Advertentie
digitaal / Nieuws

Plasterk deelt zorgen bestuurders over digitale dementie

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken deelt de zorgen van bestuurders over informatiebeheer en digitaal archiveren. Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwde met een brandbrief voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

09 juni 2015

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken deelt de zorgen van bestuurders over informatiebeheer en digitaal archiveren. Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwde met een brandbrief voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

Niet de hoogste prioriteit

 ‘Onderkend moet worden dat informatiebeheer en digitaal archiveren niet altijd de hoogste prioriteit hebben’, zo schrijft Plasterk in zijn antwoord op Kamervragen van de PvdA. ‘Van de zorgen van de burgemeesters en van andere bestuurders hebben we kennis genomen. Hun zorgen worden gedeeld. Digitale werkprocessen vergen aandacht voor digitale bewaring veel eerder in het proces en reeds bij de ontwikkeling van een administratiesysteem. De uitgaven daarvoor zijn direct; het profijt komt vaak pas op lange termijn.’ Volgens Plasterk wordt er als reactie op het eindrapport ‘Grip op ICT’ van de tijdelijke commissie ICT aangegeven dat ook de Rijksoverheid kampt met een forse uitdaging om overzicht op archivering en informatiebeheer te houden.

Duurzaam toegankelijk 

De minister geeft in de brief toelichting over hoe dat bereikt moet worden: ‘Archief 2020, het Nationaal Archief en ICTU werken samen aan het thema Digitale Duurzaamheid van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Digitale Duurzaamheid biedt houvast aan ICT-architecten om in projecten duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen. Recent is ook het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) in een bètaversie gepresenteerd.’

Opdracht 

Plasterk geeft aan dat het Kabinet nog ‘binnen deze regeerperiode het digitaal documentbeheer op orde wil hebben’. Er is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een gezamenlijk programma Informatiehuishouding voor de komende jaren. ‘Als één van de toegezegde generieke voorzieningen is door het Nationaal Archief voor lange termijn opslag en beheer van digitale informatie een e-depot ontwikkeld. De komende jaren sluiten de beleidskernen aan bij deze voorziening waardoor informatie beter te delen en doorzoekbaar te maken is.’ 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik heb niet de illusie dat de dementie alleen maar digitaal is als ik een aantal politici en mangers zie....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De dreigende problemen zijn nog veel groter dan nu worden onderkend en wel om de volgende redenen:

1. de voortschrijdende digitalisering en de regelmatig aangepaste software/hardware. Vooral dit laatste vraagt de nodige aandacht.

2. bij de toekomstige verjonging van het ambtenaren apparaat kan steeds minder een beroep worden gedaan op het geheugen van het vergrijzende apparaat.

Van Zottegem slaat de spijker dus op zijn kop! Sommigen waarschuwden hiervoor al jaren geleden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
Wat het méést zorgelijk is is dat hier de suggestie wordt gewekt dat dit een nieuw probleem is en bovendien een probleem dat men wel even ‘binnen deze regeerperiode op orde wil hebben’. De volgende Kamerverkiezingen zijn naar verwachting op woensdag 15 maart 2017.Deze problematiek rond digitaal gegevensbeheer bestaat al *RUIM 20 JAAR*!!

In het boekje 'Omslag in opslag' werden de problematiek en het officiële overheidsbeleid daarop zeer helder neergelegd.

Dit boekje werd in 1991 aangeboden aan de Tweede Kamer.Het is dus al met al nog steeds een probleem. en een probleem waarvan absoluut onwaarschijnlijk is dat het binnen nog geen twee jaar is opgelost.Het is dan ook merkwaardig dat nu wordt verwezen naar het eindrapport ‘Grip op ICT’.

In dat geval kan men hier spreken van het grootste ICT-faalproject tot op heden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie