Advertentie
financiën / Nieuws

Leerstoel geothermie gefinancierd

BNG Bank betaalt mee aan een leerstoel geothermie aan de TU Delft. Daarmee wil de bank de ontwikkeling van geothermie in Nederland stimuleren.

21 december 2018

BNG Bank betaalt mee aan een leerstoel geothermie aan de TU Delft. Daarmee wil de bank de ontwikkeling van geothermie in Nederland stimuleren. Eind vorige maand ondertekenden de provincie Zuid-Holland, Energie Beheer Nederland, Eneco, ECW (particuliere netbeheerder voor grootschalige tuinbouw), Hydreco Geomec (expert bodemenergiesystemen), Huisman (wereldwijde leverancier innovatieve technische oplossingen) en BNG Bank een overeenkomst ter financiering van de leerstoel. De gesprekken voor het benoemen van een assistent professor voor de nieuwe leerstoel lopen nog. 

Hij of zij zal samen met tientallen promovendi, postdocs en studenten antwoorden zoeken op wetenschappelijke en technische vragen rondom geothermie. Die vragen gaan onder andere over de samenstelling van de ondergrond, risico’s rondom het aanboren van warmtebronnen, boortechnieken, welke vloeistoffen het beste kunnen worden gebruikt tot hoe het zit met de economische haalbaarheid van geothermie en het opschalen van de activiteiten om zo veilig mogelijk zoveel mogelijk aardwarmte te kunnen gebruiken. Het team heeft een directe link met de geplande geothermiebron op de TU Delft campus en met het in ontwikkeling zijnde innovatiecentrum Geothermie in Rijswijk.

Geothermie is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmte bronnen de komende jaren enorm zal toenemen. Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie