financiën / Partnerbijdrage

Per 1 januari 2023 energielabel C verplicht voor kantoren

Per 1 januari 2023 energielabel C verplicht voor kantoren. Realiseren van uw duurzaamheidsambities

01 november 2021
InsightImage-TwoThirdsWidth--1-2.jpg

Nog slechts één jaar te gaan dan moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan de gestelde eisen (RVO), dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden.

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120.

 

Op dit moment wordt er geïnvesteerd in verduurzaming maar een groot deel van de vastgoedeigenaren wacht nog af. BDO is van mening dat zij hier niet te lang mee moeten/kunnen wachten. De rijksoverheid streeft dan ook naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.


Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Hieronder enkele ontwikkelingen en redenen welke het vroegtijdig oppakken van de (mogelijke) verduurzaming van het vastgoed meer dan rechtvaardigen:

 

  • De huidige subsidies (SDE++, EIA, Vamil, ISDE) worden minder. Daarentegen stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA kent nu de percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze: 27%, 36% en 45%. (www.bdo.nl/belastingplan)
  • Subsidies zijn er in de praktijk vaak voor de voorlopers. Wanneer de bewustwording er namelijk is, zijn de subsidiepotten vaak snel leeg en is het goed mogelijk dat u achter het net vist; veelal is sprake van een beperkte terugverdientijd van de gedane investeringen;
  • Uit marktonderzoek van een Nederlandse grootbank blijkt dat een duurzaam pand gemiddeld gezien tien procent hogere markthuur en -waarde kent dan niet verduurzaamd vastgoed. Er zijn duidelijke signalen dat dit gat tussen ‘groen’ en ‘bruin’ vastgoed de komende jaren alleen maar groter zal worden;
  • Banken bieden gunstigere financieringsvoorwaarden aan ten behoeve van het verduurzamen van vastgoed en/of het aankopen van duurzaam vastgoed. Daarbij zullen banken niet-duurzaam vastgoed ook niet veel langer in de financieringsportefeuille willen hebben;
  • Het kunnen voorkomen van gerechtelijke procedures en vertraging bij duurzaamheidsinvesteringen door vroegtijdige communicatie met de stakeholders zoals o.a. huurder(s):
  • Door goed onderscheid te maken tussen onderhoud en verbetering;
  • Door extra focus op de communicatie en de juiste bewoordingen bij de aankondiging van de uit te voeren maatregelen en de gevolgen van deze maatregelen (duur werkzaamheden, gevolgen huurprijs etc.)
  • Een mogelijke stijging van de advies- en realisatiekosten door de werking van vraag en aanbod naarmate de vraag groter wordt als de termijn bijna verstrijkt. Hiermee komt het rendement van de investering wellicht onder druk te staan;
  • De verduurzaming van het vastgoed is onomkeerbaar, verduurzaming is gezien de gevolgen voor mens en milieu méér dan energie- en daarmee kostenbesparing alleen.
  • Het bevoegd gezag zal optreden als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

 

Kunt u hulp gebruiken bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, neemt u dan contact op met de adviseurs van BDO Real Estate Valuation Services. Wij helpen u graag.

 

Tom Dekker, Vastgoedadviseur

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.