Advertentie
digitaal / Nieuws

Roep om snel internet in krimpregio's

De Provincie Groningen wil een rol spelen in de aanleg van snelle internetverbindingen op het platteland. Anders dreigt een tweedeling in de provincie.

14 februari 2013

De Provincie Groningen wil een rol spelen in de aanleg van snelle internetverbindingen op het platteland. Anders dreigt een tweedeling in de provincie.


Buitengebied genegeerd
Uit een afgelopen maandag gepresenteerd onderzoek van Dirk Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat snel internet op het Groningse platteland schaars is. Vaak zijn trage verbindingen via de telefoonlijn de enige optie. En dat terwijl de behoefte aan datacapaciteit juist toeneemt, ook in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid. In kleine kernen, buurtschappen en in het buitengebied doet zich het fenomeen het sterkst voor, omdat de marktpartijen die snelle verbindingen (vaak glasvezel) aanleggen zich richten op de meest rendabele (stedelijke) gebieden. De tweedeling tussen stad en krimpregio wordt daardoor versterkt. Gerichte actie is dus nodig, beaamt ook de provincie.


Zelf graven

De Groningse gedeputeerde Marianne Besselink ziet de rol van de Provincie vooral als stimulerend. "We gaan niet de markt overnemen." Maar ze put hoop uit lokale initiatieven. Een pilot-project in de gemeente Oldambt laat zien hoe belanghebbenden (zorginstellingen, onderwijs, boeren, ondernemers) 'van onderop' initatieven kunnen nemen om de aanleg in ieder geval een stuk goedkoper te maken. "De grootste kosten liggen in het graafwerk. Gemeenten kunnen die kosten beïnvloeden, maar die belanghebbenden kunnen zelf ook initatieven nemen. Boeren kunnen bijvoorbeeld zelf graven." Besselink zou een dergelijke coöperatieve aanpak ook graag naar andere buitengebieden in de provincie overbrengen. 

Ook in Friesland
Ook de CDA-fracties van zes noordoost-Friese gemeenten pleiten voor sneller internet in hun regio. Een versnelde digitalisering is volgens hen vooral nodig voor de scholen. Die lopen nu aan tegen ontoereikende verbindingen, waardoor nieuwe leermethoden en een elektronische leeromgeving niet goed kunnen worden ingezet. Fractievoorzitter Gelbrig Hoekstra van CDA Tytsjerksteradiel stelt tegenover RTV30 dat de bemoeienissen van de Provincie Friesland om snel internet aan te leggen in zogeheten 'witte gebieden' kunnen worden versneld door die aanleg bijvoorbeeld te combineren met rioolwerkzaamheden. Het CDA zal in de gemeenteraden van Dongeradiel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een motie van die strekking indienen.

Te veel marktwerking

Onlangs betoogde hoogleraar Jan Smits van de TU Eindhoven dat de uitrol van glasvezelaansluitingen te veel aan marktpartijen is overgelaten, waardoor buitengebieden van glasvezel verstoken dreigen te blijven.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W. Boekema / eigen bedrijf
Ook in dorpen geld dat we snelle internet verbindingen willen. Als de KPN daar in investeert kunnen ze het toch aanbieden in contracten van 5 of 10 jaar. Want als je prima verbinding hebt waarom dat naar andere provider de verschillen tussen tarieven is toch nihiel
Ricardo (Toowayinternet.nl) / Eigenaar
Ik verbaas me zelf dat er niet meer gekeken word naar satelliet internet, ja er zijn nadelen maar die zijn beperkt, de aanschafprijs van de installatie is voor consumenten een obstakel, al is die drempel al een stuk omlaag gebracht.

De provincies zouden hier voor consumenten een rol in kunnen spelen i.p.v. miljoenen aan onderzoeken uitgeven terwijl iedereen weet dat het aanleggen van kabel of glasvezel gewoonweg nooit rendabel gemaakt kan worden in de buitengebieden.Dit terwijl de techniek op gebied van satelliet internet al ruimschoots voldoet aan de hedendaagse eisen maar ook voor de komende 10 jaar.Ik ben misschien niet helemaal objectief, maar gezien de huidige economische crisis heb ik erg moeite met uitgeven van ons belastinggeld in een bodemloze put, terwijl het probleem van +/- 3500 Friese huishoudens voor de prijs van een onderzoek opgelost kan worden, of hetzelfde kost als de aanleg van 10 KM glasvezelkabel waar misschien 80 huishoudens op aangesloten worden.True
De overheid wil iedereen online, geeft te denken.
Flip Zolderman
Lijkt me een minimale compensatie voor dit soort gebieden, eerlijk gezegd, zeker in Groningen dat toch al zo lekker leeggeroofd is door de Randstad. Niet over zeuren dus, gewoon ruimhartig doen.
Advertentie