of 64621 LinkedIn

ABP stopt met fossiele beleggingen

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Pensioenfonds ABP stopt versneld met de beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen). Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2023 het merendeel verkocht zijn. ABP heeft zo’n 15 miljard hierin belegd, oftewel bijna 3 procent van het totale vermogen.

Koerswijziging

‘We gaan de koers wijzigen’, licht voorzitter Corien Wortmann-Kool toe. Het pensioenfonds ziet te weinig kans om als aandeelhouder de 'noodzakelijke forse versnelling van de energietransitie' te realiseren bij producenten van fossiele brandstoffen. 'Wij kijken naar waar wij de kansen zien voor die versnelling.'

 

Rendement op peil

Er is volgens ABP groot draagvlak voor het genomen besluit. ‘We hebben 3 miljoen deelnemers en heel veel werkgevers en wij proberen daar goed naar te luisteren. En we zien dat deelnemers het steeds belangrijker vinden om het pensioen duurzaam te beleggen. Er is toenemende zorg over het klimaat.’ Er is natuurlijk een groep deelnemers die het minder interesseert. ‘Daarom vinden wij het belangrijk dat we deze stap kunnen zetten terwijl het rendement op peil blijft.’

 

Opwarming aarde

Het pensioenfonds sprak al geruime tijd met deelnemers, wetenschappers en andere belanghebbenden, maar een belangrijke factor waren de alarmerende rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC en de energietoezichthouder IEA. ABP baseert het klimaatbeleid al sinds 2015 op de inzichten van het IPCC en het recente rapport laat zien dat zonder steviger ingrijpen de opwarming van de aarde te snel zal gaan. ‘Het is een extra wake-up call’, zegt Wortmann-Kool.

 

Maatschappelijk verantwoord

De fossiele beleggingen waren de afgelopen maanden veel in het nieuws. Ambtenaren en onderwijzers demonstreerden voor het versneld uitfaseren, ruim honderd deelnemers stapten naar de rechter en Nederlandse universiteiten gingen ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Vakbond CMHF uitte juist zorgen over de gevolgen van duurzaam beleggen voor het rendement.

 

Radicale versnelling

ABP was meer van de softe druk en het aanwenden van de invloed als aandeelhouder om verandering te bewerkstelligen, bijvoorbeeld bij bedrijven als Shell. ‘Shell geeft aan voor vergroening te gaan, en zet een stip op de horizon, maar we zien onvoldoende kansen om met onze invloed de beweging te creëren voor de radicale versnelling die nodig is.’

 

Inspiratie

De aankondiging komt een week voor de VN-klimaatconferentie in Glasgow. ‘We willen laten zien dat we willen bijdragen, niet alleen in woord maar ook in daad. Banken en overheden geven nog steeds honderden miljarden aan fossiele bedrijven. We zullen allemaal een stap moeten zetten. Wij hopen hiermee een een inspiratie te zijn voor andere pensioenbeleggers.’

 

Scherpere criteria

ABP verwacht actiever te worden met het insluitingsbeleid, waarmee het bepaalt in welke bedrijven het belegt. In het voorjaar van 2022 zal het pensioenfonds komen met aangescherpte criteria waar het bedrijven aan wil houden. ‘Ook die zullen heel concreet moeten worden. We gaan de lat voor bedrijven hoger leggen.’

 

Tabak

Eerder nam ABP al de beslissing om te stoppen met tabak en toen hebben beleggers er ongeveer een jaar over gedaan om eruit te stappen. Het pensioenfonds verwacht nu ongeveer net zo lang nodig te hebben, met uitzondering van een klein deel van de beleggingen die niet beursgenoteerd zijn, waar misschien meer tijd voor nodig is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De problematiek rond fossiel/niet fossiel is een mondiaal probleem (G7). De Nederlandse bijdrage (CO2 uitstoot 0,02) stelt niets voor als er elders niets of te weinig gebeurd. Nederland moet gewoon voldoen aan de internationale afspraken (o.a. Parijs) niet meer en niet minder. Absurd dat enkele honderden fanaten en demonstranten denken te kunnen bepalen wat er op het gebied van duurzaamheid moet gebeuren.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Spijkers. En wat denk je voor milieuschade zonnepanelen en windmolens veroorzaken? Ik noem: veel CO2 uitstoot, cadmium, lood, veel chemische stoffen, niet afbreekbaar floatglas etc. etc. Daar hoor je niemand over.
Door Gerben op
En ABP gaat SHELL nu verder op de ingeslagen weg naar verduurzaming nu ze zien dat ze daarin niet meer worden gevolgd? Aan de tafel blijven en ook een goed rendement binnen harken was mijn antwoord geweest bij een vraag vanuit het ABP. O ja morgen opent SHELL 2% in de plus!
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Ik heb net berekend hoeveel windmolens van 3 MW er nodig zijn in Nederland om al het vliegverkeer op waterstof te laten plaatsvinden. In 2019 werd er in Nederland 4.000 kiloton kerosine getankt. Ik heb omgerekend met hoeveel waterstof dat energetisch gezien gelijk staat. Vervolgens heb ik berekend hoeveel KWH elektriciteit ervoor nodig is om dat met een rendementspercentage van 80% uit elektriciteit te maken middels elektrolyse. Om evenveel waterstof te hebben als kerosine, op basis van windmolens van 3MW, zijn er 12.554 windmolens in heel Nederland nodig. Per 1 januari 2021 stonden er ca. 2.600. Dit betekent dat er nog ruimte is om te investeren in heel veel windmolens door het ABP!!! Fantastisch!!!!
Door Karel (grote verbazer) op
Nou mijnheer P&O, u en uw leeftijdsgenoten zijn over het algemeen de mensen die van alles en nog wat moeten. Drie keer per jaar (of vaker) op vakantie, luxe, overdaad en meer van dat soort fraais. Veroorzaak dus zelf de milieuschade niet en kijk eerst eens in de spiegel. Dank!
Door Spijkers (P&O) op
Lieve babyboomers, kijk eens vóóruit ipv achteruit en zadel ons niet op met de door u veroorzaakte milieuschade. Dank!
Door Frans Nijhof (secretaris Stichting Kennisbank ABPpensioen) op
Pensioenfonds ABP gokt opnieuw met andermans geld

Pensioenfonds ABP moet gewoon doen waarvoor het is opgericht, namelijk uitvoeren wat werkgevers en werknemers hebben besloten en niet op eigen houtje gaan gokken met andermans geld of politieke doeleinden nastreven.
Wat mij vooral stoort is dat pensioenfonds ABP beweert dat het merendeel van de deelnemers en werkgevers erop aandringen, dat ABP de aandelen in de fossiele industrie verkoopt en groen gaat beleggen. Die bewering is onjuist en kan ABP ook niet waarmaken. Men roept maar wat.

Deze absurd risicovolle halsoverkop-verkoop van Shell-aandelen is opnieuw gokken met andermans geld. Pensioen is namelijk een stuk salaris van de deelnemers dat nu niet wordt uitbetaald maar later bij pensionering. De werknemer is verplicht bij ABP aangesloten, iedere maand wordt een deel van het salaris verplicht ingehouden en overgemaakt naar ABP, maar als deelnemer heb je totaal geen zeggenschap over je eigen geld. Dat doen de vakbonden (lees: FNV) voor je, die slechts 16% van de werknemers vertegenwoordigen. Maar alle risico’s die ABP met dit gokgedrag neemt liggen wel bij de deelnemers.

Prioriteit nummer 1 voor ABP is te zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement om de pensioenen van 3 miljoen deelnemers te waarborgen. Die opdracht is vastgelegd in de Wet Privatisering ABP uit 1995. Tot nu toe is ABP daar niet in geslaagd, de behaalde rendementen liggen jaar in jaar uit lager dan de wereldindex.

Wanneer de beste rendementen kunnen worden behaald met groen beleggen, dan is dat prima. ABP zal dit in het jaarverslag moeten aantonen. Wanneer dat niet het geval is dan dringt zich de vraag op of het ABP wel de geschikte pensioenuitvoerder is om de belangen van 3 miljoen deelnemers en gepensioneerden uit onderwijs en overheid zo optimaal mogelijk te behartigen. Want wanneer de sectoren onderwijs en overheid ontevreden zijn over ABP, dan gaat de Stichting Kennisbank ABPpensioen zorgen voor een beter uitvoeren met aanzienlijk lagere kosten en aanzienlijk hogere rendementen. Laat uw mening achter op https://abppensioen.nl via het menu contact.

Frans Nijhof
Secretaris stichting Kennisbank ABPpensioen
Door Spijker (n.v.t.) op

1. als deelnemer van het ABP is mij over de beleidsvoering rond deze verkoop van de aandelen niets gevraagd. Het is belachelijk om een dergelijke beslissing te nemen op instigatie van enkele honderden deelnemers van actiegroepen en daar de andere deelnemers niet over te raadplegen.
2. in het algemeen is het uit koers-technische overwegingen uitermate dom om vooraf reeds de verkoop van aandelen op een uitbundige wijze aan te kondigen. In relatie met gedegen beleggingsbeleid snap ik niets van dergelijke (bestuurs)beslissingen.
3. als alle investeerders zich uit dit soort aandelen terugtrekken werken de pensioenfondsen eraan mee dat deze bedrijven de transitie, waar deze bedrijven reeds mee bezig zijn, moeilijker kunnen realiseren. Shell doet bijvoorbeeld al zeer forse investeringen in de transitie. Om dit te realiseren moeten ze eerst voldoende geld kunnen verdienen.
4. het is uitermate unfair t.o.v. deze bedrijven (o.a. Shell) om na het incasseren van goede rendementen in een groot aantal jaren de aandelen op deze manier te dumpen en niet te kiezen voor een voorzichtiger en minder uitbundige afbouw.
5. Ik heb hier geen goed woord voor over. Na dit zoveelste communicatieve bestuurlijke debacle is maar één antwoord mogelijk: het bestuur moet deze beslissing terugdraaien of aftreden.
Door Karel (grote verbazer) op
Spandoeken, niet-mannen schreeuwend in beeld! ABP-deelnemers? Ik denk het niet! ABP besluit goed voor alle toekomstige kinderen? Kan zijn, maar minder kinderen (een reductie van de wereldbevolking) is pas de echte oplossing voor het milieuprobleem. Maar DAAR hoor ik niemand over!!
Door Joris op
Jeetje-mina! Vrijwel elke mogelijke drogreden komt hieronder wel voorbij! Van stromannen tot hellende vlakken, van ad hominem tot non sequiturs! Ik begrijp dat men zich zorgen maakt over zijn/haar pensioen, het gaat niet enkel om geld maar ondertussen ook een hoop emotie en een gevoel van entitlement. Maar wat is er gebeurd met samenhorigheid? Zorgen voor elkaar en de volgende generatie? Je kinderen en kleinkinderen, willen we niet met zijn alle dat zij het beter hebben dan wij zelf? Persoonlijk vind ik het juist een goede stap van het ABP, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld. Wil ik als vader op het einde van mijn rit nog pensioen ontvangen zou ik het persoonlijk wel fijn vinden als er nog een Nederland zou bestaan om dit pensioen in uit te geven ipv een grote ondergelopen polder, daar lever ik graag een klein stukje potentieel rendement voor in. Al zeggen sommige expert dat de volgende Teslas en ASMLs van de wereld juist in de klimaattechnologie zullen zitten, en dus juist een goede investering zijn! Dat Nederland te klein zou zijn om impact te maken herken ik ook niet, het gaat juist om al deze kleine beetjes en iemand moet beginnen, anders kunnen we elkaar wel aan blijven staren en dan voordat je het weet staan we tot ons nek in het water. Klimaatsverandering is geen politiek, maar bittere en ongemakkelijke waarheid! Dus ik steun dit besluit van de ABP, voor mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen!