Advertentie
carrière / Nieuws

‘De Wob wordt op deze manier om zeep geholpen’

‘De Wob wordt op deze manier om zeep geholpen’, is de conclusie van de Zevenaarse ex-ambtenaar Paul Kemperman na de uitspraak van de Raad van State, waarin hij als ‘Wob-misbruiker’ wordt weggezet.

30 augustus 2019

‘Pissig en teleurgesteld’, is de reactie van de Zevenaarse ex-ambtenaar Paul Kemperman op de uitspraak van de Raad van State, waarin hij als ‘Wob-misbruiker’ wordt weggezet. 

Misbruik van recht, concludeerde de Raad van State gisteren. Wat was uw eerste reactie op de uitspraak?
‘Teleurgesteld. Ik heb gemerkt dat de Raad van State mijn beroepschrift van maart 2018 niet heeft gelezen, want daar werd mijn doelstelling duidelijk genoemd. Ik snap daar niks van. In mijn beroepschrift heb ik gesteld dat het mijn doelstelling is om artikelen en een boek te schrijven over de misstanden in het personeelsbeleid bij de gemeente Zevenaar.’

U zei in het vorige interview ook dat u fraude naar boven wilde halen. Dat is helemaal niet terug te lezen in de uitspraak. Heeft u dat wel duidelijk genoeg naar voren gebracht?
‘In mijn beroepschrift heb ik ook aangegeven dat er sprake was van fraude bij de fusie van de gemeenten Zevenaar en Angerlo. Tijdens de zitting zei de Raad van State: alles wat u heeft geschreven kennen we al en dat hoeft niet herhaald te worden. Ik kon ook niet alles herhalen, dat is onmogelijk. Ik kreeg 30 tot 40 pagina’s bagger van de gemeente over me heen. Dan kun je niet alles punt voor punt gaan weerleggen.’

De Raad van State denkt dat het u enkel te doen is om schadevergoeding via dwangsommen? Klopt dat?
‘Zij denken dat het mij alleen om financiële zaken gaat. Maar ik doe mijn zaken zelf, er is geen sprake van proceskosten en de dwangsom is afgeschaft. Ze schrijven ook dat ik niet heb meegewerkt aan overleg met de gemeente om tot een oplossing te komen. Dat was een schijnoverleg, waar ik zelf om die reden mee ben gestopt. Nu wordt dat mij tegengeworpen.’

U weigerde ook richting de gemeente te preciseren welke informatie u al wel en niet had ontvangen.
‘Ik heb aanvankelijk alle informatie over de fusie van de gemeenten Zevenaar en Angerlo opgevraagd. Een directeur had tijdens de openbare verhoren van de raadsenquêtecommissie onder ede gezegd dat er bij die fusie fraude was gepleegd. Toen ik die stukken opvroeg, werd ik op het matje geroepen door de gemeente. Ik moest mijn verzoek preciseren. Mij gaat het hoofdzakelijk om het Berenschotrapport en twee rapporten van Right Consultants. Zij vroegen wanneer dat was opgesteld. Ik antwoordde: waarschijnlijk in 2004 of 2005. Nu blijkt dat begin 2006 en eind 2003 te zijn geweest. Dat valt er net buiten de door mij opgegeven periode. In de Wet Openbaarheid van Bestuur staat dat de gemeente behulpzaam moet zijn met het preciseren van Wob-verzoeken. Dat deed men niet. Ik wilde wel preciseren, maar ontving steeds ontmoedigende verhalen vanuit de gemeente: trek uw Wob-verzoek in. Ik ben pissig en teleurgesteld over hoe de gemeente met mij omgaat. Eerst had ik stukken nodig om mijn ontslag aan te vechten, toen stukken om het rapport-Bunt aan te vechten en na de uitspraak van de CRvB moest ik in het openbaar verhoord worden voor de raadsenquête, maar eerst in besloten kring. Ik wilde vooraf weten wat B&W over mij hadden opgestuurd naar de enquêtecommissie, maar dat kwam pas na mijn verhoor. Na de ‘fraude-uitspraak’ heb ik daarover nieuwe Wob-verzoeken ingediend. Het zijn allemaal verschillende doelstellingen.’

Wat vond u van de opmerkingen van advocaat Cornelis van der Sluis na de uitspraak?
‘Hij spreekt van een tombola, maar het is nog gekker dan een tombola. Dan heb je namelijk nog een kans om te winnen. De Raad van State heeft niet naar mij geluisterd. In mijn beroepschrift ben ik ook op de voorgeschiedenis ingegaan, over hoe de gemeente met mij en mijn collega’s is omgegaan. Er zijn sommige gestorven aan hersenbloedingen en hartaanvallen. Het is in de doofpot gestopt en de Raad van State gaat er in mee. Je mag geen misstanden meer aan de kaak stellen, want dan misbruik je het recht.’

U heeft veel zaken gewonnen, maar nu verloren. Wat wordt de volgende stap?
‘Ik weet niet wat dit betekent. Mag ik nooit meer een Wob-verzoek doen? Of moet ik alles heel precies specificeren? Bij mijn eerste Wob-verzoek zei de gemeente: we hebben de stukken niet, want je hebt de opsteller en het nummer van het gevraagde stuk niet opgegeven. De Wob wordt op deze manier om zeep geholpen en fraude in de doofpot gestopt.’

Maar hoe nu verder?
‘Dat weet ik nog niet. Het boek schrijf ik wel en ook allerlei artikelen op mijn weblog. Er lopen nog twee zaken bij de rechtbank Arnhem. Die snapt het wel en gaat niet mee met het misbruik-frame van de gemeente Zevenaar. De rechtbank gaf me gelijk. De Raad van State heeft niet naar me geluisterd. Het wordt moeilijk voor mensen die misstanden aan de orde willen stellen om dat met de Wob boven tafel te krijgen. Een tombola met weinig kans op succes.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

De Majjem
Een overheid die stelselmatig list en bedrog toepast om ambtenaren en bestuurders buiten schot te houden en daarbij niet wordt gecorrigeerd met sancties is gedoemd tot het ontwikkelen van een corrupte bestuurscultuur, ten koste van het algemen belang, de werknemer en de burger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bestuurlijke beginselen / Jurist
Deze uitspraak van de RvS is uiteindelijk een Pyrrus-overwinning voor de gemeente Zevenaar gebleken.

Het springt vooral in het oog dat deze gemeente niet in staat blijkt om de zaak Kemperman op een fatsoenlijke manier op te lossen. In plaats daarvan vallen zij keer op keer met veel tenenkrommend - vaak onrechtmatig -geweld een oud-werknemer aan. Doet denken aan de zaak "Spijkers".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
M.i. is de tijd meer dan rijp om deze ook voor de gemeente/burgers geld verslindende zaak zo spoedig mogelijk uit de wereld te helpen.

1. Dit is mogelijk door het openbaar maken van zoveel mogelijk/alle (denk aan privacywetgeving) op deze zaak betrekking hebbende stukken.

2. Eén of meer onafhankelijke bemiddelaars aan te wijzen die voor partijen een oplossing/uitweg zoeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bestuurlijke beginselen / Jurist
Helemaal met de reactie van mr. Raat eens!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lezer
De advocaat van de gemeente die hoger beroep instelde, de heer Lam, was zo onsportief om pas op de laatste dag een uitgebreide toelichting in te dienen waardoor de heer Kemperman er geen reactie schriftelijk meer op mocht indienen. Een flauwe truc. Resultaat: dat dit ter zitting met toestemming alsnog ter zitting mocht worden uitgedeeld.

Speelde bij uitpraak geen rol meer. Niet meer door rapporteur Raad van State gelezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lezer
Benieuwd hoe gemeente om zal gaan met de stukken van de raadsenquete-commissie die in 2017 alle voor 75 jaar geheim zijn verklaard. Belanghebbenden mogen de over hen door de gemeente aan deze commissie verstrekte stukken niet ontvangen. Waren in hoofdzaak openbare verhoren. Transparantie of weer lange procedures via rechter?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Vraag is waarom er zoveel verzoeken nodig zijn om alle documenten boven water te krijgen? De rechtbanken doen in veel gevallen niet aan waarheids- en rechtsvinding, ondanks vele aantoonbare onregelmatigheden en onrechtmatigheden van betrokken overheidsinstanties. Er blijft geen enkel corrigerende maatregel over tegen overheden die stelselmatig misbruik maken van middelen en macht jegens de burger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lezer
Zeer relevant in relatie met deze zaak is artikel in Telegraaf van 26 oktober 2018 met WOB-deskundigen, waaronder prof. W. Voerman, met als kop: overheid traineert verzoeken tot openbaarheid - LIST EN BEDROG ROND WOB."Inleidend was dat de Nederlandse overheid een hekel heeft aan pottenkijkers. Ambtenaren lappen de wettelijke verplichting tot transparantie schouderophalend aan de laars. Burgers die openheid eisen, worden getreiterd, voorgelogen of doelbewust het bos in gestuurd, zien deskundigen. Dat is slecht voor het vertrouwen in de overheid."Het artikel documenteert de kop overtuigend.Vandaag opende minister Ollongren het Democratiefestival in Nijmegen. Ik denk niet dat iemand de niet functionerende WOB heeft besproken.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bestuurlijke beginselen / Jurist
Deze uitspraak lijkt niet alleen de doodsteek voor alle journalisten en anderen die over langlopende omvangrijke dossiers willen rapporteren, maar eigenlijk ook de doodsteek voor de hele Wet openbaarheid van bestuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Caroline Raat / jurist en onderzoeker
In mijn nieuwe boek zal ik ook ingaan op de ethiek van openheid. De precieze feiten in deze zaak ken ik niet, maar de uitspraak komt op mij gemakkelijk over. Het wordt tijd voor een goede wettelijke anti-misbruikregeling in plaats van de huidige niet-wettige praktijk. Waarbij ook plaats moet zij voort sancties richting mistige overheden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie