Advertentie
financiën / Nieuws

EU-subsidies vereisen minder papierwerk

Een lang verwachte wens van vele ambtenaren is in vervulling gegaan: er komt minder bureaucratie bij de aanvraagprocedures voor EU-fondsen als ESF en EFRO. Er zijn 80 vereenvoudigingen die de Europese Commissie handzaam bijeen heeft gebracht in een handboek.

28 december 2020
geld-euromunt---europa---shutterstock.jpg

Een lang verwachte wens van vele ambtenaren is in vervulling gegaan: er komt minder bureaucratie bij de aanvraagprocedures voor EU-fondsen als ESF en EFRO.

Minder audits, minder bonnetjes zijn vereenvoudigingen boven op de vereenvoudigde partnerschapsovereenkomst die bij dit soort fondsen hoort. Er zijn 80 vereenvoudigingen die de Europese Commissie handzaam bijeen heeft gebracht in een handboek.

Die partnerschapsovereenkomst werd dit najaar al met veel fanfare aangekondigd: die mag maximaal 35 pagina´s zijn, in plaats van de gedetailleerde 200 pagina´s die hij tot op heden telt.

  

Uurtarieven

Maar er zijn meer vereenvoudigingen, waar Nederland blij mee is, zegt het ministerie van Economische Zaken (EZK). Zo is de regelgeving tussen verschillende fondsen meer op elkaar afgestemd. Het wordt daarom ook makkelijker om op rijksniveau gelijke regels toe te passen en regels af te stemmen. Er komen ook meer mogelijkheden voor een efficiëntere controle van middeluitgaven. De nieuwe verordeningen bieden meer ruimte voor vereenvoudigde kostenopties, zoals forfaitaire bedragen of vaste percentages voor kosten, wat de administratieve lasten verlaagt. Een woordvoerder van EZK: ´In Nederland willen we deze mogelijkheden zoveel mogelijk doorvertalen naar de begunstigde. Voor organisaties die aan EU gefinancierde projecten deelnemen, betekent dit dus ook minder administratieve lasten bij de verantwoording. Een voorbeeld is de mogelijkheid om van vaste uurtarieven gebruik te maken. Ook een gedetailleerde urenadministratie is dan niet meer altijd nodig.´

Er is verder een aantal vereenvoudigingen die heel specifiek zijn: zo vervalt straks bijvoorbeeld de verplichting om een zogeheten certificeringsautoriteit in te richten en zijn er minder audits vereist.

 

 

Winst

Bij de provincie Overijssel is men tevreden met meer eenvoud. De aanpassingen maken Europese projecten iets overzichtelijker. ´Dus dat is winst. Tegelijkertijd verandert er niet heel veel voor de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma’s waar wij vooral mee te maken hebben. In de nieuwe situatie moeten we onze uitvoeringsprogramma’s matchen met één of enkele van 5 beleidsprioriteiten in plaats van één of enkele van elf. Verder zijn de regels voor het verantwoorden van de bestedingen van de programma’s wat eenvoudiger geworden. Dit leidt in elk geval tot minder administratieve lasten voor de aanvragers, bij voorbeeld  voor het verantwoorden van ingezette uren voor het project. Dat leidt ook bij de programma-organisatie tot minder lasten´, zegt de woordvoer van Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum.

 

Samen optrekken

Ook worden de nationale verschillen tussen de managementautoriteiten van EFRO in Nederland rechtgetrokken. Tussen de verschillende fondsen en dus ook de tussen de managementautoriteiten van de EFRO-programma’s wordt in aanloop naar de nieuwe programmaperiode veel afgestemd om zo verdere efficiëntie te bereiken. Dat speelt bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijk optrekken in de programmering of uniforme werkwijze voor wat betreft beoordeling.

 

Scepsis

Er bestaat overigens nog wel enige scepsis over de vereenvoudigingen: arbeidsmarktregiocoördinator René Boone – die veel met ESF doet – hoopt bijvoorbeeld dat het rijk niet allerlei eigen regels gaat toevoegen. Ook de provincie Overijssel is daar, samen met andere landsdelen, scherp op. ´Daarnaast zijn wij via het Comité van de Regio’s betrokken bij de RegHub om knelpunten in de uitvoeringspraktijk rechtstreeks te agenderen bij de Europese Commissie.´

 

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie