Advertentie
financiën / Nieuws

Loonparagraaf struikelblok in cao provincies

De partijen die onderhandelen over een nieuwe cao voor provincie-ambtenaren (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) spreken over ‘een groot verschil’ tussen de loonontwikkeling die de werkgevers bieden en de vakbonden vragen.

24 december 2020
geld-tellen-shutterstock.jpg

De partijen die onderhandelen over een nieuwe cao voor provincie-ambtenaren (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) spreken over ‘een groot verschil’ tussen de loonontwikkeling die de werkgevers bieden en de vakbonden vragen.

De afgelopen anderhalve maand hebben bonden en werkgevers met elkaar overleg gevoerd over de volgende cao voor de provinciale sector. De inzet van de bonden was een loonsverhoging van 3,5 procent voor de circa 12.500 provincieambtenaren. De werkgevers gaven vooraf aan dat de loonruimte in hun ogen beperkt was.

 

Beleidsarm

De provincies gingen voor een beleidsarme cao. De vakbonden hadden daarentegen enkele beleidsrijke elementen ingebracht. Uiteindelijk kozen beide partijen ervoor om een viertal thema’s uit te werken. Behalve om een loonparagraaf gaat het om een evaluatie en optimalisatie van de afspraken uit de vorige cao’s, duurzame inzetbaarheid en tijd en plaats bewust werken.

Dat laatste houdt in dat er heldere afspraken komen over welk werk waar wordt verricht. De werkgevers gaan er daarbij vanuit dat de provinciehuizen meer en mee het karakter gaan krijgen van ontmoetingsplek. Tegelijkertijd krijgen medewerkers dan ‘kantoorfaciliteiten’ of een budget. Daarbij is de norm dat ‘thuis’ voldoet aan arbo- en ergonomie-eisen.

 

Februari 2021

Volgens de werkgevers komen de cao-partijen langzaam tot elkaar, met uitzondering dan van wat in de loonparagraaf moet komen staan. De inzet van beide partijen is een cao met een looptijd van maximaal een jaar. De huidige cao loopt eind dit jaar af.

Op 11 februari 2021 hervatten de sociale partners het overleg en zullen partijen proberen om er met elkaar uit te komen en afspraken te maken over de vier gekozen onderwerpen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Die bonden doen even 'of het pijn doet' maar cashen straks gewoon € 300,- per werknemer als er een akkoord is. Met 12.500 werknemers cashen ze dan € 3.750.000,-! En daar gaat het om. Wie vertegenwoordigt wie eigenlijk nog met deze officiële omkoping?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie