Advertentie
financiën / Nieuws

Voor 7,7 miljard aan coronaherstelplannen

Het kabinet nomineert 23 investeringsplannen voor de coronaherstelpot van de EU. Gemeenten en provincies mogen meepraten over de uitvoering.

28 maart 2022
Geld en corona
Shutterstock

Het kabinet heeft voor 7,7 miljard euro aan plannen opgesteld die kansrijk zouden zijn EU-subsidie op te leveren in het kader van het coronaherstel. In de Brusselse subsidiepot zit voor Nederland echter maar 4,7 miljard euro.

Het gaat volgens verantwoordelijk minister Kaag (Financiën, D66) om een conceptplan dat bewust groter is dan de financieringsenvelop voor Nederland. Dat biedt volgens haar ‘ons de ruimte accenten te leggen’ in het definitieve Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. Nederland is de enige EU-lidstaat die in Brussel nog geen plan heeft ingediend.

Hervormingen

Het eerste conceptplan bevat 23 investeringsplannen op het gebied van onder andere klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt geïnvesteerd in digitalisering, onderwijs en zorg. Kaag benadrukt dat het EU-geld alleen bedoeld is om reeds begrote en uit het coalitieakkoord volledig gedekte uitgaven te financieren. Omdat de EU als voorwaarde stelt dat Nederland tegelijkertijd ook ‘ambitieuze hervormingen’ moet treffen om met name de economie robuuster te maken, zijn er eveneens 16 hervormingsmaatregelen in het conceptplan opgenomen.

Belastingstelsel

Om de groene transitie te bevorderen worden bijvoorbeeld de auto- en energiebelastingen hervormd. Zo wordt de grondslag van de motorrijtuigbelasting omgezet van het gewicht van de auto naar het aantal gereden kilometers en wordt de vliegbelasting voor passagiers verhoogd. Dat moet leiden tot een significante emissiereductie. Daarnaast komen er maatregelen die de stikstofuitstoot in de agrarische, mobiliteits- en industriesector verminderen.

Qua digitalisering zijn projecten opgenomen die zich richten op het versterken van de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking en het digitaliseren van de strafrechtketen – dit onder meer administratieve lasten en fouten terug te dringen.

Brussel wil ook dat Nederland de woningmarkt hervormt. Daarom schrapt het kabinet de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en schaft het de zogeheten leegwaarderatio af, waardoor de belasting van het rendement op verhuurde woningen in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk. Het kabinet belooft het belastingstelsel efficiënter en eerlijker te maken en neemt maatregelen die tot de bestrijding van belastingontwijking leiden.

Medeoverheden

Na raadpleging van de Tweede Kamer start de formele dialoog met de Europese Commissie en het consultatieproces voor het eerste conceptplan. Het kabinet kiest voor een breed consultatieproces dat vanaf vandaag loopt door middel van een publieke (internet)consultatie. Het kabinet zal op verzoek van de Tweede Kamer en conform de vereisten van de Europese verordening voor het coronaherstelfonds medeoverheden en sociale partners gericht raadplegen. Gemeenten en provincies zouden naar verluidt in principe alleen mogen meepraten over de uitvoering.

Het streven is om in juni met een tweede, finale conceptversie te komen waarover de Tweede Kamer zich mag uitspreken.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Van de destijds geraamde en naar buiten gebrachte ca. E 6 miljard blijft steeds minder over. Wat is eigenlijk de exacte stand bij de overige EU-landen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
NL heeft aan de EU voor deze coronaherstelpot ik meen € 47 miljard bijgedragen.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie