Advertentie
digitaal / Nieuws

Samenwerken met bedrijfsleven voor digitale veiligheid

De digitale infrastructuur is van cruciaal belang voor Nederland. Niet alleen heeft de coronacrisis dat belang nog duidelijker gemaakt, blijkt uit de begrotingen van verschillende ministeries, maar er zijn ook kansen te behalen met verdere investeringen. Maar iedereen moet wel mee kunnen komen.

15 september 2020
Digitale-veilgigheid-shutterstock-399288955.jpg

De digitale infrastructuur is van cruciaal belang voor Nederland. Niet alleen heeft de coronacrisis dat belang nog duidelijker gemaakt, zoals verschillende ministeries op Prinsjesdag benadrukken, maar er zijn ook kansen te behalen met verdere investeringen. Maar iedereen moet wel mee kunnen komen.

Publiek-private samenwerking

‘Vrijwel alle vitale processen en diensten zijn afhankelijk van ict’, schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). De huidige ontwikkelingen tonen volgens het ministerie hoe sterk onze samenleving leunt op digitale technologie. ‘Dit maakt digitale veiligheid nóg belangrijker.’ Er wordt met een reeks van publieke en private partners ingezet op het voorkomen van incidenten en het versterken van de weerbaarheid. ‘In ons stelsel is veel ruimte voor publiek-private samenwerking en eigen verantwoordelijkheid.’

 

Digitale inclusie

Onder druk van de coronacrisis bleek dat er met digitalisering kansen te behalen zijn, al moet iedereen dan wel mee kunnen doen.  Eerder spraken staatssecretaris Knops (BZK, CDA) en burgemeester Weerwind  (D66) van Almere al met Binnenlands Bestuur over de kansen en obstakels : vanwege de crisis moesten mensen noodgedwongen thuisblijven en hoewel dat in veel gevallen goed ging, hadden sommigen het hier moeilijk mee.

 

Vastlopen

‘Behalve dat er meer kansen zijn ontdekt in het benutten van digitalisering, is ook gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking zonder hulp digitaal vastloopt’, schrijft BZK. Ook hier wordt het belang van de samenwerking met het bedrijfsleven benadrukt: ‘Met de actie #allemaaldigitaal zetten we publiek private samenwerking in om kwetsbare mensen van een digitaal apparaat.’

 

Energietransitie

De overheid wil ervoor zorgen dat digitale participatiemiddelen in steeds meer gemeenten worden ingezet, ook voor de energietransitie en in het Groningse aardbevingsgebied. ‘Door de coronamaatregelen blijkt de toepassing daarvan relevanter dan ooit’, schrijft het ministerie.

 

Transformatie

Voor het oppakken van maatschappelijke vraagstukken en digitale dienstverlening goed te organiseren is een ‘digitale transformatie’ nodig. Daarbij hameren de betrokken partijen op het belang van één overheid die als zodoende duidelijk is voor alle mensen. ‘We borgen publieke waarden in de digitale samenleving en streven naar inclusieve, veilige (digitale) overheidsdienstverlening.’ De agenda NL Digibeter, die ieder jaar herijkt wordt, moet hieraan bijdragen.

 

Welvaart van morgen

De regering wil een ‘vliegende start maken met het Nationaal Groeifonds’, sprak de koning tijdens de troonrede. ‘Dit fonds is er voor het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarmee voor de welvaart van morgen.’ Daartoe behoren ook investeringen voor de digitale infrastructuur, blijkt uit de betreffende begroting: ‘Met een goede verbinding thuiswerken moet op termijn overal mogelijk zijn. Investeringen in infrastructuur dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van ons land en zijn daarmee goed voor ons vestigingsklimaat.’

 

Niet alleen slachtoffers

Verder, merkt AG Connect op, wil J&V snellere, gerichtere bestraffing van jonge cybercriminelen. ‘Jongeren zijn niet alleen slachtoffers, soms worden ze ook daders. We maken ons vooral zorgen over hun betrokkenheid bij cyber- en drugscriminaliteit en gebruik van geweld.’ Het plan is om naast preventie meer te doen aan de aanpak door gerichter en sneller te straffen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie