Advertentie
financiën / Nieuws

'Gemeenten maskeren grondverliezen met trucs'

Tientallen grote gemeenten maskeren opzettelijk forse verliezen op hun grondposities, concludeert het FD uit jaarrekeningen. Dat gebeurt deels met boekhoudtrucs.

10 februari 2014

Tientallen grote gemeenten maskeren opzettelijk forse verliezen op hun grondposities, concludeert het Financieele Dagblad uit de jaarrekeningen van die gemeenten. Het gebeurt deels met boekhoudtrucs die niet volgens de regels zijn.

Onzichtbaar gemaakt
Nu de grondinvesteringen van veel gemeenten veel minder waard blijken te zijn geworden dan in de hoogtijdagen van de vastgoedmarkt, moeten gemeenten die verliezen op enigerlei wijze in de boeken verwerken. Maar er zijn nog miljarden aan verliezen die (nog) onzichtbaar zijn gemaakt of naar de toekomst zijn verschoven, stelt het FD, die heeft gezien dat in de jaarrekeningen verliezen op een andere post op de balans worden gezet en rentekosten op bouwprojecten simpelweg worden verlaagd. De komende verkiezingen maken het nemen van verliezen niet populair. Accountants en provincies gaan vaak schoorvoetend akkoord met dergelijke trucs, terwijl ze feitelijk strijdig zijn met de regels.

Topje van de ijsberg
Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland ziet in de boekhoudkundige trucs het topje van de ijsberg. Hij ziet ook wijzigingen die veel miner zichtbaar zijn voor raadsleden, zoals het oprekken van de periode waarin gemeenten hun grond nog verwachten te verkopen. En vaak houden gemeenten hun investeringen buiten de balans via aparte publiek-private constructies.

Duizenden euro's per huishouden
Lansingerland staat overigens hoog op de lijst met gemeenten met grote grondposities per huishouden (volgens cijfers die de gemeenten aan het CBS hebben verstrekt). De gemeente moet voor elk huishouden de komende jaren 9000 euro terugverdienen met de verkoop van grond. Almere heeft in totaal voor maar liefst 477 miljoen euro aan bouwgronden op de balans staan - zo'n 6000 euro per huishouden.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eppo Burger
De gemeentelijke begrotingen zouden verregaand gestandaardiseerd moeten worden, waarna de data als open data publiek worden. Het gaat toch ook over publiek geld?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
kennis = weten.

alles staat of valt met de inhoudelijke financiële kennis van de betrokken raadsleden.

heden staan in Utrecht (of Amersfoort, of Soest, of Leusden) op de nieuwe kieslijst misschien 5 of 6 mannen en vrouwen in iedere gemeente die een begroting van honderden miljoenen kunnen doorgronden en ook nog analyseren.

na de komende verkiezingen zullen de inwoners onprettig worden verrast door hun nieuwe college van B&W.

dus gaat u maar vast sparen voor een forse OZB verhoging beste inwoners.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. Klokkenluider / ambtenaar
Ook al krimt de bevolking en daalt de behoefte aan industrieterreinen, niks zo gemakkelijk als inzetten op uitbreiding van het woningareaal en industrieterreinen. Wetgeving maakt uitbreiden nu éénmaal veel makkelijker dan inbreiden of het revitaliseren van bestaande industrieterreinen. Logisch dat het gros van gemeenten heeft ingezet op ononderbouwde groei met als gevolg een overschot aan bouwgrond. Het wordt tijd dat we het bestaande gaan verbeteren en minder ruimte gaan bestemmen voor uitbreiden. Nederland krimpt! Afboeken die verliezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
Dit is precies waar de BPA nu al 3 jaar voor waarschuwt, maar de Top van het Stadhuis doet of er niets aan de hand is.

De betrokken PvdA en VVD wethouders in Amersfoort steunen helaas dat beleid.

Burger Partij Amersfoort (BPA) = Lijst 1.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank Zuylen / stedebouwkundige
We hebben het nu over boekhoudkundige, niet gerealiseerde verliezen, net zoals de eerder gemelde winsten alleen maar boekhoudkundige, niet gerealiseerde winsten waren. Waar het wezenlijk om draait is de vraag of de gemeenten hun feitelijke investeringen op hun grondbezit moeten afschrijven. Dus verwervingskosten en eventuele kosten van bouwrijp maken. Als ze die nooit meer terug krijgen lijden ze echt verlies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Apeldoorn heeft de twijfelachtige eer het hoogste verlies op de grondexploitatie te scoren van alle gemeenten. Er is nu wel wat afgeboekt. Dat schijnt voldoende te zijn als de resterende gronden opleveren wat in de boeken staat. Hoe kom ik er als burger achter hoe e.e.a. is verwerkt? Waarom doet de provincie als financieel toezichthoudend orgaan hier niets aan? Wij hebben toch recht om te weten hoe het ervoor staat of dat er nog veel meer lijken in de kast zitten, zoals wordt gefluisterd. AUB een onafhankelijk onderzoek door het Rijk bij de 10 of 20 meest verliezende gemeenten. Als proef of voorbeeld moet toch mogelijk zijn. Dan weten wij of er werkelijk mensen worden belazerd of dat het indianenverhalen zijn. Iederen heeft recht op duidelijkheid!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart Muurling / de Burgerrekenkamer Langedijk
Frank Zuylen heeft in zoverre gelijk dat het niet opgaat als gemeenten a) de verwachte winsten al hebben uitgegeven of b) zodanige afspraken met bouwbedrijven hebben gemaakt dat de winst voor de bouwer en het verlies voor de gemeente is. Hetgeen in Langedijk helaas allebei het geval is. B&W kan (tot hun spijt zeggen ze erbij) pas na 19 maart met concrete informatie komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Dit gesjoemel bij gemeentes is al jaren bekend en taboe gebleven. Drs. Verhoef, oud-registeraccountant uit Wijk bij Duurstede ageert hierover al jaren via zijn website. Eindelijk gaan deze beerputten dan ook open, doch de hardwerkende Nederlander is hier ongetwijfeld de dupe van !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Dit soort fraudeurs dienen ontslagen te worden. Het is daarom ook heel goed dat nu eindelijk de ontslagbescherming ter discussie gesteld is in de Tweede Kamer en dat dit soort gasten aangepakt kunnen worden. De recessie heeft dan toch ook een groot voordeel en er eindelijk draagvlak komt tegen dit soort excessen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Dit is al jaren een taboe. Drs.Verhoef uit Wijk bij Duurstede en oud-registeraccountant klaagt al jaren via zijn website over deze taboekwesties die de belastingbetaler inmiddels een godsvermogen hebben gekost.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
`@ Wim Vreeswijk.

Lees het voorstel mbt de status van ambtenaren eens goed. Dan zul je zien dat de verantwoordelijke personen hier buiten vallen.

Echte de ambtenaar, die tegen zijn bestuurder moet zeggen dat een en ander niet kan, wordt 'gelijkgeschakeld' met andere functies.

Het gevolg zal zijn dat de bestuurder nog minder of geen tegengeluid zal krijgen van het ambtelijk apparaat en dat dit soort praktijken vaker zullen voorkomen. Nu wordt alles beloofd en zaken toegedekt. Ik houd mijn hart vast als de verkiezingen zijn geweest
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie