Advertentie
carrière / Nieuws

Waarom vrouw bij gemeente het meest verdient

Vrouwen verdienden bij gemeenten vorig jaar voor het eerst meer dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van A+O Fonds Gemeenten. Zes redenen voor die ontwikkeling.

07 augustus 2018
bestuur---meer-vrouwen.jpg

Vrouwen verdienden bij gemeenten vorig jaar voor het eerst meer dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van A+O Fonds Gemeenten. Zes redenen voor die ontwikkeling.  

1. Nieuwe taken sociale domein

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De zorg is van oudsher een terrein waarbinnen relatief veel vrouwen werkzaam zijn, ook in managementfuncties. Dus leiden de decentralisaties tot meer vrouwen in leidinggevende functies, wat het gemiddelde inkomen van vrouwen bij gemeenten opstuwt.


2. Uitstroom mannelijke babyboomers

De babyboomers, geboren tussen 1945 en 1955, verlaten nu massaal het gemeentehuis om met pensioen te gaan. Dat is een generatie waarbinnen mannen nog oververtegenwoordigd waren. Zij bezetten vaak functies als beleidsmedewerker of manager en waren door hun lange werkzaamheid bij gemeenten uiteindelijk vaak dure krachten. Doordat zij nu op grote schaal uitstromen, daalt het gemiddelde inkomen van mannen.  


3. Meer vrouwelijke bestuurders

De Wethoudersvereniging probeert al langer meer vrouwen tot het wethouderschap te verleiden. Dat lukt steeds beter. Bij de in 2014 begonnen coalities was 21 procent van de wethouders vrouw; bij de afgelopen voorjaar aangetreden coalities was dat al opgelopen tot 26 procent. Deze trend heeft zich, bijvoorbeeld bij de tussentijdse vervanging van wethouders, al eerder ingezet. Ook het aantal vrouwelijke burgemeesters stijgt gestaag. Inmiddels is 35 procent van de burgemeesters vrouw.


4. Goed voorbeeld doet goed volgen

Hoe meer vrouwen binnen gemeenten leidinggevende posities bezetten, hoe normaler dat gegeven binnen een organisatie wordt. Dat helpt vrouwen die daar vroeger wellicht tegenop zagen, makkelijker over de drempel. Ook parttime leidinggevende functies worden steeds gebruikelijker, waardoor vrouwen hun baan makkelijker kunnen combineren met (eventuele) zorgtaken thuis. Het steeds verder ingeburgerde thuiswerken draagt eveneens aan de opmars van vrouwen bij. Dat maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld in de vroege ochtenduren of in de avond te werken (en overdag een paar uur voor de kinderen uit te ruimen).  


5. Mannen vertrekken naar bedrijfsleven

Vanwege de krappe arbeidsmarkt is er ook vanuit het bedrijfsleven veel vraag naar managers. Dit is overwegend nog een mannenbolwerk. Volkskrant-onderzoek bracht eerder dit jaar aan het licht dat in de top van het bedrijfsleven negen van de tien posities nog door mannen worden bezet. Mannen zijn derhalve nog altijd gewilder in het bedrijfsleven dan vrouwen, en kunnen er in vergelijkbare functies ook meer verdienen dan bij een gemeente. De mannen die echt voor het geld gaan, zullen dus vaker voor het bedrijfsleven kiezen.


6. Landelijke verschillen ook kleiner

De ontwikkeling bij gemeenten staat niet op zich. Het CBS constateert al jaren dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen in gelijkwaardige posities slinkt (al is het landelijk gezien nog steeds 7 procent). Steeds meer werkgevers vinden het niet meer kunnen om mannen beter te betalen. Ook durven vrouwen hardere salariseisen te stellen. Wel loopt de overheid bij de gelijke betaling voorop. Om ook andere sectoren tot gelijk betalen te bewegen, werd door de PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus dit voorjaar het wetsvoorstel ‘Gelijke beloning van vrouwen en mannen’ ingediend.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jeroen / Gemeenteambtenaar
@ Monique, Als je een vergelijk maakt tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie met voor beide qua uren een zelfde werkweek dan mag ik toch aannemen dat het salaris gelijk opgaat en dat vrouwen inderdaad niet minder verdienen dan hun mannelijke collega’s.

In tegenstelling tot het bedrijfsleven is het voordeel van de overheid is dat vrijwel alle functies zijn "ingeschaald" op een bepaald salarisniveau waardoor het voor iedereen duidelijk is wat men qua salaris kan verwachten (onderhandelingen hierover zijn slechts sporadisch mogelijk) uitzondering hierop zijn natuurlijk de functies van de ambtenaren in de absolute top waarbij men vaak op een salarisniveau zit van rond en soms boven de Balkenendenorm maar dit zijn dan ook vaak functies die bekleed worden (en gegund) via het “old boys netwerk” en binnen dit niveau hebben we dus vaak nog twee slagen te maken betere verdeling man / vrouw en natuurlijk de inhaalslag om het salarisniveau van vrouwen gelijk te trekken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique / Financieel beleidsmedewerker
@Jeroen. Op papier heb je gelijk dat bij de overheid de functies gelijk zijn ingeschaald voor mannen en vrouwen. Echter ik zie ook dat personen een lager ingeschaalde functie krijgen en de werkelijke werkzaamheden doen die bij een hoger ingeschaalde functie behoren. Ook zie ik dat mannen bij aanname hoger ingeschaald worden (qua treden) dan vrouwen. En natuurlijk ga ik uit van een zelfde werkweek, enz.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Een betere titel was geweest:Waarom vrouwen het grootste deel van het gemeentelijke salarisbudget verdienenNog beter was geweest een onderzoek naar mannen- en vrouwensalarissen voor dezelfde functie.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Projectmanager
De titel dekt de - wat rommelige en inconsequente - lading niet.

Gelijke functie(-inhoud), gelijke betaling en/of schaal. Met dat laatste kan veel gerommeld worden, terecht en onterecht.

En maak de inhoudelijke verschillen duidelijk, niet (alleen) de gemiddelden maar ook de medianen. Anders worden we nóg niets wijzer.Dat we na 30 jaar vrouwen-emancipatie kennelijk zo weinig zijn opgeschoten dat de Personeelsmonitor 2017 komkommernieuws is is eigenlijk treurig stemmend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T / medewerker
alvast maar een 'mannenevrouwcipatiebeweging' opzetten ;-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique / Financieel beleidsmedewerker
Er zijn meer vrouwen die in het WO-HBO afstuderen dan mannen. Dan is dit een logisch gevolg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen / Gemeenteambtenaar
@ Monique, klopt helemaal de laatste decennia studeren er inderdaad meer vrouwen af op WO & HBO niveau tel daarbij op dat in de lager betaalde (maar wel noodzakelijke) vakgebieden binnen de gemeentes zoals gemeentereiniging, groenvoorziening enz. de mannen zijn oververtegenwoordigd dan is het allemaal goed verklaarbaar en logisch en deze verschillen zullen de komende jaren alleen maar toenemen en dat is natuurlijk geen enkel probleem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
dick / medewerker infra
Als er minder vrouwen en meer mannen part-time gaan werken dan is dit een logisch gevolg. Sorry voor dit praktische argument qua statistiek. En uiteraard werken er meer vouwen full-time vanwege hogere opleiding (mag ik hopen). En ook omdat het financieel niet langer mogelijk is te overleven op een part-time salaris. Ik denk dat het laatste absoluut een rol speelt want het is peperduur geworden in amsterdam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique / Financieel beleidsmedewerker
Een beter vergelijk is te maken met salarissen van mannen t.o.v. vrouwen in de zelfde functie. Ik verwacht dan een heel andere uitkomst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie