Advertentie
carrière / Nieuws

Bonden starten ‘referendum’ voor cao gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren kunnen hun stem uitbrengen op www.ambtenarenbroodnodig.nl. over de cao-eisen van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF.

03 april 2012

Gemeenteambtenaren kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen over de cao-eisen van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF. 

Raadpleging
Een raadplegend referendum, zo betitelen de bonden de ledenraadpleging op de site www.ambtenarenbroodnodig.nl. Leden en niet-leden van de bonden kunnen zich uitspreken over drie eisen van de vakbonden: werkzekerheid, kwaliteit van werk en koopkrachtbehoud. Het referendum loopt tot en met 16 april.

Bezuinigingen 

Bestuurder Bert de Haas van Abvakabo FNV: ‘Wij zetten ons in voor een realistische en eerlijke cao voor álle gemeenteambtenaren. Juist nu de economische situatie moeilijk is en gemeenten te maken krijgen met nieuwe bezuinigingen, willen we weten wat medewerkers vinden van onze eisen.’

Acties
De meer dan 180.000 gemeenteambtenaren die Nederland telt stellen het sinds juni 2011 zonder cao. De onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liepen in februari 2012 opnieuw vast. Op het ultimatum dat de vakbonden vervolgens stelden, ging de VNG niet in. De bonden kondigden daarna acties aan en hebben het overleg met lokale werkgevers over arbeidsvoorwaarden opgeschort.

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Vanwege de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse regionale economie en het behoudt van haar topambtenaren dient er minimaal 6,5% loonsverhoging worden afgesproken.Maar goed, ik ben m'n Duits al aan het oefenen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron / Beleidsmedewerker
Jammer, op deze manier valt niet te stemmen. Je kunt slechts stemmen of je het eens bent met alle drie de eisen (kwalitiet, werkzekerheid en koopkrachtbehoud). Het liefst had ik een keuze gemaakt. In volgorde; 1. koopkrachtbehoud, 2. Kwaliteit en 3. Werkzekerheid. De laatste 2 punten vind ik eigenlijk echter niet zo nodig - geen breekpunt. Liever eindelijk weer eens een keer koopkrachtbehoud. Kwaliteit is behoorlijk geborgd en ontslagen voorkomen vind ik een oneigenlijke eis (zeker gezien de grote vergrijzing bij de overheid). . Maar ja, dat is mijn mening ;)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bondanti / ambtenaar
Helemaal eens met Ron. Heb heb wel gestemd maar dan door bij beide vragen nee te beantwoorden. Het is wel misleidend door de ambtenaren zo'n vraag voor te stellen, want een 'Nee' antwoord suggereert dat je bijv. oko niet voor koopkrachtbehoud bent. Mijn Nee betekent een Nee tegen de combinatie van alle drie de eisen.

Net als Ron vind ik ook de laatste twee punten minder van belang, om dezelfde redenen. Dus mijn oproep: BEANTWOORD BEIDEN VRAGEN MET NEE!!!! en ga voor het huidige bod van VNG. Over een half jaar alweer nieuwe onderhandeling, dus nieuwe kansen. En bonden, stop nou eens met deze poppenkast, ik ben het zat (als lid van een bond).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels
Typisch een vakbondsenquete weer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roel / Burger
Het is inderdaad een suggestieve enquete. En dus ben ik wel gedwongen (als ik akkoord met met de 1% van de VNG) op beide vragen 'nee' te zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard V. / handhaver
Waar maakt iedereen zich zo druk over? Aan het eind van deze maand maakt de werkgever een wet dat ambtenaren voorlopig de eerste jaren geen enkele verhoging van salaris krijgen. Want zo kun je dit land financieel redden. Wat is er nu meer ideaal dan als werkgever je eigen wetten te kunnen maken en de salarissen van de werknemers te bevriezen. Kort gezegd we zullen de eerste 4 jaar geen verhoging van salaris tegemoet kunnen zien. Gelukkig hebben enkele groepen zichzelf op tijd bedacht door zichzelf een flinke salarisverhoging toe te dichten. Na verloop van jaren moet er dus wel een probleem ontstaan aangezien er binnen enkele jaren een golf ambtenaren vetrekt en er toch geen weldenkend persoon deze bedrijfstak meer zal gaan kiezen. (of verplicht via een reïntegratietraject?)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ger / beleidsmedewerker
@Gerard: Juist daarom moeten we in actie komen, het kaas is mij de laatste paar jaren al van het brood gegeten, zoveel hebben de gemeenteambtenaren al aan koopkracht ingeleverd. We laten toch zeker onze loontjes niet nog verder achterop raken bij het bedrijfsleven. Eigenlijk zouden we om onze achterstand in te halen ook 6½% loonsverhoging moeten eisen. Laat de boel maar eens flink escaleren. Deze regering schreeuwt er om.

