financiën / Partnerbijdrage

Fit blijven in lijf en loopbaan

Fit blijven in lijf en loopbaan. Hoe fit is de ambtenaar?

Loyalis-gidsrol.jpg

Loyalis wil vitaliteit en bewegen weer op één.

Door de coronacrisis is het thema vitaliteit naar de achtergrond geschoven. Inkomensverzekeraar Loyalis wil de focus terug. “De beleving bij sociale partners is dat er bij gemeenten nog wel wat te winnen valt qua vitaliteit en bewegen”, aldus Rien Arts, directeur Marketing & Sales. Loyalis helpt met diensten op maat: vitaliteitsscans, trainingen, workshops en loopbaangesprekken.

Hoe fit is de ambtenaar? Volgens het CBS lag het verzuimpercentage bij het openbaar bestuur in 2020 gemiddeld op 5,2 procent. Dat is 5 dagen meer dan het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland. Dat betekent: werk aan de winkel. Fitte medewerkers verzuimen minder. Ze zijn veerkrachtiger, flexibeler en productiever en hebben meer plezier in hun werk. Het is zo klaar als een klontje. Toch blijkt vitaliteit in de praktijk een weerbarstig thema. Ongezond eten, te weinig bewegen, roken en drinken zijn aan de orde van de dag. Stress en burn-outs komen voor in alle organisaties.

 

Het thema vitaliteit stond tijdens de coronacrisis op een laag pitje. Met name grotere gemeenten werden de afgelopen maanden ‘geleefd’ door de waan van de dag. Nu de ergste storm is gaan liggen, kunnen ze de bakens verzetten. Het vizier kan weer op de dagelijkse gang van zaken, de focus kan terug bij wat normaal en belangrijk is: vitale en duurzaam inzetbare medewerkers, die ‘wendbaar’ blijven in de organisatie en ook veerkracht tonen op psychisch vlak.

 

Preventie
Blijf gezond! Het is een speerpunt in de cao voor gemeenten. Een extra impuls is belangrijk want werkgevers en werknemers verwachten steeds meer van elkaar. Gemeentelijke organisaties moeten investeren in het op peil houden van kennis en ervaring, gezondheid en motivatie, een goede balans tussen werk en privé en een werkomgeving die als prettig wordt ervaren.

 

Tal van marktpartijen bieden dienstverlening op onderdelen. Dat is mooi, maar het ontbreekt nogal eens aan samenhang en overzicht. Rien Arts: “Keer op keer zien we gemeentelijke organisaties die ofwel mogelijkheden onbenut laten, ofwel dingen juist dubbel geregeld hebben. Daardoor missen ze kansen. Wij doen niet te veel en niet te weinig. We bedienen de hele keten: preventie, vitaliteit, verzuimbeleid, re-integratie en een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Doelstelling is medewerkers fit houden, niet alleen fysiek, ook op financieel vlak.”

 

Loopbaanmobiliteit
Vitaliteit gaat over de sportschool én over het goede gesprek met de HR-manager. Het gaat over vooruit kijken naar de toekomst én proactief zijn in het moment. Anja Wiersma, Manager DI Diensten Loyalis, noemt dat “het snijvlak van financieel bewustzijn, loopbaankeuzes en duurzame inzetbaarheid”. Daar is de winst te pakken. Wiersma: “Ook het stimuleren van loopbaanmobiliteit hoort daarbij. Wat we veel zien bij gemeenten is dat de arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Juist daarom blijven medewerkers vaak jarenlang op hun plek zitten. Onterecht denken ze hun rechten te verliezen, of financieel in te leveren, als ze een move maken. Dat is geen wenselijke ontwikkeling.”

 

Gemotiveerd blijven na al die jaren, dat is de kunst. Wiersma maakt medewerkers bewust van de talrijke mogelijkheden: “Denk aan een sabbatical, een dagje minder werken, een eigen bedrijf starten naast je vaste baan of een opleiding volgen. Daarover gaan we individueel het gesprek aan, of bijvoorbeeld met een groep van vijftigers. We combineren het inkomensgesprek met het loopbaangesprek. Mensen gaan weer zien dat ze zelf aan de knoppen kunnen draaien en hun eigen loopbaan vorm kunnen geven. Ze krijgen nieuwe energie en komen weer in beweging, ook mentaal.”

 

Hoe werkt u strategisch aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? Dat zij goed in hun vel zitten én kunnen meebewegen met veranderingen in uw organisatie? Het startpunt is een goed overzicht en plan van aanpak. Onze nieuwste dienstverlening helpt u hieraan te werken. Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.