Advertentie
financiën / Nieuws

Goed jaar ABP, voorzichtig gedacht aan verhoging

Het vermogen van pensioenfonds ABP groeide in 2021 van 499 miljard naar 550 miljard – een goed beleggingsjaar.

27 januari 2022
verschillende eurobiljetten

Het vermogen van pensioenfonds ABP groeide in 2021 van 499 miljard naar 550 miljard – een goed beleggingsjaar. Pensioenverlaging is uit beeld, schrijft ABP in het jaarbericht, en men kan zelfs ‘voorzichtig gaan nadenken over pensioenverhoging’. 

Hoogste niveau

‘Voor de financiële positie van ABP was het een goed jaar’ zegt Harmen van Wijnen, voorzitter van het uitvoerend bestuur. ‘Onze dekkingsgraad ging met sprongen omhoog.’ De dekkingsgraad geeft een indicatie of het fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Het vermogen steeg en de waarde van de verplichtingen daalde (als gevolg van de stijgende rente) en zo bereikte de dekkingsgraad ‘het hoogste niveau sinds 2011’.

Versoepeling

Er zal in 2022 ‘zeker geen pensioenverlaging’ plaatsvinden en ook indexatie oftewel verhoging is nog niet aan de orde. Volgens de huidige regels is verhoging mogelijk als de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden) minimaal 110 procent is. Die van ABP is 102,8 procent. Echter, vanaf 1 juli dit jaar zal de minimale beleidsdekkingsgraad ‘zeer waarschijnlijk’ worden verlaagd naar 105 procent. De overheid is dat van plan in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel en ABP ondersteunt dit initiatief.

Intentie

'Mocht ABP in de loop van het jaar met de beleidsdekkingsgraad uitkomen boven de 105 procent', schrijft ABP, 'dan zal het fonds onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de pensioenen te verhogen. Want de intentie van ABP is dit te doen zodra het kan. Een eventuele pensioenverhoging is maximaal gelijk aan de prijsinflatie.'

Geen negatief effect

2021 was ook het jaar dat ABP versneld stopte met de beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. ‘Het fonds verwacht in Q1 2023 deze belangen verkocht te hebben en verwacht geen negatief effect op het rendement van het fonds.’ Vanaf dit jaar is er een andere bestuursvorm, met drie fulltime uitvoerend bestuurders en een niet-uitvoerend bestuur.

Risico's

Verder blijft het belangrijkste marktrisico voor ABP het te snel terugdraaien van de monetaire steun van de centrale banken, waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille zou afnemen. ‘Als de beleggingen harder zouden dalen dan de waarde van de verplichtingen kan de financiële positie van het fonds verzwakken. Ook nieuwe oplevingen van de coronapandemie blijven uiteraard een risico.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Bij een structureel resultaat van 7% over ca. 2-30 jaar (met een bijbehorende rekenrente van 2,7%) kan volgens econometristen worden volstaan met een beleidsdekkingsgraad van 97,5% (en dus duidelijk lager dan de 105% welke nu via het Kabinet wordt voorgesteld. Derhalve kunnen pensioenen al veel langer worden geïndexeerd.
Bij het ABP, waar sprake is van een gewone premieregeling, behoeft volgende de vigerende EU-richtlijnen niet eens een buffer te worden aangehouden. Hoeveel vermogen moet/wil het ABP eigenlijk hebben om te kunnen indexeren en te kunnen na-indexeren? Alleen al de vermogensverbetering in 2021 is voldoende voor meer dan 4 jaar volledig uitkering van de overheidspensioenen!
Hielco Wiersma
Bij een structureel resultaat van 7% over ca. 20-30 jaar (met een bijbehorende rekenrente van 2,7%) kan volgens econometristen worden volstaan met een beleidsdekkingsgraad van 97,5% (en dus duidelijk lager dan de 105% welke nu via het Kabinet wordt voorgesteld). Derhalve kunnen pensioenen al veel langer worden geïndexeerd.
Bij het ABP, waar sprake is van een gewone premieregeling, behoeft volgens de vigerende EU-richtlijnen niet eens een buffer te worden aangehouden. Hoeveel vermogen moet/wil het ABP eigenlijk hebben om te kunnen indexeren en te kunnen na-indexeren? Alleen al de vermogensverbetering in 2021 is voldoende voor meer dan 4 jaar volledig uitkering van de overheidspensioenen!
Advertentie