Advertentie
financiën / Nieuws

Korting pensioen ambtenaren dreigt

Het korten van de pensioenen van ambtenaren wordt steeds waarschijnlijker. Ambtenarenpensioenfonds ABP zegt er rekening mee te houden dat de dekkingsgraad van het fonds onder de kritische 90 procent is gezakt.

04 maart 2016

Het korten van de pensioenen van ambtenaren wordt steeds waarschijnlijker. Ambtenarenpensioenfonds ABP zegt er rekening mee te houden dat de dekkingsgraad van het fonds onder de kritische 90 procent is gezakt.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool deed de waarschuwing van het wegzakken van de dekkingsgraad vandaag in een interview met De Telegraaf.

Cruciale grens

De 90 procent geldt als een cruciale grens. De meeste fondsen gaan in de buurt van die grens over tot korten op de pensioenen. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen overblijven om de pensioenen te kunnen uitkeren. Waar de grens bij het ABP precies ligt, wil het fonds niet zeggen.

In januari was de dekkingsgraad was al gezakt van 97,2 in december naar 91,2 procent. Uit berekeningen van RTLZ  bleek dat de dekkingsgraad halverwege februari was gezakt naar 87 procent. Officieel wordt de dekkingsgraad van februari pas volgende week bekendgemaakt, maar Wotmann-Kool gaf nu dus al een waarschuwing af. Als oorzaak geldt de aanhoudende daling van de beurskoersen en de lage rekenrente. Van De Nederlandsche Bank moet de dekkingsgraad minimaal op 104 procent liggen. Op de langere termijn moeten de fondsen voor de zekerheid zelfs naar 125 procent groeien.

Niet bang

Of er daadwerkelijk wordt gekort, is afhankelijk van hoe de beurs en de rente zich verder ontwikkelen. Een definitieve beslissing daarover valt eind van dit jaar. Verbetert de situatie niet voor die tijd, dan is er waarschijnlijk geen ontkomen aan. In het interview met De Telegraaf zegt de ABP-voorzitster oveigens dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze hun inleg niet terugkrijgen. Deelname aan een pensioenfonds blijft volgens haar rendabel. In het scenario met een gemiddelde groei krijgen dertigers nog vier keer hun inleg terug en in een somber scenario, waarbij de pensioenen levenslang niet meer kunnen worden geïndexeerd, nog altijd twee keer de inleg.

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pierre
Ik ben venieuwd of de staat en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen of de andere kant uit kijken.
Want die werkgevers hebben via onverantwoord lage premiestortingen behoorlijk "korting" gehad. Over de rug van hen die geld gestort hebben.Zonder een keuze te hebben bij welk fonds.
En veel is gebeurd onder verantwoordelijkheid van Brinkman en Nijpels. Als Staal van Vestia door Vestia wordt aangepakt, waarom doet ABP dat dan niet ook naar haar ex bestuurders?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Het wordt tijd aangifte van diefstal, wanbeheer en wanbestuur te doen. Ik vind dat de persoonlijk wantwoordelijken: lubbers, kok, brinkman, nijpels en rutte perssonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld. En uiteraard het bestuur van het abp zelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / AS
Ik zie het ervan komen dat ik straks aan letterlijk alles heb meebetaald, van VUT tot FPU, pensioen en weet ik wat nog meer, maar dat ik a. tot minimaal m'n 67ste moet werken en b. straks een uitgekleed pensioentje ontvang (als er überhaupt nog iets resteert). Laten de politici, om alle fouten van hun voorgangers enigszins te verhelpen, het sparen vrij geven. Ik zet m'n eigen geld wel opzij, maar dan zonder dat de Belastingdienst opnieuw belasting gaat heffen over het geld waarover ik allang belasting heb betaald toen ik het van mijn werkgever ontving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Ambtenaren hadden decennia lang een levenslange ontslagbescherming dus sociaal-economisch een riante voorsprong op andere werknemers en helemaal op zelfstandigen waarbij elke dag het inkomen totaal ongewis was. Dat ze nu ook wat minder zeker worden van hun inkomen wat opgebracht wordt door de belastingbetaler vind ik op zich niet helemaal verkeerd. We moeten immers al-le-maal inleveren dankzij de eurofielen in Brussel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H B / watchdog
Ben het met onderstaande reactie van Henk en Pierre eens.

En daarnaast......De overheid heeft in de voorbije jaren met regelmaat uit de toen goed gevulde kas van het ABP geplukt.

Het wordt nu dus tijd voor aanzuivering door de overheid die "lening" met rente gaat terugbetalen.

Daar ligt prioriteit voor het ABP-bestuur en kan het de deelnemers voor tot actie oproepen!Een niet thuis van de regering omdat daar geen geld voor zou zijn is onacceptabel gezien de grote hoeveelheden geld die de overheid besteed aan allerhande financieringen in buitenlandse excessen.

Keuze nummer 1 voor eigen volk en daarna kijken wat echt mogelijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HteA / Bouwkundige
HB slaat de spijker op z'n kop.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk 2 / ambtenaar
Even een reactie op dat van Wim Vreeswijk.

Ik denk dat je een verkeerde inschatting maakt. Ambtenaren zijn vele jaren op de 0-lijn gehouden

En indien je alles volgt dan worden de gemeente ambtenaren en de lagere ingeschaalden van overige overheden de groep die er meestal bekaaid van afkomen. Dit in tegenstelling van alle hoger ingeschaalden. Nu ook de ABP treft nu weer die mensen die op drie maanden na 50 jaar in het arbeidsproces hebben deelgenomen (onafgebroken) en daarnaast meer dan 10 jaar avond- en weekendstudie gevolgd. Dus niet altijd alles zomaar klakkeloos plaatsen er zijn altijd uitzonderingen. In dit geval ook zijn er mensen die zwaar worden getroffen door het ABP. En ben het met Henk eens dat het tijd wordt om aangifte te gaan doen. Dit zou een oproep moeten zijn aan allen die getroffen worden door de maatregelen van ABP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
herman jansen
Onbehoorlijk bestuur

In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. In beginsel is de aansprakelijkheid voor bestuurders van profit en non-profit rechtspersonen gelijk.

Artikel 2:9 verplicht bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:Niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Verwaarlozen van de kredietbewaking. Niet voldoen aan in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd. Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid, zoals het niet aanvragen van faillisement terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen.

Dit geldt ook voor de toezichthouders. Het lijkt me duidelijk dat het bestuur en toezichthouders falen en hebben toegestaan dat er in het verleden is geroofd uit de pot
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
herman jansen
Tijd voor een schadeclaim wegens miljarden roof? Sommigen gaan voor minder het gevang in..........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Eerlijk gezegd lees ik dit soort berichten liever niet meer. Ik wordt er moedeloos van en de dictators in Den Haag en Brussel interesseren zich helemaal niks voor het wel en wee van de burger. De mensen waarvoor ze zitten doen er niet meer toe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rina / Medewerker Beleidsrealisatie GPMO Zuid
Is het niet zo dat als Den Haag de destijds geleende penningen uit de riante pensioenpot terugstorten dat het gevreesde percentage uit de wereld is geholpen. Of gaan de Heren uit Den Haag er vanuit dat niemand dat meer weet?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Douwe / ambtenaar
Willem schreef "Ik zie het ervan komen dat ik ... a. tot minimaal m'n 67ste moet werken en b. straks een uitgekleed pensioentje ontvang.".Nou dat hoef je af te wachten want dat is al zo zeker als het maar kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jannes
Nu het APG als uitvoerder voor het ABP een nieuwe bestuursvoorzitter heeft voor € 566.00 per jaar komt het vast wel goed. Daarover mogen we eigenlijk niets zeggen want hij krijgt 10% minder dan zijn voorganger. Belachelijk hoge bedragen als n.b. het gaat om (andermans) pensioenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Wat het ABP in de huidige situatie zou moeten doen is:

1. terugbetaling van "de ten onrechte verdwenen" miljarden van de negentiger jaren met BiZa bespreekbaar maken en met rente laten terugbetalen.

2. tegengas geven aan BiZa/DNB (Klaas Knot) voor het belachelijke percentage rekenrente waarmee het rekening moet houden voor toekomstige pensioenverplichtingen.

3. zich bij beleggingen niet primair laten leiden door maatschappelijke discussies, maar vooral beter letten op te behalen rendement. Ambtenarenpensioenen behoeven niet 'roomser dan de paus' te worden belegd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dirk / gepensioneerd
De staat krijgt nu geld toe op een lening. Het ideale moment om een lening (met geld toe) beschikbaar te stellen aan het ABP als "goedmakertje" voor het verleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
Voor de meeste ambtenaren is door de werkgever het pensioen betaald, Verder worden veel Ambtenaren 100 of ouder. Hier is geen rekening met gehouden. Rente voorlopig laag , ja dit gaat de gepensioneerde geld kosten.

Vervelend maar zo gaat dit in N.L. .Later volgt de A.O.W.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op 7 maart 2016 08:59 We moeten immers al-le-maal inleveren dankzij de eurofielen in Brussel.== Alleen deze zin is voor de mensen echt relevant. Als voormalig werknemer in het vrije bedrijf gedurende een reeks van jaren gevolgd door een ambtelijk bestaan, heb ik 2 kanten mogen bekijken. Als ontslagbescherming als groot goed wordt gezien, dan weet u niet hoeveel ambtenaren er zijn weggepest. De vergelijking met zelfstandigen gaat niet op. Als ik mijn eigen fiets moest inzetten om op het werk te komen dan reed de zelfstandige met een auto van de zaak. Dat de ambtenaar wordt betaald door de belastingbetaler (w.o. hijzelf) is een oude verjaardagsmop om tweespalt te brengen. Niet alles is wat het lijkt. Overigens werd in een recent verleden ons pensioen ook gekort en ik kan me niet herinneren dat de dekkingsgraad toen onder de 90% zat. We worden grovelijk belazerd zoals u stelt door de eurofielen maar ook bijv. door de asielmaffia. Europa betaalt minimaal 3 miljard aan Turkije terwijl er meer Turken in Europa wonen dan aan de Bosporus; men eist meer geld, versnelde toetreding tot de EU en volledig visumvrij reizen. Tijd dat wij eens gaan eisen en de miskeepers voor het gerecht brengen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Manager
Welke partij heeft het lef om op staan om dit schandaal en mafia praktijken te gaan voorkomen? Geen enkele vrees ik. Dan resteert slecht een claim via de rechter en aan aanklacht bij de politie. Welke bond pakt deze handschoen op? er zijn 2,8 miljoen abp gedupeerden!,,,,,

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter
Wat een verstandige reacties allemaal. Natuurlijk. Logisch toch dat de ambtenaren in Brussel en de asielzoekers gezorgd hebben voor een lage rekenrente en wereldwijd tegenvallende beurskoersen. Gek dat ik daar zelf niet op kon komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
beleidsadviseur
Ik ben voorstander van onmiddelijk uitkeren aan de eigenaren. Laten we het abp stoppen en geef iedereen zijn inleg terug. Klaar, over en voor altijd uit!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Wanbeleid -> kotsneigingen als ik al denk aan welke "suits" dit weer omlijsten met woorden en daarna comfortabel met een veel te riant salaris en toekomstig ongetwijfeld vette bonus en pensioenregeling, in hun vette bak naar huis rijden. Onbegrijpelijk dat er nog steeds niet stevig wordt ingegrepen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter den Braber / loopbaanadviseur
Ik vind het vreemd dat er kortzichtig gereageerd wordt door de politiek en het ABP. Qua volumebedrag is het te beleggen vermogen van het ABP in de afgelopen paar jaar met meer dan 100 miljoen euro gestegen. Hun potje groeit jaarlijks, terwijl er tegelijkertijd met een armzalig standpunt van 'rekenrente' wordt geschermd om te korten op pensioenen of de premie te verhogen.Die vlieger gaat niet op als je naar de feiten kijkt. Rekenrente alleen betekent niet dat elke deelnemer 150 jaar oud wordt.

Het zou beter zijn om niet elk jaar in de stress te schieten als de rente lager wordt, maar te kijken naar het feitelijk beschikbare te beleggen vermogen in relatie tot actuariële levensverwachtingstabellen.En wellicht eens kijken naar je beleggingsstrategie ;-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Massaal proces tegen de staat aanspannen dat het gestolen geld terug komt en de bezem door het bestuur ABP . Tevens onze bondscoach afgezanten eens tegen het licht houden deze lopen ook aan de hand van het corrupte bestuur mee . en afschaffing van die idiote reken rente . daar bij meeste mensen gaan dood voor 65 of net daarna wat een gelul van we worden allemaal 80 en ouder
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ik neem dat dat nu de rente nog verder is verlaagd de sukkels bij het abp in elk geval een goed alternatief hebben gekozen voor onze uitstaande spaargelden.........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie