Advertentie
digitaal / Nieuws

Hillen belooft ICT-project Speer in 2014

Minister Hillen is optimistisch over de verdere voortgang van het inmiddels beruchte ICT-project Speer bij Defensie. 'Ik heb het gevoel dat de renderende fase er nu aankomt.'

09 februari 2011

Mooier

Dat zei hij in een algemeen overleg met de Defensie-kamercommisie. Het huidige budget van 268 miljoen euro en de deadline van 2014 blijven het uitgangspunt, maar sommige functionaliteiten zullen niet gerealiseerd worden. 'We hebben in 2014 een compleet werkend systeem, het had alleen mooier kunnen zijn.'

 

Confectie

Hij leek overigens niet bij machte de zorgen van de Kamerleden weg te nemen. Die wezen op de conclusies uit een Gateway-rapportage van vorig jaar waarin Speer de code oranje/rood kreeg. Ze pleitten voor meer 'confectie' en minder 'broodje speciaal', oftewel kostbaar maatwerk aan de standaardsystemen van Sap, waarop Speer is gebaseerd. Daarvan is de organisatie inmiddels wel doordrongen, meldde Hillen, die zegt zich persoonlijk verantwoordelijk te hebben gesteld voor het project. 

 

Stekker

Commissielid Eijsink (PvdA) pleitte er eerder voor 'de stekker uit het project te halen', maar zegt er na inzage in de meer dan 90 contracten die er voor Speer zijn gesloten achter te zijn 'dat de stekker er nog niet eens ín zit'. De feitelijke invoering van het eerste deel van de software moet nog op gang komen 'en ondertussen lachen de consultancy-boys zich rot. Het gaat om bakken met geld.' Het zijn volgens haar ook geen afgebakende contracten waar later geen geld meer bij zou hoeven.

 

Half miljard

Hillen bevestigde overigens dat Speer veel meer kost dan alleen de genoemde 268 miljoen euro. Samen met de exploitatievoorbereidingen en het aanpassen en in de lucht houden van de oude systemen komen de totale kosten tot het einde van het project in 2014 op 497 miljoen euro. De commissie wil de volgende keer nog van Hillen horen waar er binnen de verschillende defensieorganisaties mensen actief zijn voor het Speer-project. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Walther Ploos van Amstel / Universitair docent
In 1992 viel de keuze voor SAP... nu in 2014 dan wel eindelijk invoeren? Ik zeg: kansloos.Wat ging, en gaat, er fout:

• De ambitie om processen krijgsmachtbreed te standaardiseren en in te richten in een enkel ERP-systeem.

• De invoering van ERP-systemen: krijgsmachtbreed in plaats van per organisatie-onderdeel.

• De huidige complexe, functionele organisatie van processen binnen defensie-organisaties.

• De logistieke kennisontwikkeling binnen defensie-organisaties.

• Het beschikbare budget, dat ‘politiek’ vaak te laag wordt ingezet.Ik heb destijds verzucht: “too many people, too many processes at the same time!”.

Dit project is rijp voor een serieuze evaluatie (ook van de rol van alle externe partijen bij het project).Lees even:

http://www.delaatstemeter.nl/soms-gaat-het-fout/ …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Viergever / Management consultant - PRINCE2 / MSP expert
PRINCE2 zou de standaard moeten zijn bij de overheid. Helaas wordt deze standaard veel in vorm, weinig in inhoud toegepast. Want hier, het ontbreken van een aantal principes, ligt juist de oorzaak van vele problemen.
In een van mijn publicaties over principes, schrijf ik het volgende:
“In het ontbreken dit principe en de twee eerdere (rechtvaardiging, rollen/verantwoordelijkheden, focus op “business producten”) kunnen veel oorzaken worden gevonden voor falende projecten. Een aansprekend voorbeeld is dat van de ERP projecten. Implementatie van bijvoorbeeld SAP software gaat vaak erg moeizaam en brengt soms enorme (financiële) schade toe aan de klantenorganisatie.
• Een oplossing wordt geïmplementeerd zonder dat duidelijk is wat het probleem is (principe van rechtvaardiging). Efficiëntie als reden zorgt vaak voor negatieve gevoelens van mensen. Blijkbaar hebben zij hun werk tot nu toe niet goed genoeg gedaan of het werk kan met minder mensen worden gedaan zodat zij hun baan verliezen. Daarnaast blijkt verandering om redenen van efficiëntie in de meeste gevallen weinig efficiëntie op te leveren.
• Moderne software is ook geen goede reden. Wat levert dat op? Maar deze redenering zorgt er wel voor dat de focus op de techniek en niet op de verbetering komt te liggen. Het project wordt vervolgens gestuurd door de (interne) leverancier, zoals de IT afdeling. Hiermee wordt afstand genomen van het principe van rollen en verantwoordelijkheden. Het gevolg is dat de gebruiker het project ziet als technisch en de gebruiker gaat zich vervolgens afwachtend opstellen. Het project wordt gedreven door het aanbod, niet door de vraag.
• Omdat de focus ligt op de techniek, herkent de gebruiker zijn eigen producten niet. De nieuwe software moet aansluiten op de oude, vertrouwde processen. De gebruiker hoeft niet mee te denken over de software want dat is een technische discussie. En zelfs wanneer de gebruiker suggesties doet, worden deze verworpen want aanpassingen van de standaard software zijn te ingrijpend en duur. Er was geen goede reden voor het project, er kunnen dus ook geen goede redenen zijn voor (dure) aanpassingen. Er is afstand gedaan van het principe van focus op “business products”, producten die herkenbaar zijn voor de gebruiker. De focus ligt op technische producten, de software; op een lager niveau.
Het gevolg is dat de leverancier met suggesties komt omdat de gebruiker het niet weet. Vervolgens wordt de suggestie door de gebruiker afgewezen omdat er niet eerder over is nagedacht of omdat de gebruiker het niet zelf heeft bedacht. Bij het afwijzen komt de gebruiker niet met een alternatief en de leverancier gaat dan maar weer een andere suggestie bedenken. Een dure vicieuze cirkel.
In de perceptie van de (interne) leverancier is de gebruiker onvoldoende of zelfs niet betrokken. Een veel gehoord argument in IT projecten is dat een gebruiker nooit weet wat hij wil. Dit is een gevolg van het ontbreken van de eerste drie principes. IT is een middel, geen doel. In deze visie falen IT projecten juist omdat ze IT projecten zijn. Onder het principe van continue rechtvaardiging zijn er geen IT projecten, hooguit projecten met een IT component.”

De Gateway reviews worden, voor zover ik weet, ook gedaan met veel invloed vanuit de technische kant. Vooral CIO’s zijn hierbij betrokken. Hierdoor zullen de adviezen veel meer gericht zijn op symptomen, in dit geval meer maatwerk, dan op oorzaken zoals hierboven beschreven.
En dit is niet de eerste keer dat ik dit verschijnsel heb gezien bij een goed bedoeld Gateway review, gedreven door de verkeerde profielen en belangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Viergever / Management consultant - PRINCE2 / MSP expert
Net als de Rekenkamer zet ik ook de nodige vraagtekens bij de Eindrapportage van SPEER (2013). Niet alleen zal verdere implementatie waarschijnlijk nog veel kosten, ook beheer en onderhoud zal duur zijn.

Mijn visie op SPEER en de Eindrapportage: http://www.viergever.info/nl/MinDefSpeer.aspx
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie