Advertentie
digitaal / Nieuws

‘833 miljoen euro extra nodig voor cyberweerbaarheid’

Cybercriminaliteit neemt toe, georganiseerde misdaad en statelijke actoren vormen een permanente dreiging en de keten die Nederland hier tegen verdedigt vertoont gebreken. Dat stelt de Cyber Security Raad in een nieuw advies. Bovenop de huidige budgetten en uitgaven is er volgens het onafhankelijke adviesorgaan van het kabinet 833 miljoen euro nodig.

06 april 2021
Cybercrime-shutterstock-641253448.jpg

Cybercriminaliteit neemt toe, georganiseerde misdaad en statelijke actoren vormen een permanente dreiging en de keten die Nederland hier tegen verdedigt vertoont gebreken. Dat stelt de Cyber Security Raad in een nieuw advies. Bovenop de huidige budgetten en uitgaven is er volgens het onafhankelijke adviesorgaan van het kabinet 833 miljoen euro nodig.

Ministeriële onderraad

Volgens de raad is het cruciaal dat cyberweerbaarheid topprioriteit wordt. ‘De raad adviseert het nieuwe kabinet om in plaats van een minister Digitale Zaken direct een ministeriële onderraad digitale zaken in te richten, waar cyberweerbaarheid en digitale autonomie integraal aan de orde wordt gesteld.’

 

Beter informatie delen

‘Ook de informatiedeling over cyberdreigingen moet worden verbeterd.’ Met een betere infrastructuur kunnen burgers en organisaties sneller worden geïnformeerd wanneer hun ict-systemen kwetsbaar of gehackt zijn. Om dit te bereiken, moet er volgens de raad beter worden samengewerkt met de private sector en de wetenschap ‘op tactisch en operationeel niveau’. De raad pleit voor een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten.

 

Publiek, privaat, wetenschap

Verder vindt de raad het belangrijk dat het bestuurlijk model zo wordt ingericht dat overheden, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk kunnen werken aan één nationale cyberweerbaarheidsstrategie. Het is volgens de raad, waar vertegenwoordigers van de drie sectoren in zitten, de eerste keer dat in Nederland op deze wijze integraal onderzoek is gedaan naar wat er nodig is op het gebied van cyberweerbaarheid.

 

Onvoldoende bestuurders

Cyberweerbaarheid moet volgens de raad chefsache worden: sturing vanaf het hoogste niveau. Het doet denken aan Hof van Twente, waar de gemeente door een gevoelige, kostbare hack met de neus op de feiten werd gedrukt. Burgemeester Nauta vertelde aan Binnenlands Bestuur dat onvoldoende bestuurders zich realiseren dat zij doelwit van de cybermaffia zijn. ‘En dat gold ook voor mij.’

 

Te weinig geïnvesteerd

Nederland investeert te weinig in onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van cyberweerbaarheid, vindt de raad. Met als gevolg dat talent naar het buitenland verdwijnt. ‘Nederland moet inzetten op een ecosysteem waarin op hoog niveau onderzoek naar cyberweerbaarheid wordt uitgevoerd en gevaloriseerd.’ Ook moet digitale geletterdheid met spoed worden toegevoegd aan het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
OK, begrepen: de Ciber Security Raad wil nieuwe opdrachten binnen halen.......
Advertentie