Advertentie
digitaal / Nieuws

Zevenaar: mails oud-burgemeester niet opzettelijk gewist

Er is geen relatie tussen het Wob-verzoek van de Onderzoeksredactie en het opheffen en wissen van de mailbox van voormalig burgemeester Jan de Ruiter van de gemeente Zevenaar, aldus het college van Zevenaar. De Onderzoeksredactie wilde in mails van De Ruiter uit 2008 meer informatie vinden over zijn regel- en lobbywerk buiten de raad om met een gesloten sigarettenfabriek in Zevenaar.

18 oktober 2019

Er is geen relatie tussen het Wob-verzoek van de Onderzoeksredactie en het opheffen en wissen van de mailbox van voormalig burgemeester Jan de Ruiter van de gemeente Zevenaar, aldus het college van Zevenaar. De Onderzoeksredactie wilde in mails van De Ruiter uit 2008 meer informatie vinden over zijn regel- en lobbywerk buiten de raad om met een gesloten sigarettenfabriek in Zevenaar.

Mailbox gewist
Onlangs meldde de Onderzoeksredactie dat British American Tobacco (BAT), de sigarettenfabriek in Zevenaar die in 2008 de deuren sloot, vier ton doneerde om een Stichting Cultuur BAT op te richten. De gemeente kocht de bedrijfspanden en kreeg een deel van de Peter Stuyvesantkunstcollectie. De Onderzoeksredactie wilde via een Wob-verzoek meer informatie over de mailwisseling tussen de toenmalige burgemeester en de tabaksfabrikant, omdat deze bij een vorig Wob-verzoek niet was verstrekt en voor het onderzoek cruciaal was. Volgens het onderzoeksplatform wiste de gemeente de mailbox op 16 oktober 2018, twee maanden nadat het platform beroep had aangetekend bij de Rechtbank Gelderland tegen de wijze waarop de gemeente het eerste Wob-verzoek had behandeld.

Onzorgvuldig
In een vonnis uit augustus 2019 noemde de Rechtbank Gelderland de gang van zaken ‘onzorgvuldig’ en eerder had een gemeentelijke bezwaarcommissie al geadviseerd om door te zoeken naar de mails van de burgemeester. De Onderzoeksredactie schrijft dat tijdens de rechtszitting onduidelijk bleef waarom de gemeente de mailbox van De Ruiter had gewist. Advocaat Cornelis van der Sluis stelt op de site van het platform dat de rechtbank ‘kennelijk genoegen heeft genomen met de bewering van Zevenaar dat de documenten niet meer aanwezig zijn’.

'Gevaarlijk precedent'
Volgens Van der Sluis gaat er een gevaarlijk precedent vanuit wanneer overheden ten overstaan van de rechter simpelweg kunnen stellen dat iets is verdwenen. ‘Dat ze daarmee wegkomen, is de doodsteek voor de Wet openbaarheid van bestuur.’ De Onderzoeksredactie is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State, omdat het vindt dat niet goed is nagegaan of de gewiste bestanden alsnog kunnen worden teruggehaald. Daarvoor zijn in principe technische mogelijkheden. Het is nog onbekend wanneer dat hoger beroep dient.

Geen verband
Na de berichtgeving hierover in De Gelderlander deze week stelde Lokaal Belang Zevenaar, grootste partij in de raad, schriftelijke vragen die dus heel snel zijn beantwoord door het college. Daarin geeft het toe dat de mailbox na het stellen van vragen door het platform over de mailwisseling tussen De Ruiter en de tabaksfabrikant is gewist, maar ontkent dat er een verband is tussen de behandeling van het ingediende Wob-verzoek en ‘het regelmatig verwijderen van mailboxen door de regionale ict-dienst’. 'Er is geen relatie tussen het Wob-verzoek en het opheffen en wissen van de mailbox.'

'Niet archiefwaardig'
Het account, en daarmee de mailbox, van De Ruiter is volgens het college op 17 oktober 2018 gewist. ‘Er is hier geen opdracht gegeven. Bij een ict-controle destijds kwam naar voren dat een

aantal accounts van vertrokken medewerkers en bestuurders, waaronder die van de oud-burgemeester, niet waren uitgeschakeld en gewist. Dat uitschakelen en wissen is gebruikelijk bij vertrek van een medewerker of bestuurder.’ Daarbij moet volgens het college in acht worden genomen dat een mailbox niet geschikt is voor het bewaren van documenten overeenkomstig de Archiefwet. ‘Archiefwaardige documenten die zich in een mailbox bevinden worden daarom bewaard in ons archief.’ Kennelijk werd de inhoud van de mailbox van De Ruiter niet als archiefwaardig beschouwd.

'Herstel niet mogelijk'
Er is ambtelijk onderzocht of de mailbox nog te herstellen was, zegt het college. ‘De informatie was niet meer te reproduceren en herstel was niet meer mogelijk. Daarvan is een verklaring van de manager van onze regionale ict-dienst die aan de rechtbank Gelderland overgelegd. De Rechtbank heeft hieruit afgeleid dat de informatie niet meer te reproduceren is.’ In een ‘nota bene’ zegt het college dat deze situatie ‘voor ons een reden is om nogmaals de betreffende procedures door te lichten en verder aan te scherpen indien nodig’.

Geen twijfel aan uitleg
Lokaal Belang ziet geen reden te hebben om te twijfelen aan de uitleg van het college, meldt De Gelderlander. Ook GroenLinks gaat er niet vanuit dat er opzet in het spel is en het CDA gelooft niet dat bestuurders en ambtenaren bewust dingen achterhouden of laten verdwijnen. CDA-fractievoorzitter Jan de Nooij heeft het over ‘een storm in een glas water’. ‘En los daarvan, De Ruiter nam in 2016 afscheid. We zijn drie burgemeesters verder.’

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

lezer
Toen de vraag naar de e-mails van burgemeester de Ruijter kwam waren ze nog niet gewist, maar werden ondanks aanwezigheid bewust niet verstrekt. Van kwader trouw van het college was dus toen al sprake. Ruim daarna zijn ze pas op 18 oktober 2018 gewist. Een storm in een glas water? Neen, een reden voor een externe integriteitstoets naar dit volledige college van burgemeester en wethouders. Van de gemeenteraad is gelet op uitlatingen van fractievoorzitters niets te verwachten.
De Majjem
Ambtsmisdrijven:Artikel 361

1. De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.2. Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.Artikel 365

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
lezer
Komt gemeente hiermee weg? Het onderzoek van deze journalisten was gericht op concrete handelingen van bestuur en burgemeester op dit dossier. Op andere wijze komt dit dossier - ondanks de obstructie - nog wel tot een ontknoping. Kwestie van tijd.Staatsraden en rechters blijken in de praktijk bij Wob-verzoeken geen enkele notie te hebben van datascience, artificial intelligence, automatisering of hoe de werkprocessen in de praktijk zijn ingericht. Gaan er nog steeds vanuit dat de gevraagde info handmatig per A-4-tje moet worden gevonden. Ook niet verwonderend voor een organisatie die nog met de fax werkt ipv met elektronische indiening van stukken en een leeftijdsopbouw heeft van de rechters van 50 tot ruim 60 plus. Een bijspijkercursus om ook op dit terrein partij te zijn met de echte wereld, zou geen luxe zijn.Bestuurlijke beginselen / Jurist
Naar mijn mening zou het wenselijk zijn als bestuurlijke integriteit in de afhandeling van Wob-verzoeken in de toekomst aan een boete-stelsel zou worden gekoppeld. Het is alleszins begrijpelijk dat de dwangsom op te laat beslissen niet meer geldt voor de Wob gezien de ongewenste gevolgen die dat in het verleden opleverde. Echter, het begint erop te lijken dat de excessen nu naar de overheids-kant zijn doorgeslagen. Gemeenten, zoals de gemeente Zevenaar in dit geval, lijken alles geoorloofd te achten om maar geen inzicht te geven in bestuurlijke aangelegenheden. Dit is óók onwenselijk, en heeft zeer kwalijke gevolgen voor onze democratische rechtsstaat.
lezer
Ik ga deze zaak met belangstelling volgen in hoger beroep bij de Raad van State en hoop dat Binnenlands Bestuur hierover zal berichten. Gemeente koopt tijd met weigering gevraagde bewijsstukken te verlenen en zo jaren later de actualiteit en omstandigheden te beïnvloeden. Tijd dat de rechter ook voor WOB-procedures wel voorlopige voorzieningen gaat toewijzen ipv - zoals nu het geval is - te weigeren.
De Majjem
Wellicht ook tijd dat boetes worden uitgedeeld als blijkt dat documenten die onder het Wob-verzoek vallen tijdens de procedure zijn gewist (of worden achtergehouden), bewust of onbewust. Dit duidt immers op obstructie van de rechtsgang. De overheid behoort zijn zaakjes op orde te hebben, de burger mag daar niet de dupe van zijn (zie casus belastingdienst).
Bestuurlijke beginselen / Jurist
Inmiddels heeft het openbare gemeentehuis in Zevenaar, met verschillende openbare functies, zoals de bibliotheek, een gesubsidieerd filmhuis, en sociale voorzieningen, officieel de naam van deze tabaksmultinational gekregen: Turmac CultuurFabriek.

Hoewel deze sigarettenfabrikant zijn veel geroemde kunstcollectie "ter verheffing van de arbeiders" schielijk heeft meegenomen bij zijn vertrek uit het niet meer rendabele Zevenaar en voor vele miljoenen heeft verkocht, hebben ze in Zevenaar gelukkig nog de herinnering aan de gratis sloffen met sigaretten die men wekelijks mee mocht nemen naar huis, plus wat onverkoopbare schilderijtjes. Voor gratis reclame en sigarettenverheerlijking is kennelijk maar weinig nodig!
Bestuurlijke beginselen / Jurist
"Woonpark BAT" wordt de nieuwe naam voor de woonwijk op het voormalige fabrieksterrein. BAT is de merknaam van de tabaksmultinational die zijn productie inmiddels heeft verplaatst van Zevenaar naar goedkopere derdewereld-landen. Een bord met waarschuwingen tegen de gevaren van roken bij de ingang van de wijk lijkt bij deze verkapte sigarettenreclame op z'n plaats!

Zie https://www.gelderlander.nl/zevenaar/druk-op-hui …
lezer
Gemeente Zevenaar heeft in algemene zin moeite met transparantie om verantwoording af te leggen over misstanden in gevoerd beleid. Zo zijn stukken van de enquetecommissie - die 1,5 jaar onderzoek deed naar het Zevenaarse personeelsbeleid van 2005 tot 2015 - voor 75 jaar geheim verklaard. Ook de burgemeester werd in het openbaar verhoord, omdat hij portefeuillehouder p. en o. was. Deze enquetecommissie heeft uitstekend werk verricht zonder vergoeding en in eigen tijd. In de pers gaf deze burgemeester geen krimp en meldde dat de positieve uitspraak in 2015 bij de Centrale Raad van Beroep voor degene die deze raadsenquete in gang had gezet, Paul Kemperman, al voldoende genoegdoening moest zijn. Geen financiële compensatie van o.m. advocaatkosten of excuses van de verantwoordelijke burgemeester. Het raadsenqueterapport stond op de agenda van de raad zonder doorklikmogelijkheid het te downloaden. Antwoord: foutje, we doen het alsnog. Hoezo is deze gemeente goed op weg en is er met het oog op de recente incidenten met de griffier en wethouder wel lering getrokken uit het verleden? FtM haal de via de Wob opgevraagde en daarna zoekgemaakte stukken in hoger beroep maar op, zodat de slotakte van het drama van de vroegere burgemeester kan worden getoond. Deze man heeft geen enkele gene over zijn kwalijke rollen in zijn vroegere functie. Het gemeentebestuur staat er kennelijk bij en kijkt er wegkijkend naar.
Hans
"het CDA gelooft niet dat bestuurders en ambtenaren bewust dingen achterhouden of laten verdwijnen".In dit geval heb ik slecht nieuws voor het CDA...
De Majjem
Opzettelijk achterhouden en wissen van documenten (WhatsApps, e-mails, agenda's) is aan de orde van de dag bij overheden tijdens lopende juridische procedures (zie Belastingdienst). Aangezien er om specifieke documenten werd gevraagd is het meer dan aannemelijk dat het om bewijslast zou kunnen gaan en dus degelijk technisch onderzoek dient plaats te vinden - standaard. Ambtsmisdrijven et cetera
Peter / Projectmanager
Het College heeft hier overduidelijk compliance-issues.

Het zónder opdracht - dus conform procedure - wissen van accounts bij vertrek van medewerkers en bestuurders, waaronder die van oud-burgemeesters komt B&W hier duidelijk wel héél goed uit. Als al geen sprake is van opzet, dan toch zéker wél van verregaande slordigheid.Gebruikelijke backup-procedures conform ITIL zijn kennelijk afwezig. Archiefwet, WOB en AVG zijn wel degelijk van toepassing op de volledige mailbox. Dat zou geen nadere uitleg moeten behoeven.

En B&W zal het wel als een 'ICT-issue, en 'dus erg ingewikkeld' benoemen en 'dat maatregelen zijn genomen'.

Overigens is gemeentelijke regievoering op regionale ICT-samenwerking een landelijk probleem. Hetgeen het individuele College geenszins ontslaat van verantwoordelijkheid.De Raad doet er goed aan ernstig te "twijfelen aan de uitleg van het College".

De verantwoordelijk wethouder kan beter aanstalten maken op te stappen.

Het pluche is hier wel een beetje té comfortabel.
Peter / ambtenaar
Het is gewoon een leugen dat de mailbox van de ex-burgemeester vlak voor de rechtbankzitting zónder opdracht is gewist. Dat kan en mag gewoonweg niet. De voor de Wob verantwoordelijke portefeuillehouder (de huidige burgemeester van Zevenaar) moet zo snel mogelijk tot aftreden worden gedwongen.
Bestuurlijke beginselen / Jurist
Alle partijen uit de gemeenteraad van Zevenaar buitelen over elkaar heen om van hun rotsvaste "geloof" in de verklaring van het college van B&W te getuigen. Waar dit snelle geloven op is gebaseerd blijft wazig. Het is immers ten eerste onaannemelijk dat de mailbox van de vroegtijdig opgestapte De Ruiter geen enkele mail zou bevatten inzake zijn uitgebreide jarenlange contacten met de tabaksfabrikant, of de (voorbereiding van) afspraken die hij met de BAT heeft gemaakt. Mails zijn in die zin tevens 'documenten' o.g.v. de Wob en de Archiefwet, dat heeft de hoogste rechter allang uitgemaakt. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat er geen enkel document aanwezig zou zijn in de archieven of als back-up.

Het heeft er alle schijn van dat er in onderhavige bezwaar- en beroepsprocedure door B&W bewust en opzettelijk, onderzoek achterwege is gelaten naar de inhoud van de mails.

Opvallend is in dit verhaal dat er blijkbaar geen enkel contact geweest is over de mailbox met de desbetreffende ICT dienst, liet men hen kennelijk in de waan dat er alleen kattebelletjes inzaten (??), en wisten zij niets van het FTM onderzoek en de Wob procedure. Onzorgvuldig en heel ongeloofwaardig.

Feit is bijvoorbeeld wel, dat De Ruiter rond 2009 een aantal kunstobjecten heeft ontvangen van de BAT, waarvoor hij inmiddels de Stichting Jan de Ruiter Kunst Taxi Fonds in 2017 heeft opgericht, met als domicilie zijn woonadres.

En dat er jarenlang tenenkrommend getouwtrek is geweest over het gratis willen hebben van de kunstcollectie daar schaamde intertijd bijna heel Zevenaar zich over.

En natuurlijk is er nog het BAT cultuurfonds waar vier ton in is gestort door de tabaksfabrikant (de gemeente lijkt ook nauw betrokken bij de activiteiten van deze stichting).

Dit alles lijkt me des te meer reden voor de gemeenteraad om zich niet zo snel bij de antwoorden van B&W neer te leggen.

H. Wiersma / gepens.
Er is bij de gemeente Zevenaar vast wel een back-up gemaakt van de bewuste mailbox. Dat is bij gemeenten vrij gebruikelijk. Wat dieper graven door de ICT-afdeling kan dus wellicht wel succes hebben. Als ook de back-up is gewist, is dat dan ook met alle andere mails uit 2008 ook gebeurd?
Wim
Ik schaam me ervoor dat ik inwoner van Zevenaar ben en lid van dezelfde partij als CDA-fractievoorzitter Jan --storm in een glas water-- de Nooij. Binnen drie jaar heeft de gemeente Zevenaar vier burgemeesters en drie raadsgriffiers versleten. De laatste raadsgriffier is weggejaagd. De gemeente Zevenaar heeft een bestuurscultuur die zo rot is als een mispel. De nieuw raadsgriffier heeft de opdracht gekregen die bestuurscultuur te verbeteren. De nieuwe CDA-burgemeester kan dit niet. Het gemeentebestuur heeft wel degelijk afspraken gemaakt met de sigarettenfabrikant BAT.
lezer
Wie gelooft er nog in sprookjes mbt dit en andere dossiers bij Zevenaar? In deze kleine gemeente - maar ook in de grote gemeenten - treedt bij een onderzoek van journalisten van Follow the Money gelijk alarmfase 1 in. B. en W. van Zevenaar hebben zelfs een besluit op bezwaar genomen op het expliciete verzoek van deze journalisten om de bewuste e-mails van de burgemeester alsnog te ontvangen. Toen deze niet werden geleverd, werd beroep ingesteld. Hoe is het dan van een ongelofelijke brutaliteit om iets anders voor te wenden tegen beter in. Bewust e-mails verwijderd waarom al zo lang is gevraagd. Gemeentesecretaris, burgemeester, wethouders en fractievoorzitters in de raad hoe zit het in Zevenaar met de gedragsregels integriteit? Is er al een Reglement en jaarlijks een verslag van? Nogal wat incidenten de laatste tijd. Journalisten van Follow the Money, mijn complimenten en succes met het hoger beroep bij de Raad van State. Wel te hopen dat U daar een realistischer rapporteur krijgt dan in de recente zaak daar van de vermeende Wob-misbruiker van Zevenaar. De "feiten" in die recente uitspraak waren eerder fictie. Lees het volledige artikel van de journalisten Schramade en Geluk met de pakkende kop: "mails tussen tabaksfabrikant en burgemeester gaan in rook op". Een paar jaar Wob-procedures voeren om info te krijgen is voortaan kennelijk in overheidsland geaccepteerd. Commissaris van de Koning van Gelderland, waarom heeft U de afgelopen jaren bij de gemeente Zevenaar niet ingegrepen op de dossiers die de pers toch zo duidelijk in negatieve zin hebben gehaald?
De Majjem
De gemeente Venlo handelt precies hetzelfde: in een klokkenluidersdossier dat al drie en een half jaar loopt is al drie maal toegegeven en aangetoond dat documenten zijn achtergehouden dan wel gewist tijdens Wob, Wbp en AVG-verzoeken. En dezelfde juridisch controller waar de misstanden werden gemeld en daarna zelf direct betrokken was bij benadelingen van de klokkenluider (waarschuwingen en ontslag) beheert het dossier tot in de rechtbank. De persoon in kwestie gaat over 'ambtelijke integriteit' en zit ook nog in de werkgroep Integriteit Limburg.
De Majjem
'Dat uitschakelen en wissen is gebruikelijk bij vertrek van een medewerker of bestuurder.’1- Wob-verzoeken komen meestal bij dezelfde ambtenaar terecht. Deze behoort verzochte documenten te 'bevriezen' zolang de procedure loopt.2 - In Venlo is bekend dat e-mail accounts en agenda's standaard na 3 maanden van het vertrek worden gewist, zonder procedure. Niemand geeft daarvoor een opdracht. Dezelfde personen die dit echter beheren/uitvoeren dienen door de ambtenaar die het Wob-verzoek behandelt te worden geïnformeerd. Dat zou standaard moeten gebeuren. De RvS heeft daar vaker uitspraak over gedaan.Echter: wie heeft Wob en ander verzoeken in portefeuille bij de gemenete Zevenaar? In Venlo is dat de burgemeester, en de behandelende ambtenaar (die ook de bezwaren doet) is telkens dezelfde. En als dit meerdere malen gebeurt in diverse en recente dossiers is het meer dan aannemelijk dat er sprake is van opzet.
Advertentie