Advertentie
digitaal / Nieuws

Gemeentelijke online diensten voor EU burgers

De Europese fracties betoogden dat de single digital gateway het leven makkelijker maakt voor kennismigranten, studenten en andere expats. Maar liefst 80 procent van de Europese ondernemers die over de grens willen opereren, doen dat nu niet vanwege de bureaucratie die daarbij komt kijken.

17 september 2018

Straks moeten 21 procedures door gemeenten, Belastingdienst, de Kamers van Koophandel, het rijk en het hoger onderwijs online ook in een andere EU-taal worden aangeboden. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de single digital gateway. Nu het parlement akkoord is moeten de lidstaten het nog goedkeuren, deze maand zal dat naar verwachting gebeuren.

Lokale regels
De Europese fracties betoogden dat de single digital gateway het leven makkelijker maakt voor kennismigranten, studenten en andere expats. Maar liefst 80 procent van de Europese ondernemers die over de grens willen opereren, doen dat nu niet vanwege de bureaucratie die daarbij komt kijken, hield Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska het parlement voor. De parlementariërs zelf kwamen met allerlei voorbeelden van mensen die er profijt van hebben, zoals mensen met een handicap, studenten die studiefinanciering aanvragen en ondernemers die de lokale regels in een ander land moeten leren kennen.

Paspoort
Het paspoort verlengen of aanvragen, is er uit gehouden, zegt Dennis de Jong die voor de SP deel uitmaakt van de Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL). ‘De biometrische data die je daarvoor nodig hebt, lenen zich niet voor online procedures. Persoonlijk contact blijft in dit soort situaties belangrijk’, zegt hij. Overigens had ook het kabinet grote zorgen om de paspoortaanvraag of verlenging via de single digital gateway mogelijk te maken.

Emissiestickers
De SP in het Europees Parlement heeft  vóór de verordening over single digital gateway gestemd. Dennis de Jong: ‘Ik krijg veel mails en verzoeken om informatie die aangeven dat zowel burgers als mkb-bedrijven vaak niet goed weten hoe zij het snelst in andere lidstaten bij de autoriteiten terecht kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag hoe je een milieusticker kunt krijgen voor je personenauto, om zo te voldoen aan het toenemend aantal steden dat zo'n emissiesticker verplicht stelt. Maar ook mkb-bedrijven lopen tegen procedures aan, bijvoorbeeld als ze hun bedrijf in een andere lidstaat willen laten inschrijven, vergunningen willen aanvragen. Door de mogelijkheid te bieden, procedures online af te wikkelen, kan het allemaal sneller en eenvoudiger worden.’

Harmonisatie
De Jong heeft nog wel zorgen over een sluipende uitbreiding van de reikwijdte van het portaal. ‘Onze instemming met het portaal betekent niet dat we ermee zouden instemmen als Brussel bijvoorbeeld in de toekomst de vergunningsprocedures wil gaan harmoniseren. Dit is echt een zaak voor de lidstaten zelf. Ik wil voorkomen dat we straks alsnog onder druk gezet worden om ook dit soort procedures onder reikwijdte van het portaal te brengen.’ Overigens is dat nu niet aan de orde en als dat gebeurt, dan is dat in ieder geval een zaak van de wetgevers, het Europees parlement en de Raad waarin de lidstaten zitten.

Overgangstermijn
De Jong vindt ook dat er goed oog moet blijven voor de uitvoerbaarheid: ‘Er moet veel informatie vertaald worden, en hoewel er een overgangstermijn is van twee tot vijf jaar, is dit voor veel nationale, regionale en lokale overheden nog een hele uitdaging. Als niet alle lidstaten het tempo kunnen bijhouden, moet er opnieuw gekeken worden naar de haalbaarheid van de huidige overgangstermijnen.’ In Nederland voeren de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een impactanalyse uit. Dat gebeurt door ICTU en in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG doet ook een eigen impactanalyse. Beiden zijn rond de jaarwisseling klaar. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie