Advertentie
financiën / Nieuws

Sociaal werk kwart gekort

Er is sinds 2008 een kwart bezuinigd op het sociaal werk. Tegelijkertijd zijn de hulpvragen en het werk door de komst van zwaardere doelgroepen en zorg naar de wijk toegenomen. Zozeer zelfs dat de haarvatenaanpak onder druk komt te staan.

21 september 2016

Er is sinds 2008 een kwart bezuinigd op het sociaal werk. Tegelijkertijd zijn de hulpvragen en het werk door de komst van zwaardere doelgroepen en zorg naar de wijk toegenomen. Zozeer zelfs dat de haarvatenaanpak onder druk komt te staan.

De waarschuwing is afkomstig van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaalwerkorganisaties. Door de bezuinigingen enerzijds en de taakverzwaring anderzijds wordt niet uit het sociaal werk gehaald wat er in zit, volgens voorzitter Marijke Vos. ‘Onze professionals willen en kunnen wel heel veel, maar ze zijn met te weinig waardoor er werk en kansen blijven liggen. Ze kunnen hun werk gewoon niet meer goed doen’, zegt ze.

Zaanstad

Vos gebruikt de recente gebeurtenissen in de Zaanse wijk Poelenburg als voorbeeld van wat er mis kan gaan als onvoldoende wordt geïnvesteerd in sociaal werk. Weken op rij vielen allochtone jongeren in die wijk buurtgenoten en de politie lastig. Ze wil niet gezegd hebben dat sociaal werkers de ellende in Zaanstad hadden kunnen voorkomen, maar ze hadden wel aan de voorkoming ervan kunnen bijdragen. ‘Zeker als je er als sociaal werker niet op tijd bij bent, kunnen situaties uit de hand lopen. Zaak is het om in een vroeg stadium signalen op te vangen en preventief in te grijpen. Je moet vertrouwen opbouwen’, zegt ze. Als de boel eenmaal is geëscaleerd, dan is het heel lastig de rust in zo’n wijk te laten terugkeren.

Criminele randjes

Het is volgens Vos oppassen geblazen in meer gemeenten. Ze wijst erop dat in zo’n vijftien gemeenten de afgelopen jaren verordeningen zijn afgegeven om jongeren uit gebieden weg te houden. In veel gevallen gaat het om jongeren die overlast veroorzaken en langs ‘criminele randjes’ lopen. Niet zelden zijn ouders er ver buiten beeld en moeten gemeente met onderwijs en politie een deel van de opvoeding overnemen.

Bokkigheid

Het gevaar is dat jongeren zich echt buitengesloten gaan voelen als individu of als groep. Dan is de kans groter dat ze criminaliseren of radicaliseren en zich vastklampen aan bijvoorbeeld IS. ‘Je moet er op tijd bij zijn. Probeer met ze in contact te komen, ze te bereiken’, aldus Vos. ‘Ik snap dat mensen zeggen: ‘pak ze op’, maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet de oplossing. Zorg gewoon dat het niet zover komt.’

Dat betekent dat je er als gemeente werk van moet maken zodat je er reeds bij de eerste signalen uit de buurt bij bent en iets onderneemt en organiseert. ‘Werk samen met veiligheid/politie; maar zet ook in op coaching naar werk, scholing en andere voor deze jongeren essentiële zaken. De bokkigheid komt wel ergens vandaan.’

Haarvatenaanpak

De in het buitenland bewierookte Nederlandse haarvatenaanpak stoelt volgens Vos op die samengebalde expertise van lokale professionals. Die haarvatenaanpak moet volgens Vos echter wel goed worden onderhouden en liever nog verstevigd, gezien het stijgende bedreigingsniveau. ‘Extremistische partijen zitten niet stil en zoeken naar nieuwe methoden om hun aanhang te vergroten, ook in Nederlandse wijken’, zegt ze. Er is meer kennis nodig over actuele ontwikkelingen rond radicalisering, de methoden die worden gebruikt en de bestrijding ervan.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Zolang sociaal werk niet in staat is om problemen te voorzien en te voorkomen zal het altijd te laat worden ingezet. Simpelweg omdat het preventief vermogen van de gemeentelijke overheid nihil is. Pas bij klachten en ongeregeldheden treedt een gemeente op - stelt sociaal werkers aan - en bezuinigt ze weer weg als de 'rust is weergekeerd'. Om die laatste constatering draait het. Rust moet je namelijk kunnen handhaven en vasthouden. Daarop is ook het sociaal werk onvoldoende getraind.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Het sociaal werk heeft alleen bestaansrecht wanneer ze aantoonbare resultaten kan laten zien. Bijv. in het geval van Poelenburg (of een andere 'brandhaard' kan laten zien dat haar preventieve activiteiten zin hebben, of dat ze resultaat haalt bij het weer op het juiste spoor zetten van baldadige en zich vervelende jeugd (bijv. weer in een onderwijs-/werktraject krijgt, of overlast vermindert). Zo kan het sociaal werk een zinvolle bijdrage leveren aan het zelfredzamer worden van kwetsbare burgers, een groep wijkbewoners actiever krijgen, meer zorgvrijwilligers actief krijgen, etc. Het gaat daarbij om het realiseren van een persoonlijke of maatschappelijke baat van het (sociaal)werk 9= resultaat) en niet (zozeer meer) om de goede intentie van de welzijnsprofessional. Dat gebeurt in de praktijk echter nog niet veel, maar dat begint te komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie