Advertentie
financiën / Nieuws

Procesbegeleider toekomst financiering gemeenten

Over amper anderhalve maand moet er een rapport liggen met daarin de hoofdlijnen voor een andere bekostiging van gemeenten en provincies.

25 april 2022
Rekenen-geld-shutterstock-168257117.jpg
Shutterstock

José Lazeroms is benoemd tot extern procesbegeleider om de opties in kaart te brengen die moeten leiden tot een nieuwe manier van bekostigen van gemeenten en provincies.

Uiterlijk in juni moet deze topambtenaar haar rapport klaar hebben, zodat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de bevindingen kan bediscussiëren tijdens de Algemene Ledenvergadering eind die maand. Het streven van het kabinet Rutte IV is om vanaf 2026 te gaan werken met een andere, meer stabiele financieringssystematiek van de decentrale overheden.

Uitbreiding belastinggebied

Daar is enige haast mee geboden, want uitgaande van het huidige coalitieakkoord drogen de middelen voor gemeenten en provincies na 2026 op. Lazeroms heeft de opdracht in een zogeheten contourennota de bouwstenen voor een nieuw financieringsstelsel in beeld te brengen. Daarbij geldt voor gemeenten dat uitbreiding van het lokaal belastinggebied tot de mogelijkheden behoort. Voor provincies wordt gezocht naar een alternatief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, waarbij onder meer wordt gedacht aan een provinciale onroerendezaakbelasting.

Het verslag dat Lazeroms opstelt moeten de hoofdlijnen bevatten voor de nieuwe richting die wordt ingeslagen. Het proces is afgesproken met de decentrale koepelorganisaties.

Consultant

Lazeroms is consultant bij ABDTOPConsult. Momenteel vervult ze op interim-basis de functie van hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen drie dagen in de week. In 2019/2020 was zij enige tijd plaatsvervangend secretaris-generaal ad interim voor Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze acht jaar lid van de Raad van Bestuur van het UWV – het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Eerder nog was zij directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en werkte ze als projectdirecteur Handhavingsbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als directeur Financieel-economische Zaken bij het ministerie van OCW. Lazeroms studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het idee om provincie onroerende zaak belasting te heffen op onroerend goed is een slecht idee. Er wordt al veel te veel belasting geheven op onroerend goed. Beter is om de provincies in relatie met de huidige verhoudingen een aandeel te geven in de landelijk te heffen kilometerheffing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Een nieuw voorstel voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied kan niet los worden gezien van de hervorming van het nationale belastingstelsel. Beide grootheden zijn namelijk op dit moment voor de uitvoering van de WOZ/OZB en de belasting op onroerend goed onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Het vervangen van alle gemeentebelastingen door bijvoorbeeld één gemeentelijke heffing voor publieke diensten zou een goede optie zijn maar stuit mogelijk (?) op wat praktische uitvoeringsproblemen. Het Rijk moet dan namelijk zelf de WOZ/OZB taxaties uitvoeren. Voor de gemeenten zou dit overigens 'een zegen' zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie