Advertentie
financiën / Nieuws

2,3 miljard verzuimkosten door agressie op werkvloer

Jaarlijks zijn 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie en 1,1 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt. Dat blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken door TNO geschreven rapport Agressie op het werk 2014.

02 maart 2016

Jaarlijks zijn 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie en 1,1 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt.

Collega pesten

Dat blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken door TNO geschreven rapport Agressie op het werk 2014. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van agressie: ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Intimidatie komt het meest voor. Een op de vijf werknemers geeft aan slachtoffer te zijn geweest van intimidatie door externen, iets meer dan een op de tien werknemers was slachtoffer van intimidatie door een collega of leidinggevende.

Openbaar bestuur

In de periode van 2007 tot 2014 is het aantal slachtoffers van externe en interne agressie nagenoeg gelijk gebleven. De kans op confrontatie met externe agressie is het grootst in de gezondheidszorg en verpleging, waar ongeveer de helft van de werknemers in 2014 met een vorm van agressie door derden in aanraking kwam. Het openbaar bestuur scoort ook relatief hoog: ruim een kwart van de daarin werkzame mensen zijn slachtoffer van externe agressie.

Belangrijk arbeidsrisico

Van interne agressie – (seksuele) intimidatie, fysiek geweld en pesten – heeft één op de vijf in het openbaar bestuur werkzame mensen last. Het openbaar bestuur geldt evenals de gezondheidszorg als een van de sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt. De aandacht voor agressie blijkt het grootst bij de overheid: bijna de helft van de werkgevers agressie als belangrijk arbeidsrisico.

Burn-outklachten

Interne agressie lijkt overigens meer impact te hebben dan externe agressie. Het leidt volgens de onderzoekers aantoonbaar tot meer burn-outklachten, meer verzuim, een slechtere algemene gezondheid, verminderde werktevredenheid, een sterkere verloopintentie en een verlaagde inzetbaarheid. Dat verschil vertaalt zich ook in de verzuimgerelateerde kosten voor de werkgever die gepaard gaan met agressie op het werk. ‘De kosten als gevolg van de extra verzuimdagen door interne agressie worden geschat op 1,7 miljard euro per jaar, en deze kosten als gevolg van externe agressie worden geschat op 600 miljoen euro.

Extra verzuimdagen

Dat interne agressie tot hogere kosten leidt dan externe agressie, komt vooral doordat slachtoffers van interne agressie langduriger verzuimen. Van alle vormen van agressie is intimidatie de meest kostbare. Intimidatie door externen kost ruim 400 miljoen euro en intimidatie door internen ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. Dit komt doordat deze vorm van agressie relatief veel voorkomt en tot veel extra verzuimdagen leidt’, aldus de onderzoekers

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / ambtenaar
In veel overheidsorganisaties wordt intimidatie en psychische terreur bewust gebruikt als ma-nagementinstrument om goed functionerende medewerkers kapot te maken in de hoop dat zij uit eigen beweging uit de organisatie vertrekken. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen werkgever of leidinggevende wordt geïntimideerd, is dat zeker zo ern-stig. Vooral omdat het zo in het geniep gebeurt, het de schijn van legitimiteit heeft, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven te zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan. In zo’n angstcultuur hebben leidinggevende daders in feite vrij spel en het leidt uiteindelijk altijd tot ontslag van de (weg)gepeste medewerker.
Paul Vreeke / directeur/eigenaar van APAPS
Alleen als je kijkt naar de verzuimkosten zou je zeggen dat hier snel een halt aan moet worden toegeroepen. Wat niet concreet in geld valt uit te drukken, maar vele malen meer een aanleiding is iets tegen externe en interne agressie te doen, is de psychische schade die slachtoffers en hun omgeving ondervindend. Gelukkig spreek ik niet als persoonlijk ervaringsdeskundige. Wel ken ik hun schrijnende verhalen en heb ik heel veel in mijn omgeving zien gebeuren. Geen zelfmoord gelukkig, maar wel een 'verplichte verhuizing' van een oud-collega om haar belager te ontlopen bij het winkelen.....
Gerrit Hartholt / Werkzoekende
Het TNO rapport getiteld 'Agressie op het werk 2014' is opnieuw bewijs dat pesten op het werk in het wetboek van strafrecht moet komen, als stok achter de deur (i.p.v. als stok om mee te slaan) om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen. Aanbieding petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' aan de Tweede Kamer: http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/d … Pesten beïnvloedt functioneren werknemers op de lange termijn: http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/p … Ruim 2 miljard Euro verzuimkosten als gevolg van psycho sociale arbeidsbelasting: http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/r … Beter goede baas dan zwak beleid: http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/b … Gij zult niet treiteren (column Peter Schokker): http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/g … PvdA Tweede Kamer John Kerstens denkt serieus na over pesten op het werk in het wetboek van strafrecht (audio): http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&f … Gerrit Hartholt https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu Ervaringsdeskundige Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' P.S.1 De merkwaardige situatie doet zich nu voor dat de juridische positie van de pestkoppen op het werk blijkbaar anno begin 2016 sterker is dan de juridische positie van de slachtoffers van pesten op het werk, volgens mij is dat de omgekeerde wereld. P.S.2 Er doet zich tot op heden 02 maart 2016 een fenomeen voor en dat is dat de kosten van pesten op het werk veelal worden afgewenteld op de slachtoffers en de belastingbetalers. P.S.3 De uitspraak van VNO-NCW (juni 2015) dat er m.b.t. pesten op het werk een zero-tolerancebeleid moet worden toegepast is interessant, de vraag is nu wat doet VNO-NCW als er bedrijven / overheidsorganisaties zijn die bewust vormen van intimidatie als managementtool inzetten bijvoorbeeld om een werknemer of werknemers weg te pesten.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Paul. U slaat de spijker op de kop. Zo gaat het heel vaak. De mens die wordt weggepest gaat er medisch en financieel vaak aan onderdoor. De leidinggevenden die dit flikken, ik heb ze meegemaakt, zijn ook in staat om bijv. wethouders in te pakken. Immers, zij zijn een vaste factor en de bestuurder is er maar tijdelijk.
Peter / ambtenaar
@loekoek

Uiterst pijnlijk is ook dat de meeste bedrijfsartsen (betaald door werkgever) niet doen wat ze volgens de Nederlandse Verening voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zouden moeten doen maar partij kiezen voor de leidinggevende die zijn medewerker wegpest. Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de gepeste werknemer wordt daaraan ongeschikt gemaakt (wie betaalt, bepaalt).Zie: https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/standp …
Hannes Haganum / kritisch lezer
Agressie en intimidatie hebben een heel grote impact op mensen. Ik vraag me echter af of het onderwerp wel echt serieus wordt genomen. Politici en managers antwoorden uitsluitend met meer regels, protocollen en sancties. Helaas, ik spreek uit ervaring, ook ik heb managers gekend die intimidatie gebruikten om hun plannen door te drukken. Het zijn mensen zonder innerlijke waarden, ze schermen met regels, maar onderwijl gebruiken ze zelf intimiderende tactieken. Als de organisatie iets te verbergen heeft, wordt hen jarenlang de hand boven het hoofd gehouden tot het ziekteverzuim te hoog is geworden.

Agressie met een externe oorzaak is in sommige sectoren een groot probleem. Toch kan het goede leidinggevende er veel aan doen. De ene medewerker ontmoet zelden agressie of bedreigingen, de ander vijf keer per jaar. Beledigingen en scheldpartijen beschouw ik altijd maar als gericht tegen de functie of de gemeente. Ik maak daar altijd opmerkingen over en het werkt wonderwel tot nu toe : 'ja meneer, ik ben niet Gerston van de Postcodeloterij... Heel triest is het als er wel sprake is van bedreiging en wanneer je teamchef het niet serieus neemt... In mijn geval was dat dus die intimiderende regeltjesfreak die als mens een kleurloze eikel was.Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
Humor is belangrijk voor een prettige een prettige werkomgeving. Lachen op het werk houdt mensen gezond en motiveert tot goede prestaties. In een gezonde werksituatie is het maken van grapjes heel normaal. Ook grapjes en een pesterijtje waarbij een collega voor joker wordt gezet zijn zeker acceptabel, mits de werkomgeving veilig is en degene die “het slachtoffer” is van zo’n grapje daarover ook zelf (achteraf) kan lachen. Maar als deze grappen niet in collegialiteit worden gemaakt en als er kwaadaardige intenties mee zijn gemoeid en als de werkomgeving niet veilig is, dan is er sprake van pesten dat niet meer acceptabel is. Het is evident dat deze vorm van pesten zeer ernstige gevolgen voor het slachtoffer kan hebben. Gezondheidsproblemen met een hoog ziekteverzuim, burn-out en soms zelf zelfmoord kan het gevolg zijn. Een regelmatig ziekteverzuim moet een lampje doen branden. De Ondernemingsraad moet het thema pesten als vast punt op hun overlegagenda hebben.

Is de leidinggevende in staat om, als hij ontdekt dat er sprake is van pesten op het werk, dit aan te pakken. Heeft hij daarvoor voldoende communicatieve vaardigheden in zijn pakket? Kan hij de goede vragen stellen? En kan hij voor hulp en ondersteuning bij een functionaris bij zijn organisatie terecht?

Dit zijn allemaal onderwerpen waaraan in een geode organisatie voortdurende aandacht moet worden besteed. Hoge productie en output en een efficiënte werkwijze zijn belangrijk voor de winstgevendheid en het voortbestaan van een organisatie. Maar deze doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als de organisatie en de medewerkers gezond zijn. Adequate maatregelen en snelle actie in gevallen van pesten op het werk dragen daar dus absoluut aan bij. En een manager die zelf mee gaat pesten is ongeschikt voor zijn taak.

Marijke Kleijweg / directeur/ eigenaar Bureau Kleijweg
In de bijdragen tot nu toe is de rol van de omstanders, collegae die het pesten/ de terreur, zien gebeuren. Zij staan erbij en kijken ernaar. Pesten is een groepsproces waarbij onveiligheid een grote rol speelt. De getuigen van het pesten durven vaak niets te zeggen uit angst om zelf ook slachtoffer te worden. Overigens heb ik in mijn praktijk ook gezien dat een leidinggevende evengoed slachtoffer van pesten kan zijn. Het is niet de pester tegen het slachtoffer, het dis de pester met zijn zwijgende (niet in opstand komende) getuigen tegenover het slachtoffer. Een heel team, afdeling of werksituatie moet begeleid worden om het proces te keren. En misschien voor de duidelijkheid, ik heb gezien dat het voorkomt dat na wegpesten van een persoon de volgende op die plek aan de beurt is, tot aan een vierde persoon toe. Zo'n werksituatie is volstrekt onveilg. Ook de dader/ pester kan, na het passeren van een grens, de situatie niet meer stoppen zonder zelf slachtoffer te worden of te vertrekken.
mevr. iepma Liefers
Alle sociale en ggz wijkteams vrijwilligers en burgernet maken zich ook dagelijks schuldig aan sexuele intimidatie,pesten,algehle intimidatie en vernedering.

Ze genieten ervan en het geeft ze plezier dat is goed zichtbaar. het is gewoon verschoven van de werkvloer naar de wijk.

Publieke vernedering is heerlijk !

Niemand zegt iets en vindt het leuk om mee te doen.

Zelfs ambtenaren en raadsleden doen graag mee gewoon je mond houden.

Advertentie