Advertentie
financiën / Nieuws

Oproep tot verzet tegen regeerakkoord

Omdat het regeerakkoord een ‘forse teleurstelling’ is voor gemeenten, doet een aantal gemeenten een oproep om te zorgen voor voldoende middelen. Net als vorig jaar vraagt actiecomité Raden in Verzet zich af of gemeenten hun taken moeten neerleggen. Het is een tegenvaller na een jaar van afwachten, arbitrage en akkoorden. ‘Wij dachten dat er een afspraak lag, maar blijkbaar niet.’

13 januari 2022
Megafoon-shutterstock-1116407327.jpg

Omdat het regeerakkoord een ‘forse teleurstelling’ is voor gemeenten, doet een aantal gemeenten een oproep om te zorgen voor voldoende middelen. Net als vorig jaar vraagt actiecomité Raden in Verzet zich af of gemeenten hun taken moeten neerleggen. Het is een tegenvaller na een jaar van afwachten, arbitrage en akkoorden. ‘Wij dachten dat er een afspraak lag, maar blijkbaar niet.’

Solidair blijven

‘Gemeenten kunnen niet functioneren zonder geld’, vertelt Marijke van der Meer van Raden in Verzet. Vandaag zal ze tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) oproepen om solidair te blijven met elkaar en tegen de plannen in verzet te gaan.

 

Grote schrik

Het regeerakkoord valt tegen voor de gemeenten. Er wordt gesproken van extra besparingen op de jeugdzorg, er staat nog niets over het compenseren van tekorten bij de Wet maatschappelijke ondersteuning en de opschalingskorting blijft bevroren (en wordt niet afgeschaft). ‘Totaal onverwacht en tot grote schrik van heel gemeenteland houdt de nieuwe regering zich niet aan de afspraken die op basis van de arbitrage gemaakt waren’, schrijft het actiecomité in een voortgangsnotitie.

 

Specifieke uitkeringen

Verder zijn er verschuivingen binnen het gemeentefonds. 1 miljard euro voor de woningbouwimpuls en 600 miljoen voor het volkshuisvestingsfonds wordt uit de algemene uitkering van het gemeentefonds gehaald en verstrekt als specifieke uitkeringen. ‘Dat betekent nog minder ruimte om als gemeente zelf te beslissen wat nodig is’, zegt David Weekenstroo, die samen met Marijke van der Meer en Vivianne van Yperen Raden in Verzet vormt. ‘Het betekent ook dat in de ene gemeente de bibliotheken moeten sluiten zodat in een andere gemeente gebouwd kan worden.’

 

Formatie

Nadat de arbitragecommissie in mei besloot dat gemeenten jaarlijks 1,6 tot 1,9 miljard euro moesten krijgen, leken de partijen dichter bij elkaar te komen. Er kwam een voorlopig akkoord en op basis van een hervormingsagenda zouden er structurele maatregelen moeten worden genomen. Het regeerakkoord is daarom een teleurstelling. ‘Wij hoopten dat uit de formatie goede stappen zouden komen’, zegt Van der Meer. ‘Wat blijkt: de financiële problemen zijn helemaal niet structureel opgelost.’

 

Middelen, bevoegdheden en sturing

‘De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn in aantocht maar de grote financiële problemen bij de gemeenten blijven’, concludeert Raden in Verzet. Het actiecomité brengt daarom de vorig jaar aangenomen motie van negentien gemeenten - voor voldoende middelen, bevoegdheden en sturingsmogelijkheden - weer in herinnering. Die ligt er en hoeft niet nog een keer te worden aangenomen. ‘De VNG moet keihard voor onze belangen opkomen.’

 

Hervormingsagenda

Ook zal de VNG vandaag een resolutie voorleggen aan de leden over de hervormingsagenda: pas als er een afspraak is met het kabinet, werken gemeenten er weer aan mee. Het nieuwe kabinet moet onder meer erkennen dat de uitspraken van de arbitragecommissie volledig worden gerespecteerd, dat de genoemde besparingen niet ten kosten gaan van het budget voor kwetsbare jeugd en dat alle maatregelen worden getoetst. Raden in Verzet vindt dit ‘een uitstekende stap’.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
1. Geen vertrouwen dat AOW'ers door dit Kabinet eerlijk worden gecompenseerd via koppeling AOW aan het minimumloon. Reparatie en compensatie in verband met inflatie van 2% naar 3% is verschoven naar voorjaar en wordt hiermee ook nog eens over de gemeenteraadsverkiezingen heen geholpen.

2. De indexatie van de pensioenen wordt na het zoveelste jaar van niet indexeren opnieuw dood gezwegen. Inmiddels is er al een indexatieachterstand van 23% en nog steeds geen of nauwelijks zicht op enige versnelling van de aanpassing van het financieel toetsingskader (een dekkingspercentage van 105 is gelet op de financiële positie van de pensioenfondsen geen reële worst. Dat percentage kan duidelijk lager worden gesteld, zodat indexatie wel mogelijk is.).

3..Opnieuw dreigen AOW'ers en (bijna) de gehele club van gepensioneerden het kind van de rekening te worden.

4.Een optie is om de politieke partijen die bij deze dossiers steeds op de rem trappen 'een flinke stoot op de neus' geven bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
1. Inmiddels het netto-inkomen (echtpaar met aow en pensioen) kunnen berekenen. Onze vooruitgang is totaal netto E 33 i.c. 0,4%. Derhalve een dikke min van 1,6%. Van het coalitieakkoord dat uitgaat van 2% inflatie klopt derhalve geen fluit (nepnieuws derhalve, het gaat uit van 0,4% inflatie).

2. Dit pleit er temeer voor dat het Kabinet op zeer korte termijn met een hersteloperatie richting werkelijk 3% komt.

3. En wel -als deze coalitie vertrouwen wil winnen- voor de komende gemeenteraadsverkiezingen anders loopt het grote risico's om genadeloos te worden afgestraft (dat is geen nepnieuws!!!!).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Terechte kritiek is er vooral op de wijze waarop AOW'ers en gepensioneerden in het coalitieakkoord vrijwel worden doodgezwegen, weggezet en als sluitpost van beleid worden gebruikt i.c. misbruikt.

De AOW wordt in dit akkoord losgekoppeld van de AOW en met de aanvullende pensioenen (die overigens worden bekostigd met uitgesteld loon (=dus eigendom van de deelnemers) uit de pensioenfondsen. De achterstand van de aanvullende pensioenen worden inmiddels geschat op ca. 23%, dit met een tegenwaarde van ca. 60 jaar (meer dan 1,7 triljoen euro). Bij de komende verkiezingen weet u in ieder geval waarop u op moet stemmen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
Vertrouwen en nieuw elan zijn wat betreft de verhouding Rijk-gemeenten al direct in de prullenbak terecht gekomen. Ook de Groningers weten weer hoe het staat met het herwinnen van vertrouwen: de gaskraan weer verder open, een subsidiebingo en het heralloceren van cruciale ziekenhuisonderdelen.Wanneer redelijkheid geen enkele zin meer heeft, wat willen ze dan? Hooivorken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hoekstra / Ambtenaar
Het rijk heeft geleerd en gelijk. Het debacle van de gedecentraliseerde jeugdzorg, de dramatisch chaotische uitvoering vd vaccinaties door de GGD's, het permanente gesteggel over financiën en verhoudingen heeft effect: de Rijksoverheid heeft het geld (in de diverse fondsen) en bepaalt wat er gaat gebeuren. De gemeenten zijn niet langer de eerste overheid meer en begint gemeentelijk Nederland langzaam maar zeker weer duidelijk te worden. De energietransitie, verduurzaming, woningbouw allemaal opgaven die te groot zijn om aan goedbedoelde politieke amateurs van de gemeente zud en me zo over te laten. Terug naar af dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
@de vries: prima, maar spreek dat uit. En meldt dan ook aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen dat het nieuw te kiezen bestuur alleen nog gaat over de kleur van de stoeptegels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Tip aan het Kabinet mbt de lockdown: alle winkesl kunnen gewoon open als burgers de QR-code (incl. booster) bij de toegang kunnen tonen. De andere burgers kunnen eerst een booster halen en 5 dagen daarna winkelen. Waarom is anders de QR-code nog nodig?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie