of 59274 LinkedIn

‘Privacy in sociaal domein niet gewaarborgd’

Er is bij Zaltbommel een ‘grotere kans’ op privacy-incidenten binnen het sociaal domein, concludeert de rekenkamercommissie van die gemeente naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met PBLQ.

Er is bij Zaltbommel een ‘grotere kans’ op privacy-incidenten binnen het sociaal domein, concludeert de rekenkamercommissie van die gemeente naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met PBLQ.

Gemeente voldoet niet aan Avg

Veelzeggend is dat Zaltbommel pas in maart 2018 pas aan de gang ging met de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), die vanaf mei dat jaar volledig van kracht werd. De implementatie liet onder meer lang op zich wachten omdat er lange tijd geen beslissingen viel in het plan om met tien Rivierenlandgemeenten samen een functionaris gegevensbescherming (fg) aan te stellen. Die gezamenlijke fg kwam er uiteindelijk ook niet. Ook werd voorrang gegeven aan de decentralisaties in het sociaal domein en de vorming van uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) samen met de gemeente Maasdriel. Omdat over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen vragen aan de gemeente werden gesteld, werd met betrekking tot de Avg weinig urgentie ervaren. De gemeente Zaltbommel voldoet momenteel dan ook aan geen van beide wetten.

 

Geen generiek beleidsplan

Hoewel er tot op heden geen datalekken bekend zijn bij de gemeente Zaltbommel, concludeert de rekenkamer dat de gemeente een forse boete riskeert als de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek zou instellen naar de privacyborging. Sinds januari 2019 ligt er een plan van aanpak van het college met betrekking tot de Avg, maar dat is volgens de onderzoekers geen generiek beleidsplan. Er is daarom ook geen concrete uitwerking in termen van processen en instructies, concludeert de rekenkamer.

 

Onvoldoende gelegenheid voor verantwoording

Doordat er ook te weinig transparantie in de uitvoering is, is er ook onvoldoende gelegenheid voor verantwoording aan burgers, de raad en de accountant. Recentelijk opgestelde procedures voor datalekken en inzagerecht zijn voor medewerkers vaak nog niet duidelijk. Om te voldoen aan de Avg is de gemeente druk bezig met het verwerkingenregister. Daarin is nu nog onvoldoende inzicht, wat ook het geval is met betrekking tot privacy-risico’s. Wel worden er meters gemaakt binnen de BVEB met het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De aanbeveling van de rekenkamercommissie aan het college is in grote lijnen dat er met urgentie gewerkt moet worden aan een beleidsplan voor de Avg. Het college onderschrijft de conclusies van de rekenkamer en heeft toegezegd invulling te gaan geven aan de aanbevelingen.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Die conclusie had ik zonder onderzoek ook kunnen trekken. Dat geldt voor elke gemeente op dit ogenblik. De grootste boosdoener is op dit ogenblik de belastingdienst. Dus een boete komt er voorlopig niet. En het is een illusie om te denken dat als je het formeel in een regeltje vastlegt dat het dan ook zo wordt uitgevoerd.
Door Henk op
Bij geen enkele gemeente is privacy gegarandeerd. Overigens geldt dit ook voor de gegevens van de ambtenaren zelf. Tijd voor controle door de autoriteit persoonsgegevens.