Advertentie
digitaal / Nieuws

‘Programma Digitaal 2017 had meer kunnen bereiken’

Burgers en bedrijven moeten in 2017 zaken met de overheid online kunnen doen, zoals het aanvragen van een vergunning, zo luidde althans in 2012 de doelstelling van het programma Digitaal 2017. In een evaluatie van Bureau Berenschot wordt erkend dat het programma meer had kunnen bereiken dan nu het geval is geweest.

15 februari 2018
digitaal---dyslexie.jpg

Burgers en bedrijven moeten in 2017 zaken met de overheid online kunnen doen, zoals het aanvragen van een vergunning, zo luidde althans in 2012 de doelstelling van het programma Digitaal 2017. In een evaluatie van Bureau Berenschot wordt erkend dat het programma meer had kunnen bereiken dan nu het geval is geweest.

Overheid loopt achter op samenleving

De volledige digitalisering van zaken doen met de overheid is niet gelukt, voor paspoorten moeten burgers bijvoorbeeld nog altijd twee keer naar het gemeentehuis, terwijl de online dienstverlening van het bedrijfsleven over het algemeen al veel verder is. Volgens Berenschot is er door de overheid echter, binnen gestelde kaders, behoorlijk wat bereikt. De rapporteurs schrijven dat Digitaal 2017 ‘een nieuwe dynamiek’ heeft gebracht en dat ‘het debat over digitale dienstverlening verder op gang is gebracht.’

'Meer kunnen bereiken'
Volledige tevredenheid over de behaalde resultaten is er echter niet. ‘Het programma had echter meer kunnen bereiken met andere kaders. Zo had het programma met meer politiek-bestuurlijke betrokkenheid en een effectievere overleg- en governance structuur naar verwachting meer impact kunnen hebben. En met een hoger budget had het programma haar faciliterende rol steviger kunnen invullen en meer overheidsorganisaties kunnen ondersteunen’, aldus de rapporteurs.

Reflecteren lastig

In de evaluatie meldt Berenschot dat het voor de gesprekspartners die meededen aan de evaluatie ‘niet altijd makkelijk was om te reflecteren’. Dit omdat er externe factoren waren en omdat ‘de scheidslijn’ tussen het programma en andere initiatieven op gebied van digitalisering van de overheid soms troebel was. ‘Wie de verantwoordelijkheid uiteindelijk had voor een initiatief stond niet altijd helder op het netvlies, want er zijn verschillende partijen die zich richten op het verbeteren van de (digitale) dienstverlening. Naast BZK en EZ gaat het dan bijvoorbeeld om de Digicommissaris en VNG/KING.’

Kleinere oprganisaties bereikten het meeste

De meerwaarde van het programma Digitaal 2017 was vooral bij kleinere organisaties en waterschappen merkbaar, vinden de rapporteurs. ‘De doeltreffendheid, in termen van doorwerking van de ingezette instrumenten, is hier het grootst. Voor grotere organisaties en provincies was de doorwerking minder groot.’ In het algemeen was Digitaal 2017 vooral belangrijk omdat het digitalisering bij organisaties op de politiek-bestuurlijke agenda kreeg. ‘Het vervolg is dat deze agenda’s komende tijd worden uitgevoerd. De doelmatigheid van het programma is gedurende de kabinetsperiode verbeterd.’

Het volledige rapport van Berenschot over Digitaal 2017 is hier te vinden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie