Advertentie
carrière / Nieuws

Vangnet voor boventalligen in sociaal statuut

Rotterdam en de vakbonden zijn het eens over een nieuw sociaal statuut. Belangrijk onderdeel is het van werk naar werk begeleiden van boventallige ambtenaren.

15 januari 2013

De gemeente Rotterdam en de vakbonden hebben hun handtekening gezet onder een nieuw sociaal statuut. Belangrijkste onderdeel is het van werk naar werk begeleiden van ambtenaren die boventallig zijn. Het statuut is voor onbepaalde tijd afgesloten en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013.

Hoogst haalbare

‘Gezien de financiële situatie van de gemeente, de huidige en lopende reorganisatie en de onzekere tijden in het algemeen is dit het hoogst haalbare akkoord’, stelt onderhandelaar Juan Schot van CNV Publieke Zaak. ‘We staan hier wel helemaal achter.’

Zwaard van Damocles

Een van de grote pluspunten vindt Schot dat Rotterdamse ambtenaren twee jaar worden begeleid naar ander werk, binnen of buiten de gemeente, zonder dat ontslag als zwaard van Damocles boven het hoofd van de betreffende ambtenaar hangt. Pas als een nieuwe werkkring is gevonden, volgt ontslag. In de meeste gevallen zal het overigens om een baan buiten de gemeente gaan. Bij de gemeente Rotterdam verdwijnen de komende jaren 2.450 banen. Inmiddels zijn er al 1.250 geschrapt. Een tweede pluspunt vindt Schot dat het statuut voor onbepaalde tijd is afgesloten. ‘Dit geeft houvast voor de middellange termijn.’

Kritische noten

Het principeakkoord is net voor de kerst gesloten tussen het Rotterdamse college en de bonden. De leden konden zich er tot eind vorige week over uitspreken. ‘Zo’n tachtig procent heeft voor gestemd, al zijn er veel kritische noten bijgeplaatst’, stelt Schot. ‘Het levert veel onrust op. Mensen moeten op zoek naar een andere werkkring en dat brengt onrust en een gevoel van onzekerheid met zich mee.’

Laagste schalen

De uitvoering van de plannen zal behoorlijk wat kruim kosten, realiseren de bonden zich. Schot maakt zich vooral zorgen om de mensen die in de laagste schalen zitten. ‘Die zijn het moeilijkst plaatsbaar.’ De uitvoering van het statuut zal door de bonden nauwlettend in de gaten worden gehouden.


Ambtenarenreglement

Voorzitter Yvonne Geljon van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente laat in een eerste reactie weten opgelucht te zijn dat er een sociaal statuut is. ‘Het vorige statuut liep tot eind 2012. Als er geen statuut is, wordt teruggevallen op het ambtenarenreglement.’ Dat pakt volgens haar slechter uit voor medewerkers.

Vinger aan de pols

De vangnetregeling (de begeleiding van werk naar werk) is volgens Geljon het grootste winstpunt in het maandag ondertekende en daarmee bekrachtigde statuut. Ook het feit dat het statuut voor onbepaalde tijd is afgesloten, geeft volgens Geljon rust. Met de bonden stelt Geljon dat het succes van de afspraken staat of valt bij de uitwerking ervan. De vinger wordt aan de pols gehouden. De COR en de bonden trekken hierin gezamenlijk op.


In lijn met cao

Het nieuwe sociaal statuut is in de lijn met de vorige jaar afgesloten cao Gemeenten. Het statuut geldt ook voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerrit / Rotterdammer
Ik weet niet waar ze het vandaan halen maar voor het grootste deel van de herplaatsingskandidaten kan nu al geen werk worden gevonden en in het SSR staat toch duidelijk in Art 7 D dat na 21 maanden ontslag de ontslag procedure volgt indien er geen werk wordt gevonden.www.mijnvakbond.nl%2FDocumenten%2520MijnVakbond. … target="_blank">http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=sociaal%20 …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BvL / gemeenteambtenaar
Goed nieuws voor mensen die nu een vaste aanstelling hebben. Benieuwd of er voor tijdelijke krachten ook iets geregeld wordt. Of is het zoals op de meeste plaatsen: blij zijn met de kruimels van degenen die eerder in de rij stonden, gaten dichtlopen in onzekere, tijdelijke klussen en berooid achterblijven als bij reorganisatie de kleinere taart in de eerste plaats onder de lucky few met vaste aanstelling verdeeld wordt. Leve het gat in het CV! Flexibiliteit wordt niet beloond en jongeren hebben het nakijken... Of reageer ik nu te kort door de bocht?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
In 1979 kortte het kabinet Van Agt-Wiegel de ambtenarensalarissen met gemiddeld 3 % (Bestek '81) onder het mom dat ambtenaren niet ontslagen konden worden (een drogreden, maar dat terzijde). Krijgen de ambtenaren die geroofde 3 % nu terug?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Coret / Adviseur
Den Haag weigert de afspraken uit te voeren. Dat wordt lachen bij de rechter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans
Gemeente Rotterdam geeft het goede voorbeeld. Het is daar een stuk beter geregeld dan in Leeuwarden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
De Rotterdamse regeling is heel wat beter dan die van Leeuwarden en de asociale ontslagerij-methoden van de gemeente Zevenaar om personeel te dumpen.

Zie: http://wijdoendatzo.wordpress.com/
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie