Advertentie
financiën / Nieuws

Voorjaarsnota: accres nog meer opgeplust

Het accres voor gemeenten wordt de komende jaren nog meer opgeplust dan bij het regeerakkoord werd aangekondigd. Dat toont de Voorjaarsnota.

24 mei 2022
accres-shutterstock-149243252.jpg
Shutterstock

Voor gemeenten wordt het accres de komende jaren nog meer opgeplust dan bij het regeerakkoord werd aangekondigd: in 2022 met 8,4 procent, in 2023 met 6,7 procent, in 2024 met 6,7 procent en in 2025 met 5,9 procent. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2022 die minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) afgelopen vrijdag presenteerde. Vanaf 2026 gaan gemeenten er vooralsnog flink op achteruit.

Gesprek

In het regeerakkoord was al duidelijk dat hogere uitgaven door de rijksoverheid voor de jaren tot en met 2025 zorgen voor een flink hoger accres voor gemeenten en provincies. Het kabinet had in maart de koepels het voorstel gedaan de volumecomponent van het accres voor de jaren 2022-2025 te bevriezen op de stand van de Voorjaarsnota om zo voor die periode een stabielere financiering van de medeoverheden te realiseren. Daarover is het kabinet nog in gesprek met VNG en IPO.

Nieuwe financieringssystematiek

Met extern procesbegeleider José Lazeroms gaan het kabinet en de koepels VNG, IPO en Unie van Waterschappen in kaart brengen hoe de financiën voor medeoverheden er voor de komende jaren uitziet en wat dit betekent voor hun meerjarenbegroting na 2025. Men wil ‘op zorgvuldige wijze’ omgaan met de situatie in 2026 en daarna. Er komen verschillende ‘opties’ op tafel voor een nieuwe financieringssystematiek voor 2026 en daarna, zoals de vergroting van het lokaal belastinggebied.

Hoger tot 2026

De VNG wilde eerst de Voorjaarsnota afwachten. De financiering blijkt daarin dus nog hoger dan bij het regeerakkoord werd aangekondigd. In het coalitieakkoord is het accres echter vanaf 2026 vastgezet op een plus van 1 miljard euro ten opzichte van de stand Miljoenennota 2022 en wordt het accres enkel nog aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling. Het budget gaat er vanaf dan flink op achteruit.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Vergroting van het gemeentelijk belastinggebied is alleen mogelijk in nauwe samenhang met de reeds bestaande gemeentelijke belastingen en met de huidige belastingen op nationaal niveau. Tegenover nieuwe belastingen behoren derhalve opheffing en/of verlaging van andere belastingen te staan. Nog meer belastingdruk voor de burgers is uit den boze en zal op grote bezwaren stuiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie