente zich zes miljoen rijker rekende dan ze was. De begroting 2012 was mede hierdoor niet meer sluitend. Andere oorzaken waren een lagere rijksbijdrage en een correctie van inkomsten uit de grondreserve. De gemeente verlaagt het onderhoudsbudget, heft niet meer actuele reserves op en stelt een gebleken overschot van budgetten voor bijzondere bijstand bij.

Bezuinigen zonder lastenverzwaringen
In 2013 moet de gemeente flink bezuinigen, maar Leiden doet dat zonder lastenverzwaringen en ontziet de laagste inkomens. De gemeente stelt dat het een goede uitgangspositie heeft, doordat zij weinig heeft geleend en beschikt over voldoende reserves. Het aantal uitkeringsgerechtigden nam tegen de verwachting in niet toe en daardoor was voor bijzondere bijstand 1 miljoen minder nodig dan geraamd. Ook op grondexploitaties zijn geen grote verliezen geleden, schrijft de gemeente. Wethouder Strijk benadrukt dat ondanks de economische crisis, de vastgelopen vastgoedmarkt en teruggelopen rijksinkomsten, toch geen lasten worden verzwaard en zelfs kan worden geïnvesteerd in de openbare ruimte.

Ambtenaren niet ontzien
Wel wordt vanaf 2013 geen inflatiecorrectie meer toegepast op subsidies en wil het college bezuinigen op wijkmanagement. Ambtenaren worden ook niet ontzien: het management wordt beperkt en secundaire arbeidsvoorwaarden versoberd. En opnieuw wordt de inhuur van externen verminderd. Daarbij wil de gemeente meer inkomsten genereren door haar panden marktconform te gaan verhuren.

Begroting voor dummy’s
De begroting wordt op de website van de gemeente gepresenteerd als een soort begroting voor dummy’s met een overzichtelijke infographic. Hierin staan onder meer de belangrijkste investeringen voor de komende jaren op een kaartje van de stad.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie