Advertentie
financiën / Nieuws

No-cure-no-pay-bedrijven geen 'profiteurs'

Hoewel no-cure-no-pay-bedrijven soms net iets te makkelijk lijken te profiteren van bestaande wet- en regelgeving, waar gemeenten van balen, geldt dit niet voor het grootste deel van deze bedrijven die bezwaar maken bij de Waardering onroerend zaken (WOZ). Ncnp-bedrijven staan hierin burgers of bedrijven bij - al zijn ze niet veel effectiever - maar gemeenten hebben sterk de indruk dat ze vooral uit zijn op de vergoeding. Volgens het WODC is de waardebepaling de kern van het probleem.

14 februari 2021
No-cure--no-pay-shutterstock-621963875.jpg

Hoewel no-cure-no-pay-bedrijven soms net iets te makkelijk lijken te profiteren van bestaande wet- en regelgeving, waar gemeenten van balen, geldt dit niet voor het grootste deel van deze bedrijven die bezwaar maken bij de Waardering onroerend zaken (WOZ). Ncnp-bedrijven staan hierin burgers of bedrijven bij - al zijn ze niet veel effectiever - maar gemeenten hebben sterk de indruk dat ze vooral uit zijn op de vergoeding. Volgens het WODC is de waardebepaling de kern van het probleem.

Indruk

‘Er is anekdotisch bewijs gevonden voor handelingen die gericht lijken op ‘profiteren’ van bestaande wet- en regelgeving, maar de algehele indruk is dat dit bij de WOZ niet kenmerkend is voor het grootste deel van de ncnp-bedrijven’, schrijft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Er is niet één handelswijze, maar er bestaan 'sterke verschillen' tussen de bedrijven.

 

Werk en kosten

Ncnp-bedrijven verdienen vooral aan de proceskostenvergoedingen die ze ontvangen voor het indienen van bezwaarschriften (het voordeel voor belanghebbenden zit in de verlaging van de WOZ-waarde). De bedrijven kunnen een groot aantal bezwaren tegelijk indienen en ze vragen vrijwel altijd een hoorzitting aan, wat mede de hoogte van de proceskostenvergoeding bepaalt bij een toegekend bezwaar. Gemeenten klagen dat dit een hoop werk geeft en kosten veroorzaakt.

 

Groter aandeel

Het WODC ziet inderdaad dat in de onderzochte periode het aantal bezwaren bij woningen steeg van 160 duizend naar 204 duizend, waarbij het aandeel hierin van ncnp-bedrijven steeg van 17 procent naar 43 procent. Het aantal bezwaren bij niet-woningen daalde van 60 duizend naar 53 duizend, maar het ncnp-aandeel daarin steeg van 20 procent naar 55 procent. De Waarderingskamer becijferde dat gemeenten in 2019 gezamenlijk 12 miljoen euro betaalden aan kostenvergoedingen voor dienstverlening van ncnp-bedrijven.

 

Weinig toevoegen

‘Gemeenten geven aan dat de hoorzittingen met ncnp-bedrijven inhoudelijk doorgaans weinig toevoegen aan de procedure, de bedrijven lichten weinig toe tijdens de hoorzitting’, schrijft het WODC. Dit zou er volgens gemeenten op duiden dat het vooral om de vergoeding te doen is en niet om het helpen van hun klanten. Het WODC voegt echter toe: ‘Ncnp-bedrijven, maar ook rechters, merken in dit verband op dat van de kant van gemeenten doorgaans om weinig toelichting gevraagd wordt.’

 

Kans van slagen

De belanghebbenden zijn bovendien doorgaans tevreden, blijkt uit een enquête van de onderzoekers, ook al wordt het bezwaar niet gegrond verklaard. De slagingspercentages voor particulieren die een ncnp-bedrijf inschakelden wijken weinig af van huiseigenaren die zelfstandig bezwaar maakten. Maar als de WOZ-waarde met meer dan 50.000 euro was verlaagd dan was het slagingspercentage ncnp-bedrijven wél hoger: 21 procent tegenover 11 procent.

 

Massaal waarderen

De kern van het probleem is volgens het WODC de waardebepaling. Grote aantallen woningen worden systematisch vergeleken en de waarde wordt modelmatig bepaald. ‘Het is dan niet bijzonder dat er zich problemen voordoen wanneer er massaal wordt gewaardeerd en vervolgens in bezwaar en beroep naar de individuele woning wordt gekeken.’

 

Onderzoek

Het WODC schakelde voor het onderzoek de adviesbureaus Breuer&Intraval en Pro Facto in. De onderzoekers maakten een selectie van twaalf gemeenten en uitvoeringsorganisaties en voerden een casestudy uit, waarbij per casus interviews zijn gehouden met medewerkers en gegevens zijn opgevraagd. Verder zijn acht ncnp-bedrijven en vijf rechters gesproken en is er een enquête uitgezet onder burgers en bedrijven.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
Ik heb diverse woningen bewoond. Ik heb nog nooit een taxatie (WOZ) gehad waarbij ik het gevoel had dat ik mijn woning voor dat bedrag wil verkopen. Volgens mij taxeert de gemeente (terecht) vrij conservatief en doet ze hiermee de woningbezitter niet tekort.

Door het no cure no pay systeem worden bezwaarschriften uitgelokt. Elke waardebepaling is arbitrair dus worden bezwaarschriften vaak gegrond verklaard. Zegt weinig over de kwaliteit van de taxaties.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@wammes.

Je woont vast en zeker niet in Amsterdam. Daar rijzen de WOZ-taxaties namelijk al jaren de pan uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Patrick / ambtenaar
Wat een beroerd onderzoek zeg en de conclusie geeft aan dat ze de werkelijkheid niet zien.De handelswijze is heel simpel van die bedrijven, je stuurt een standaardbrief dat de waarde 20 tot 25% te hoog is, daarna motiveer je met hetgeen de bezwaarmaker aangevinkt heeft als argument en tijdens de hoorzitting is het antwoord op elke vraag om nadere toelichting, tja dat zegt de burger en niks meer......jammer dat dit onderzoek van onze belastingcenten zo wordt uitgevoerd en dit soort bedrijfjes dus door kunnen gaan met dit onprofessioneel gedrag
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De uitvoering WOZ/OZB wetgeving is één grote ramp. Problemen zijn vooral de waardebepaling via algoritmes en de bureaucratie. Hoogste tijd voor de prullenbak met deze wetgeving en vervanging door eenvoudiger systeem.

Bijv. heffing voor iedere burger tbv publieke diensten met gelijktijdige afschaffing van het huurwaardeforfait.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
José Salhi
De problemen met de uitvoering van de wet WOZ worden ook mijn inziens veroorzaakt door slechte waardebepalingen vooral door gemeenten met onbetrouwbare waarderingsapplicaties. Die waarderingsapplicaties gebruiken inderdaad algoritmen, net zo goed als mobieltjes, de telefoon, de TV, computers enzovoorts allemaal applicaties (apps) en dus algorithmen gebruiken. Door de toeslagenaffaire heeft een algorithme opeens onterecht een foute naam gekregen. Bij de toeslagenaffaire komen de problemen niet door algorithmen, maar door foute toepassing van Big Data met Kunstmatige Intelligentie (AI). Dat ligt gewoon aan fouten door mensen. Volgens professor Arjan Schep in de reportage van BNNVARA/Kassa is modelmatige waardebepaling een noodzakelijk kwaad, omdat bij massawaarderingen het niet mogelijk is alle woningen individueel te bezoeken. Het is niet of of, maar en en. Een handmatige taxatie met slechts 3 vergelijkingspanden is per definitie ook onbetrouwbaar. Maar ook een betrouwbaar model moet wel alle waardebepalende kenmerken kennen om zo nauwkeurig mogelijk de waarde te kunnen bepalen. Daar ontbreekt het aan. Heel veel gemeenten hebben hun KOUDV- en liggingsfactoren niet op orde. Die staan ook niet op het taxatieverslag en dus zijn de waardebepalingen bepaald niet transparant. Dat worden ze ook niet door even te bellen. Het belangrijkste waardebepalende kenmerk is het volume. Die staat wel op het taxatieverslag, maar niet in het WOZ-waardeloket. Die volumes van de gemeente verschillen ook nog eens vaak van die van makelaars in de verkoopbrochures. Gemeten volgens NEN 2580 zeggen zowel gemeenten als makelaars. Koopsommen horen bij de verkoopinformatie en niet bij door de gemeente zelf bepaalde andere volumes, die niet eens bij de koper bekend waren. Taxeren met volumes, die niet hetzelfde zijn als die in verkoopinformatie is onwettig. Gelukkig voor gemeenten beoordelen rechters taxaties niet alleen op basis van de wet, maar ook op basis van regels op de achterkant van de wet WOZ, zoals gedoceerd in een geheime cursus voor uitsluitend rechters, regels gedeeltelijk in strijd met de (Europese) wet en/of de statistiek. Betrouwbare en controleerbare taxaties zullen met aanpassingen van de wet afgedwongen moeten worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie