Advertentie
carrière / Nieuws

'Niveau gemeenteraad omlaag met te weinig vrouwen'

Er zijn te weinig vrouwelijke raadsleden in Nederland vindt Wanda Dijkstra, kandidaat raadslid in Amersfoort. Reden is dat de vrouwen zich verantwoordelijk voelen voor huishouden, gezin en werk.

23 mei 2013

Slechts een kwart van de gemeenteraadsleden is vrouw. En dat is niet goed voor de politiek  zegt voormalig PvdA-afdelingsvoorzitter Wanda Dijkstra. Ze wil dat er snel een nieuw leger van vrouwelijke volksvertegenwoordigers bij komt want volgens haar gaat het niveau van de gemeenteraad met te weinig vrouwen omlaag. Zij hoopt dat een inspiratieavond in de raadszaal nieuwe vrouwelijke raadsleden gaat opleveren.

100 procent man
Bij de recente presentatie van het college van Amersfoort kwam Wanda op het idee om vrouwen te inspireren en te werven. 'Niet alleen bestaat driekwart van de gemeenteraad uit mannen, het voltallige college van zeven personen bleek man te zijn. Vrouwen zijn gewoon nodig, je moet volksvertegenwoordiging niet alleen aan mannen overlaten,'  vindt Dijkstra. Ze hield daarom een speciale bijeenkomst waar geïnteresseerde vrouwen werden voorgelicht en workshops konden doen.

 
Vrouwen in openbaar bestuur 

Volgens het onderzoek 'Staat van het Bestuur 2012' telt Nederland momenteel 9.175 raadsleden. De gemiddelde leeftijd (anno 2012) is 53,1 jaar. Hoe groter de gemeente, hoe lager de gemiddelde leeftijd. Iets meer dan een op de vier raadsleden (26,5 procent) is vrouw. Iets meer dan een op de vijf burgemeesters is vrouw (21%), maar de verschillen per provincies zijn groot. Zeeland telt bijvoorbeeld geen enkele vrouwelijke burgemeester, in Flevoland is eenderde van de burgemeesters vrouw. In de twaalf provincies zijn 566 statenleden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar actief. Met een percentage van 34,5 % zijn vrouwen in de provinciale politiek beter vertegenwoordigd dan in het lokale bestuur.Bijna een op de drie gedeputeerden is vrouw (29,3%). Nederland telt slechts twee vrouwelijke CdK’s: in Zeeland en in Overijssel.

 
Niveau omlaag 

Dijkstra: 'Er is wel veel belangstelling voor politiek. Maar je ziet dat vrouwen dan vaak aan de zijlijn  blijven staan. Dat is jammer, want op deze manier worden besluiten alleen maar vanuit het mannelijke perspectief genomen. Uit veel onderzoek blijkt ook dat organisaties beter functioneren met een gevarieerde samenstelling. Het is een statistisch verhaal, maar wanneer je minder dan de helft aan vrouwelijke raadsleden in de raad hebt, gaat het niveau naar beneden. De plekken waar vrouwen hadden moeten zitten, worden namelijk ingenomen door mannen die minder goed dan de ontbrekende vrouwen zijn. Ook worden vrouwen vaak onevenredig hoog op de lijst geplaatst die misschien helemaal niet het beste zijn.'

Traditionele rolverdeling
Volgens Wanda heeft de afwezigheid van vrouwen nog vaak te maken met traditionele rolverdeling in het gezin. ‘Het is heel opvallend dat vrouwen meteen met bezwaren komen. Ze weten niet hoe ze het moeten combineren met hun werk en met hun gezin. Terwijl mannen uit gewoon meteen zeggen: Leuk! En laten vervolgens alles uit hun handen vallen. Misschien moeten vrouwen dat ook eens gaan doen.’


Raadsvergoeding

Als het aan haar ligt is er nog een laatste emancipatiehorde te nemen. ‘Vrouwen moeten thuis de strijd aangaan. Als het goed is kan een relatie dat wel hebben. Bovendien zijn raadsvergoedingen zodanig dat je een stuk minder zou kunnen werken bij je reguliere baan.’ Zelf geeft ze overigens het goede voorbeeld, ze heeft zichzelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J. Derckx
Man of vrouw is minder van belang dat kennis en kunde van de diverse materie. Daar waar professionele (top)ambtenaren de zaken voorbereiden na een voorstel uit de raad is er ook deskundigheid nodig om de raadsleden het resultaat uit te leggen. Niet alleen emoties bepalen een beslissing als het gaat om langere termijnplanning is er ook visie nodig en begrip. Daarom dient een gemeenteraad ook uit diverse mensen van verschillend pluimage en interesse te bestaan zodat goede controle met kennis van zaken kan gebeuren. Dat kunnen mannen en vrouwen, de een iets meer dan de ander. Alleen voor mooizitten hebben we de hogere politiek. Dan zijn de beslissingen er al door.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
TOP! Dat zal de ambtelijke top prettig vinden! Want hoe meer vrouwen aan boord, des te minder tegenstand over de inhoud in de beslissingsfase van het ambtelijke voorstel. Raadsleden hebben tenminste inhoudelijke deskundigheid nodig om vast te kunnen stellen of de voorgestelde werkwijze, de getallen (er wordt nergens zoveel gerommeld als met de getallen) en de ambtelijke aanpak deugt. Pas daarna komt de vraag vrouw/man aan de orde. Al met al dus een slechte aanvliegroute van de PVDA in deze. Een vlotte vriendelijke babbel is één ding, maar inhoudelijke kennis over bijv. het betreffende RO dossier op zeg HBO- Ir niveau is toch ook niet onbelangrijk. Een kleine 40 gemeenteraadsleden moeten steeds opboksen tegen meer dan 800 ambtenaren. Daarom moet KWALITEIT altijd bovenaan staan. M/V komt ver daarna.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
In de Schilderswijk moeten inwoners volgend de sharia leven en van de PvdA mogen vrouwen niet voor hun gezin kiezen. Ik hou niet van fundementalisten.
Domino / jurist
Interessante stelling van Wanda: 'De plekken waar vrouwen hadden moeten zitten, worden namelijk ingenomen door mannen die minder goed dan de ontbrekende vrouwen zijn'. Het slaat helaas als een tang op een varken. Iedere onderbouwing ontbreekt. Van een ex-partijvoorzitter verwacht ik meer.
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
We gaan vrouwelijke gezelligheidsverenigingen toch niet verwarren met het inhoudelijk besturen van een stad? Neem nu Wanda haar gemeente Amersfoort. Daar zijn de financiële problemen gigantisch. Het uitbreidingsgebied Vathorst ligt nu al voor ruim 90 miljoen achter op haar begroting. Mogen van Wanda hier straks vrouwen zonder inhoudelijke centen kennis over gaan beslissen? Is de PartijvdArbeid nu echt de weg kwijt?
Kritikus / Geen Hagenees
De hemel behoede ons voor vrouwen in verantwoordelijk functies. Neem zo'n Ank Bijleveld, CdK in Overijssel. Een nepotisme van het zuiverste water. Regelt voor seksegenoten leuke baantjes, zelf bij afwezigheid van noodzakelijke competenties. Kijk maar naar de invulling van het burgemeesterschap in Hof van Twente.
Johan de Wit / Controller
Vraag me af waar deze mevrouw haar gegevens vandaan haalt die WEL op feiten zijn gebaseerd.

Wat een populistisch gewauwel. Duidelijk Naaikransjes-niveau, waar zij volgens mij ook thuishoort. Politiek wel slim want hierdoor speelt zij zichzelf in de kijker en zullen veel vrouwen op haar stemmen, zichzelf niet verder afvragend of deze mevrouw wel ter zake kundig is als raadslid, die zich kennelijk drukker maakt om meer vrouwen in de gemeentepolitiek dan ter zake kundige mensen
Cor / inwoner
Onder het mom van emancipatie de laatste horde nemen en de strijd aangaan. Alleen die zin al doet me de rillen over de rug lopen.

Het dwangmatig geneuzel van deze groep dames komt me mijlenver de neus uit en ik zou de dames willen adviseren om eerst maar eens langs een psycholoog te gaan voor de cursus; "je zin niet krijgen....en wat nu? "
Cor / inwoner
Hoeveel vrouwen hebben zich nu daadwerkelijk opgegeven om in de raad actief te worden naar aanleiding van die avond?Waaruit blijkt dat het niveau omlaag zou gaan als er geen vrouwen in een raad zitten, graag een herleidbare onderbouwing van deze stelling.Insider / ...
Is Dijkstra misschien een pseudoniem van Dijksma? De ongelooflijke domheid komt in ieder geval overeen!!
Michel / beleidsmedewerker
blijkt uit onderzoek dat de meestse lezers van BB ook mannen zijn op middelbare leeftijd. Of betreft dat onderzoek alleen lezers die online reageren?
Alice / Beleidsmaker
De voorspelbare reacties van onderstaande bange mannelijke bijna-babyboomers bewijzen maar weer eens de stelling. Het idee dat hun eega achter de pannen vandaan komt of uit hun parttime baantje stapt! Dames, misschien toch niet eens zo'n gek idee, de gemeenteraad. Al was het alleen maar om de denkbeelden van dit soort meneren te compenseren....
Sylvia / raadslid
Grappig dat al die negatieve reacties van mannen zijn. Voelt u zich soms benadeeld? Over welk niveau zou Wanda Dijkstra het hebben?
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
hier sluiten wij ons geheel bij aan --

------------------------------------------------------------------------------

TOP! Dat zal de ambtelijke top prettig vinden! Want hoe meer vrouwen aan boord, des te minder tegenstand over de inhoud in de beslissingsfase van het ambtelijke voorstel. Raadsleden hebben tenminste inhoudelijke deskundigheid nodig om vast te kunnen stellen of de voorgestelde werkwijze, de getallen (er wordt nergens zoveel gerommeld als met de getallen) en de ambtelijke aanpak deugt. Pas daarna komt de vraag vrouw/man aan de orde. Al met al dus een slechte aanvliegroute van de PVDA in deze. Een vlotte vriendelijke babbel is één ding, maar inhoudelijke kennis over bijv. het betreffende RO dossier op zeg HBO- Ir niveau is toch ook niet onbelangrijk. Een kleine 40 gemeenteraadsleden moeten steeds opboksen tegen meer dan 800 ambtenaren. Daarom moet KWALITEIT altijd bovenaan staan. M/V komt ver daarna.
Renate
Als je in de reacties "mannen" zou vervangen door "christenen", en "vrouwen" door "joden" (om maar een voorbeeld te noemen) zou de wereld te klein zijn. Discriminatie! En terecht. Maar blijkbaar mag je over vrouwen zo praten.

Ik ben voor kwaliteit, daarom wil ik juist vrouwen en géén mannen. Die laatste groep heeft zijn incompetentie nu al lang genoeg gedemonstreerd. Feit.
Piet / burger
De verbaasde lezer heeft gelijk. Laat mevrouw Dijkstra eerst eens goed onderbouwen waarom het niveau daalt als er minder vrouwen in de gemeenteraad zitten.

Als ze dat niet kan moet ze om met Pim Fortuyn te spreken "Thuis gaan koken"
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
aan Mariken:Hier staat niet iemands godsdienst of gender ter discussie! -- Waarom u dat nu inbrengt is mij totaal onduidelijk. -- Bovendien erg schadelijk voor de openheid van deze discussie. -- Ons Nederland en haar Burgers hebben simpel weg recht op de beste man/vrouw op welke TOP-positie dan ook (rechter, wethouder, medicus, bestuurder, vlieger, militair, gemeenteraadslid, bankier, minister, en/of dominee, of imam - -- Goede groet, Hans van Wegen / BPA
Cor / inwoner
Dames, u leest niet: nog steeds geen onderbouwing van uw veronderstelling dat het niveau omlaag zou gaan als er geen dames in de raad / college zitten.en voor mw mariken: U maakt zich nu schuldig aan de zuiverste vorm van discriminatie met uw opmerking, u sluit op voorhand een groep uit. Feit
Roeland Langendam
Te weinig vrouwen in de Gemeenteraad?? -

OK, gewoon houden zo.

Want kerels kunnen ook geen kinderen baren. - En is dat dan ook rechtsongelijkheid ?Een Man
Zal ik die onderbouwing dan maar even doen:Stel een partij heeft 6 zetels en mannen zijn gemiddeld genomen even goed als vrouwen.

Wanneer evenveel vrouwen zich zouden kandideren als mannen, dan zou (gemiddeld genomen) de beste drie vouwen en de beste drie mannen idealiter in de raad zitten.Wanneer zich nu maar 2 vrouwelijke kandidaten melden (zeg de nr 1 en de nr 3 uit het 'ideale' scenario), dan komt er ook een man in de raad, die, wanneer er meer goede vrouwen zich hadden gemeld, er niet ingekomen zou zijn (de qua kwaliteit 4e man op de lijst)Daarmee is het niveau dus lager dan wanneer meer goede vrouwen zich zouden hebben gemeld.Natuurlijk is het samenstellen van een kandidatenlijst geen statistiek, maar het grootste probleem bij het weinig aanmelden van vrouwen is dat er een enorm potentieel onbenut blijft. Dat maakt de kans dat de qualiteit minder is groter, daar hoef je geen statisticus voor te zijn.En dat is zonde: onze gemeenten verdienen de beste mensen op die plek.Dus: meer vrouwen in de raad!
Klaas de Vries / Kadidaat raadslid
@Een Man

Dus naar uw inzichten is de kwaliteit van een raadslid afhankelijk van zijn positie op de lijst.

Nogal simpele redenering die kan nog wal raakt. Mag hopen dat u in ieder geval niet op zijn lijst voorkomt. Deze manier van denken geeft in ieder geval niet de kwaliteit weer waar we zo op zitten te wachten. Ik heb wel massel in uw redenering, immers voor de komende raadsverkiezingen heb ik vreselijk veel kwaliteit want ik sta hoog op de lijst.
criticus
@ Doro een man:

probleem zit hem in de aanname dat vrouwen en mannen die zich aanmelden om verkiesbaar te zijn gemiddeld even goed zijn. let wel, niet manen vs vrouwen, maar mannen die zich aanmelden vs vrouwen die zich aanmelden. Het kan immers best zijn dat daar een verschil inzit, bijvoorbeeld dat vrouwen zich aanmelden omdat ze parttime wrken en daranaast iets willen doen, terwil mannen uit de groep komen die aan het eiden van hun carriere iets maatschappelijks willen doen, oftewel twee totaal verxcshillende levensfasen.

Kortom: zonder onderzoek zijn de gedane stellingen niet te staven.Verder is het fundamentele probleem het systeem van democratie zelf. Immers niet kunde of kwaliteit staat voorop, maar een rang op een lijstje zonder enige vorm van voorvereisten. Er worden meer eisen gesteld aan de kassajuffrouw...
Hans van Wegen / BPA / Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)
aan JAN ,, u schrijft: Er worden meer eisen gesteld aan de kassajuffrouw... ,,, en dat klopt ook,,, ,,,, in Nederland is er GEEN enkele ingangseis voor het vervullen van het gemeenteraadslidmaatschap ,,,, geen opleidingseis, geen financiele kennis, alleen maar een lidmaatschap van een politieke partij (en wellicht een "grote mond") ,,,,,,, daarom gaan de topambtenaren, ook in Amersfoort en hier in Amsterdam, altijd winnen ,,,,,,,,
Advertentie