Advertentie
digitaal / Nieuws

EC komt deze zomer met wetsvoorstel digitale euro

Nederland zal pas voor de invoering van een digitale euro stemmen als het duidelijke voordelen met zich meebrengt en privacy is gewaarborgd.

13 januari 2023
Digitale euro
Shutterstock

De Eurogroep en Ecofinraad kijken 16 en 17 januari a.s. terug op de besprekingen over de digitale euro in het afgelopen jaar. Dit moet uitmonden in een gezamenlijke verklaring op weg naar een wetsvoorstel dat de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023 aan de lidstaten wil voorleggen. Dit schrijft iBestuur.

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Impact

In het afgelopen jaar stond de digitale euro in vier Eurogroepvergaderingen op de agenda, schrijft minister Kaag in de geannoteerde agenda die ze 9 januari naar de eerste en Tweede Kamer stuurde. Er is gesproken over andere privacy en mogelijke beleidsdoelstellingen, de impact op het financiële stelsel, het gebruik van contant geld en de rol van publieke en private deelnemers in het digitale euro-ecosysteem en mogelijke bedrijfsmodellen.

Aanvulling

‘Een digitale euro kan helpen om in de toekomst onze strategische autonomie te vergroten in het betalingsverkeer en kan er tevens voor zorgen dat door de overheid uitgegeven geld een centrale plek blijft houden, als aanvulling op contant geld,’ schrijft minister Kaag. Maar ze stelt wel een paar voorwaarden. Nederland zal pas voor de invoering van een digitale euro stemmen als het ‘duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en de bredere economie’‘ met zich meebrengt en de privacy is gewaarborgd. Andere voorwaarden zijn dat er overeenstemming is met het ‘antiwitwasraamwerk’, dat de financiële stabiliteit gewaarborgd is dat een digitale euro niet programmeerbaar is.

Alternatieven

Nieuw is dat ze ook open staat voor alternatieven voor een rekening gebaseerde digitale euro, zoals een token-gebaseerde oplossing. Hiermee komt de minister tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, die daar eerder met een motie toe had opgeroepen. Eerder ging de voorkeur nog uit naar een op rekening gebaseerde munt, vergelijkbaar met een commerciële bankrekening met giraal geld.

Wetsvoorstel

De minister schrijft dat de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023 een wetsvoorstel wil voorleggen aan de lidstaten over de digitale euro. De besluitvorming over de invoering van de digitale euro ligt bij de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. ‘De medewetgevers zullen dus bepalen of de digitale euro er komt en hoe de essentiële onderdelen van de digitale euro eruit komen te zien.’

Bron: iBestuur

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Als de (criminele) risico's voor de digitale euro hetzelfde zijn als bij de bitcoin dan zullen burgers en bedrijven er vast nog 'veel lol' van kunnen krijgen.
P. Smit
"Nederland zal pas voor de invoering van een digitale euro stemmen als het duidelijke voordelen met zich meebrengt en privacy is gewaarborgd."

Ben benieuwd hoe wij dat kunnen controleren. Ben bang van helemaal niet. De NCTV bijvoorbeeld houdt zich ook niet aan de afgesproken regels.
Advertentie