Advertentie
financiën / Nieuws

Delft krijgt financiële gaten niet meer gedicht

Het begrotingstekort in 2015 bedraagt 11,3 miljoen euro. Het structurele tekort komt in 2018 uit op 6 miljoen. Meer bezuinigen lukt niet.

08 november 2014

Delft liet vorige week weten dat ze de begroting structureel niet rond krijgt. De gemeente kampt met ten minste zeven plagen.

Het begrotingstekort in 2015 bedraagt 11,3 miljoen euro. Het structurele tekort komt in 2018 uit op 6 miljoen. Meer bezuinigen lukt niet, zei wethouder Financiën Aletta Hekker (D66) vorige week bij de begrotingspresentatie. 'De grens is bereikt.' Delft komt nu onder verscherpt toezicht van de provincie.

Spoorzone
Veruit de grootste strop om de nek van de stad is het project Spoorzone. Bij de presentatie van een 'second opinion' vorige week bleek het verwachte verlies nog hoger dan eerder geschat: geen 62 miljoen maar misschien wel 80 miljoen euro.

Grondexploitatie
Maar de Spoorzone is niet Delfts enige problemen. De gemeente lijdt daarnaast grote verliezen op een tweede bouwproject: de Harnaschpolder. Het is een klassiek geval van verlies op grondexploitatie, zoals zoveel gemeenten met uitbreidingslocaties die hebben. In de Harnaschpolder moeten 1300 woningen komen, maar de verkoop stagneert. Inmiddels spaart Delft voor een eind 2019 te nemen verlies van 63 miljoen euro.

Schuldenberg
Een gevolg van de grondexploitatietegenvallers is dat de Delftse schuldenberg momenteel 309 miljoen euro hoog is en doorstijgt naar 354 komend jaar en 384 miljoen in 2016. De rentelasten zijn zo hoog dat 'de aflossing van de schuld grotendeels wordt doorgeschoven naar de toekomst', zo vermeldt de meerjarenbegroting. De rentestand is weliswaar extreem laag, maar omdat zo'n groot deel van de begroting opgaat aan rente is de gemeente zeer gevoelig voor eventuele rentestijging. Voor dat risico moet een buffer worden aangelegd.

Risicoreserveringen
Zo ontstaat het vierde probleem: een zichzelf versterkend proces waarbij op alle fronten de financiële risico's toenemen. De reserveringen die de stad daarvoor moet doen, slokken een steeds groter deel op van het beschikbare budget.

Verplichte investeringen
Dan is er nog het probleem dat Delft niet alle investeringen achterwege kan laten. Bezuinigen op de kenniseconomie of op citymarketing kost uiteindelijk meer geld dan het oplevert. Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen op het beheer van infrastructuur. Met name het onderhoud van de vele bruggen in Delft is een kostbare aangelegenheid. En Delft loopt al flink achter.

Lage algemene uitkering
Aan de inkomstenkant zitten de andere plagen. Delft beklaagt zich over een relatief lage algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit komt doordat Delft twee grote steden in haar directe nabijheid weet – Den Haag en Rotterdam – die nogal wat 'centrumfunctiegeld' voor de neus van Delft wegkapen. Een volgend probleem gaat zich de komende jaren voordoen, doordat een nieuwe definitie van woonruimte in het gemeentefonds ervoor zorgt dat veel studentenwoningen niet meer meetellen, hetgeen Delft op een korting van 1,8 miljoen euro per jaar komt te staan.

Hoge lokale lasten
Tot slot kunnen de eigen inkomsten nauwelijks omhoog. Ten opzichte van de 35 grootste gemeenten heft Delft 9 procent meer ozb en rond 16 procent meer reinigings- en rioolheffingen. De woonlasten zijn daarmee 13 procent hoger dan elders. Nog meer halen bij de eigen inwoners wordt lastig.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr.22 of via de inlog.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

van Delft
Vergeet niet dat het stadsbestuur het ook nodig vond om het duurste stadskantoor van Nederland neer te zetten. Met zijn 90 miljoen is het vijftig procent duurder dan het stadskantoor van Rotterdam, dit terwijl Rotterdam 600.000 inwoners telt tegen Delft net 100.000. Ook wist het stadsbestuur het prijskaartje van dit stadskantoor geheim te houden totdat het gebouw er al stond.
faber
Dat Delft het moeiijk heeft geloof ik graag maar wat er in dit artikel over de 'schuldenberg' staat is raar. Die is volgens mij helemaal niet zo groot; een rentelast van 14 mio moet gedragen kunnen worden. Het uitstellen van de aflossing van schulden is geen verlichting voor de begroting (aflossing is geen last). Wat wel duidelijk is, is dat het financieren van dit soort plannen met nog te verwerven inkomsten uit grondexploitatis risicovol blijken te zijn. Dat krijg je dus als je van gemeenten vraagt om mee te betalen aan projecten die eigenlijk gewoon een nationaal belang dienen (zoals deze spoorlijn dwars door Delft).
Freek van Oosten
De ambities lopen de D66ers weer over de schoenen.

Gevolg: een regelrecht bankroet voor de stad.

Laat dit een les zijn voor alle kiezers.
henk bongers / burger
Die zogenaamde 7 plagen zijn samen te vatten in de woorden: Bestuurlijke graaiers en onbenullen.

Een paar voorbeelden waarvoor de "bestuurders" rechtstreeks verantwoordelijk waren of zijn:

* Beschouw de carriere van Grashoff eens. Leugens en bedrog naar de burgers over o.a. het parkeerbeleid. Door ellebogenwerk tot in de parijtop van Groen Links.

* Recent kwamen de wachtgeldregelingen van oud-wethouders Junius, Rensen, Guldemond zeer negatief in het nieuws.

* de gondel affaire, een achterkamertjes politiek van indrukwekkende omvang.

* de spoorzone, een bodemloze put die de inwoners veel geld gaat kosten

* de Harnaschpolder, verkeerd belegd geldKortom veel geld is verspild waardoor nu de artikel 12 status dreigt.

Conclusie: bestuurders ONGESCHIKT. opentrekken die beerputten en de verantwoordelijken persoonlijk aansprakelijk stellen en laten bloeden.
Adriaan / Burger van Delft
De schuld was op 31-12-2013 volgens de VNG, 532 miljoen euro en zal stijgen naar meer dan 750 miljoen EUR op 31-12-2017 als de des- investeringen in het Spoorzone gebied in de verlies- en winstrekening zijn verwerkt. Meer dan 325 miljoen investeren in het Spoorzonegebied zonder 1 cent eigen vermogen met een grondopbrengst van ca. 25 miljoen geeft een schuld van ca.300 miljoen EUR, zo simpel is het.
Student TU / Student
Er is hier maar 1 groep schuldingen, en dat is het compleet falende toezicht. Waar was de gemeenteraad, waar was het Rijk en de Provincie toen de volkomen onhaalbare exploitatieberekeningen werden gepresenteerd als zekerheidjes? Vele deskundigen hebben precies voor de huidige situatie gewaarschuwd. B&W was alleen maar bezig met hun eigen agenda, een kind moet je ook niet met vuur laten spelen. De controlerende organen hebben hier gefaald. Wie wordt hiervoor ter verantwoording geroepen? Zij zijn de verantwoordelijken voor honderden ontslagen bij de gemeente, en de honderden die er nog aan komen, de achterstallige investeringen, de gesloten kinderboerderijen, sociale voorzieningen, reiniging openbare ruimte, etcetc. Een grote schande dat dit nog steeds ongestraft blijft.
Student TU / Student
groep schuldigen uiteraard
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Delft moet gewoon minder gokken. Dan hoeft het ook niet meer te klagen. Waar was trouwens de provincie Zuid Holland met haar toezicht?
Advertentie