Advertentie

Dossier: Dossier: de ministeries

Historici van de Radboud Universiteit staan in deze serie stil bij de geschiedenis van belangrijke ministeries. Wat moeten de bewindspersonen over hun ministerie weten? 
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Van regentesk tot menselijke maat

  In de slotaflevering van de serie over de ministeries staan we stil bij de bestuurscultuur. Hoe heeft die zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Een historisch perspectief kan helpen om veranderingen en tegenstrijdigheden scherp te krijgen in wat wij verwachten van bestuurders, ambtenaren en overheden.

  09 juli 2021
  Van regentesk tot menselijke maat
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Van geldverdeler tot kop-van-jut

  Het is waarschijnlijk het meest besproken en meest omstreden ministerie van allemaal: dat van onderwijs. In de populaire beeldvorming doet het altijd óf te veel óf te weinig. Deze bijdrage gaat in op de ontwikkelingen in het middelbaar onderwijs, ofwel ‘de sjoelbak’ van elk mensenleven.

  25 juni 2021
  Van geldverdeler tot kop-van-jut
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Een curieuze combinatie

  Ooit waren het twee prestigieuze reuzendepartementen: Binnenlandse Zaken en Koloniën. In de twintigste eeuw slankten beide ministeries echter zo ver af, dat hun overgebleven taken verrassend goed bij elkaar passen.

  11 juni 2021
  Een curieuze combinatie
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Dominante boys die alles regelen

  Belangenbehartiger van ondernemers en stem van het bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) richt zich sinds jaar en dag op het stimuleren van de bedrijvigheid. Zal de vreemde toevoeging ‘klimaat’  de kabinetsformatie overleven?

  28 mei 2021
  Dominante boys die alles regelen
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  BuZa, eens speelplaats van de hoge heeren

  Angelsaksische analisten spreken van ‘de drie Ds’ – Defence, Diplomacy, Development. De eerste twee horen als ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken al eeuwen bij de zekerheden van elke kabinetsformatie. Alleen Ontwikkelingssamenwerking is van recente datum. Die schijn van onveranderlijkheid bedriegt: Europese integratie en andere naoorlogse ontwikkelingen lieten wel degelijk hun sporen na in deze aloude instituties.

  14 mei 2021
  BuZa, eens speelplaats van de hoge heeren
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Minister met/zonder landbouw in de genen

  Wordt de minister van Landbouw in het nieuwe kabinet iemand met een christelijke én vooral ook een agrarische achtergrond? Demissionair minister van LNV, Carola Schouten (CU) heeft in ieder geval beide. Dit is geen toeval. Om na de Tweede Wereldoorlog minister van landbouw te worden, lijkt vooral de agrarische achtergrond een ‘must’.

  30 april 2021
  Minister met/zonder landbouw in de genen
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  ‘Ruilverkaveling’ op natuur en milieu

  Rond kabinetsformaties worden regelmatig beleidsterreinen ‘overgeheveld’ van het ene departement naar het andere. De geschiedenis achter zo’n proces gaat verder terug dan alleen de laatste formatie en de beste ‘verdeelsleutel’ tussen de coalitiepartners op dat moment. Een reconstructie van de zwerftocht van ‘natuur’ en ‘milieu’.

  16 april 2021
  ‘Ruilverkaveling’ op natuur en milieu
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  De kleine spin in het grote web

  Ze zijn de oren en ogen van de minister- president en ze zijn er voor de bewaking en bevordering van de eenheid van het beleid. Met ongeveer 400 ambtenaren is Algemene Zaken veruit het kleinste ministerie in Den Haag en dat is het altijd geweest.

  26 maart 2021
  De kleine spin in het grote web
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Ministeries en hun ministers

  Na 17 maart richten alle ogen zich op de typisch Nederlandse versie van coalitievorming, met formateurs, informateurs en uitdijende coalitieakkoorden. De verdeling van ministersposten is een ingewikkelde politieke klus. Welke partij krijgt welk ministerie? Worden er ministeries gesplitst of samengevoegd? Komt er misschien een ministerie bij?

  26 maart 2021
  Ministeries en hun ministers
Advertentie