@Ron (o.a.): De reden van vergrijzing is juist een argument om gedwongen ontslagen te voorkomen. 1. Er gaan al genoeg mensen op leeftijd uit, samen met andere natuurlijke afvloeiing zorgt dat al voor een dermate grote reductie aan fte’s dat gedwongen ontslagen helemaal niet nodig zijn.

2. Bij aantrekken van de economie zijn er weer veel vakmensen nodig, die dan tegen hoge tarieven moeten worden ingehuurd van externen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anton van der Vlies / bouwkundig medewerker
Ben het zeer eens met Gerard. Je zou ook spreekwoordelijk kunnen zeggen dat de wal het schip vanzelf gaat keren, als de uitstroom eenmaal op gang komt in combinatie met een zich verbeterende economie dan wordt het vermoedelijk erg lastig om nog goed gekwalificeerde medewerkers aan je te binden. De eisen van de vakorganisaties vind ik zeer terecht en ze zijn ook zeer gematigd. Als we gaan berekenen wat de afgelopen jaren niet aan reele salaris ontwikkeling is gerealiseerd dan zit je al snel richting de 10 %.

Zoals gezegd, de wal keert het schip.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
richard / beleidsmedewerker
Helemaal met Ron eens. Dit is een slechte vraagstelling. Alles of niets is geen keuze. Juist in tijden van compromissen (en welke vakbond of politieke partij doet dit niet!) moet je kunnen kiezen. Ik ben voor 2% en laat de rest even rusten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Coret / Adviseur
Het gaat in eerste instantie om gedrag, houding, waardering. In Duitsland is de waardering van de nationale regering tegenover de ambtenaren van een ander niveau. Ambtenaren worden in NL dag in dag uit geschoffeerd, tot aan de politiek toe. Ik ben in mijn eigen buurt eens gaan kijken, en zie wat voortreffelijk werk er wordt gedaan door de gemeentelijke diensten. Mijn woonomgeving wordt keurig bijgehouden. Afval ophaal is altijd op tijd. In het voorjaar wordt zelfs mijn voortuin ontdaan van bladeren. De groenvoorzieningen zien er prachtig uit. Als ik iets nodig heb, paspoort, rijbewijs, geen vuiltje aan de lucht. Iedereen is alles vanzelfsprekend gaan vinden, maar is het dat wel? Afgelopen najaar was de reiniging aan het schoonmaken, en weet je wat, ik ga die bladeren wegblazer gewoon eens bedanken en een compliment geven. Totaal verbaasd zei hij, wat geweldig, dit overkomt mij bijna nooit. We hebben nog even staan praten over het werk. Heren/dames van de VNG en kabinet, u zou ook eens wat meer moeten nadenken en zich in gaan leven in de zaken die goed geregeld zijn. Misschien komt de waardering dan ook nog eens in uw koekenpan! Tot slot, al die overlegrondes van de bond en het VNG en nu weer een onzinnig referendum kosten meer als die hele loonsverhoging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cor Houtenbos / beleidsadviseur
Voordat ik enig idee had van de vragen uit de enquete de standpunten van zowel de bonden als de VNG nog eens doorgenomen. En dan kan ik ook niets anders invullen dan twee maal "nee". Als dit ook de manier is waarop de bonden hun standpunten uitdragen met een "alles of niets houding" denk ik niet dat de belangen van ambtenaren en dus ook mijn belangen goed worden behartigd. Blijf ik nog lid van de bond, vraag ik mij af?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
We hebben nog nooit zo'n goed kabinet gehad. Snijden doet nou eenmaal altijd pijn. Het geld is op. De staatschuld loopt op. Eerst maar in Brussel en Den Haag flink gaan snijden en een hoop rare tijdrovende geldverspillende wetten, procedures en regeltjes afschaffen. Ook de gemeenten kunnen er wat van. Waardering zul je hier in Nederland nooit krijgen. Hier moeten ze er achteraf altijd iets van vinden. Vooral die zogenaamde belangrijke bobo's. Laat ze naar de Maan lopen. Een advies voor de individuele ambtenaar. Hou de markt in de gaten en als de kans zich voordoet vertrek bij de overheid. Het leven biedt zoveel moois.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.H. / Financieel gemeente ambtenaar
Ik ben het helemaal eens met Ron en eigenlijk ook met Ger. De enquete is inderdaad slecht opgesteld omdat ook ik graag onderscheid zou willen maken in de 3 opties. Koopkrachtbehoud en bijstelling tot het nivo van de rijksambtenaren lijkt me een reële vraag aan de VNG en dit afbraakkabinet. Er gaat inderdaad ook veel goed en er ging vroeger ook veel beter. Kijk maar eens naar de geprivatiseerde nutsbedrijven, het openbaar vervoer, de zorg en tegenwoordig de postbezorging. En allemaal met dezelfde drogreden. Het is er veel slechter/duurder op geworden voor de burger en de werknemer in die bedrijven. Alleen de manager zijn salaris is enkele malen op de kop gegaan. Wanneer maakt men in Den Haag weer gebruik van integere mensen met een gezond verstand?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Brenda / ambtenaar
Helemaal eens met Ron, als ze nog even wachten krijgen we niets meer of gaan we andere arbeidsvoorwaarden waar we hard voor hebben gevochten weer inleveren voor iets wat wellicht toch geen stand houdt. Koopkracht is zeer belangrijk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Ook hieruit blijkt maar eens dat de toegevoegde waarde van een referendum er in de dagelijkse praktijk vrijwel niet is. De bond zit klaarblijkelijk in een spagaat. Wil je toch onder meer de achterban raadplegen dan zou mijn voorstel zijn om binnen het totaalpakket een verdeelsleutel op te nemen van 100 punten en die 100 vervolgens te laten verdelen over de drie hoofdzaken waar de bonden voor gaan.Desgevraagd de volle 100 punten van mij mogen naar koopkrachtbehoud, omdat hiervan sinds '08

al geen sprake meer is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sandra / adviseur
graag eerst 2 procent. Ontslagen vallen toch aan alle kanten, dat gaan we helaas niet tegenhouden. Dus dan op zijn minst maar beetje erbij? Met dit gewacht en alles willen bereiken we helemaal niets.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Waarom 'referendum' tussen aanhalingstekens? Het lijkt erop of BB het niet serieus neemt. Maar soms is BB ok niet serieus te nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Waar blijft het geld dat geraamd is voor een normale en alleszins rechtvaardige loonkostenstijging als de werkgever (sinds 2009) al jaren deze post gebruikt (lees: misbruikt) voor andere doeleinden? Worden de raden eveneens voorgelogen, bijvoorbeeld over de bestuurderscao? En wie heeft de illussie dat dit gedrag verbetert als de economie volgend jaar weer aantrekt?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie