Advertentie
financiën / Nieuws

ABP wil transparanter en gedurfder beleggen

De klanttevredenheid verbeteren, gedurfder beleggen en duidelijker maken waarom in bepaalde bedrijven belegd wordt. Het zijn een aantal doelen die ambtenarenpensioenfonds ABP zichzelf stelt in verslagen die het vandaag publiceerde.

06 mei 2020
Pensioen-shutterstock-458072197.jpg

De klanttevredenheid verbeteren, gedurfder beleggen en duidelijker maken waarom in bepaalde bedrijven belegd wordt. Het zijn een aantal doelen die ambtenarenpensioenfonds ABP zichzelf stelt in verslagen die het vandaag publiceerde.

Negatieve scores

ABP scoort slecht onder nieuwe deelnemers en de mensen die ABP.nl gebruiken. Het pensioenfonds vraagt deelnemers na een proces (zoals met pensioen gaan of nieuwe deelnemer worden) of na gebruik van een kanaal (zoals de website of MijnABP) om een beoordeling in cijfers. De score kan variëren van 100 procent negatief tot 100 procent positief. Nieuwe deelnemers geven een score van -32,3 procent en de website krijgt -20,3 procent. De negatieve scores zijn ‘belangrijk aandachtspunt’, schrijft ABP in het jaarverslag.

Financiële resultaten

Over de financiële resultaten schreef Binnenlands Bestuur al eerder: het laatste kwartaal van het tumultueuze 2019 was sterk, maar de coronacrisis raakt het fonds hard. ‘Er is dus zeker reden tot zorg, met de kanttekening dat wij als pensioenfonds voor beleggingen een langetermijnhorizon hebben', staat in het jaarverslag.

Openbaarheid

ABP wil transparanter zijn over de motieven om in bepaalde bedrijven te beleggen – het zogeheten insluitingsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan, bestaand uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, wil openbaarheid over de criteria voor insluiting en over hoe de impact van het insluitingsbeleid gemonitord wordt. Het vraagt ook aan het bestuur om het ‘uitvoeren van ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voort te zetten’.

Wind mee

In een ander verslag schrijft ABP meer over duurzaam beleggen. Het pensioenfonds heeft de doelen gehaald die het zichzelf in 2015 gesteld had, zoals meer beleggen in hernieuwbare energie en het verlagen van de CO2-voetafdruk in de beleggingen. Bij onderdelen als de CO2-reductie heeft het fonds volgens eigen zeggen ‘de wind mee gehad’. Eerder werd al bekend dat bij de doelstellingen voor komende jaren onder andere hoort dat 20 procent van het vermogen wordt belegd in bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, en dat beleggingen in bedrijven worden teruggebracht die een bepaald percentage van hun omzet behalen uit kolenmijnen of teerzand.

Langzamer dan gehoopt

Hoofd beleggingen Diane Griffioen noemt de doelstellingen voor de komende vijf jaar ‘gedurfder, realistischer en ambitieuzer’. ABP classificeert bedrijven op het gebied van duurzaamheid als koploper, belofte of achterblijver. De achterblijvers zijn inmiddels bijna allemaal verkocht, zegt Griffioen, maar het veranderen van beloftes in koplopers gaat langzamer dan gehoopt.

Rendement

Deelnemers van ABP maken zich soms zorgen dat duurzaamheid ten koste gaat van rendement, dus in 2019 heeft hoogleraar Kees Koedijk van de Universiteit Tilburg op verzoek van ABP opnieuw literatuuronderzoek gedaan: ‘Opnieuw concludeert Koedijk dat het overgrote deel van de studies laat zien dat duurzaam en verantwoord beleggen een neutraal of positief effect heeft op het rendement en risico van een beleggingsportefeuille.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het feit dat er niet wordt geïndexeerd door het ABP (=uitvoeringsorgaan) heeft te maken met de door de DNB (Klaas Knot) en pensioenwetgeving verplicht voorgeschreven rekenrente voor toekomstige verplichtingen. De wijze waarop dat nu moet plaatsvinden stamt uit de tijd van meer dan 10 jaar geleden (bankencrisis) en had al lang aan de nieuwe situatie (fictieve rente ECB) moeten worden aangepast. De politiek hanteert dit handvat nu al jarenlang om nieuwe pensioenwetgeving door te drukken (chantagepolitiek wordt dat genoemd). Gepensioneerden hebben hierdoor inmiddels een achterstand opgelopen van ca. 20%.

Het huidige dekkingspercentage van het ABP is -net als die van de effectenbeurs- van tijdelijke aard. De rooftocht van het Rijk in de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft daarop een zeer negatieve invloed op gehad. Op het ogenblik zit er voldoende in de ABP-kas om de gepensioneerden daarvan tientallen jaren risicoloos te indexeren. Ook werkenden lopen in de toekomst de achterstallige indexatie mis als dit nu niet wordt gecompenseerd.

Het rendement van het ABP was/is met gemiddeld ca. 7% helemaal niet zo slecht, maar alles kan natuurlijk altijd nog beter.

Wordt allemaal lid van de Stichting Pensioenverlies. Dat spant zich tenminste in om mistoestanden aan de kaak te stellen. Gepensioneerd of niet gepensioneerd, we hebben er allemaal baat bij dat die worden aangepakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pensioen-in-eigen-beheer / Pensioen-in-eigen-beheer
Hedenmorgen ontving ik het tijdschrift "Pensioen Pro". Als bijlage bij het Financieel Dagblad.

In Pensioen Pro een lijstje met de dekkingsgraden van de twintig grootste pensioenfondsen (per ultimo maart).

En jawel hoor, op een na scoort ons ABP het slechtste met een dekkingsgraad van 82%. De pensioenfondsen van ING en IBM Nederland zitten respectievelijk op 120% en 124%.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Pensioen in eigen beheer.

Dat verschil zit in de rooftocht die onze zogenaamde 'betrouwbare' Overheid via uitnamen en interne loonpolitiek sinds de negentiger jaren heeft uitgevoerd op het pensioenfonds ABP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pensioen-liever-in-eigen-beheer / belegger-Marc Faber-
"Dat verschil zit in de rooftocht die onze zogenaamde 'betrouwbare' Overheid via uitnamen en interne loonpolitiek sinds de negentiger jaren heeft uitgevoerd op het pensioenfonds ABP."

Nee, er zitten teveel uitgerangeerde politici in het bestuur die geen verstand van geld verdienen hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Pensioen-liever-in-eigen-beheer

Een gemiddeld rendement van 7,5% over de laatste 30 jaar kan de toets van de kritiek ruimschoots doorstaan. Dat kunnen veel pensioenfondsen het ABP namelijk niet nazeggen. Alles kan altijd beter, maar je moet wel weten waar je het over hebt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
dennis / adviseur vergunningen
Het ABP is in een rap tempo omgebouwd in een groen investeringsfonds waarbij rendementen en uitkeringen aan klanten van secundair belang zijn. Terwijl de bonussen aan APG (de belegger voor ABP) tot over de plinten klotsen en de investeringen niet zo zeer winstgevend maar vooral groen moeten zijn, zijn de pensioenen van de deelnemers in de afgelopen 9! jaar niet meer geïndexeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie