carrière / Partnerbijdrage

Drempels om te leren

Studytube Learning & Development Monitor 2023: deel 2

22 mei 2023
studytube

Leerbudget ongebruikt door onduidelijkheid en ‘waan van de dag’

Wat is toch de reden dat zo’n groot deel van het beschikbare budget onbenut blijft? We kennen het allemaal: toch eerst die prio’s oppakken voordat je kan beginnen aan je ontwikkeling. Het nadeel hiervan is, dat taken die voorrang krijgen maar niet lijken te verminderen. Voor je het weet ben je een kwartaal verder en is er van die opleiding nog niks geworden. Eeuwig zonde! Nog erger is het feit dat men vaak niet eens wat hoeveel budget er beschikbaar is.

Hoe­veel budget is er be­schik­­baar?

Van de HR-professionals weet 45% niet hoeveel persoonlijk budget er beschikbaar is. Onder medewerkers tast 66% hierover in het duister. Maar liefst twee derde van de gehele organisatie. Daar schrikken we van.

studytube

In de zorg de groot­ste on­wetend­­heid over leer­budget

Bijna driekwart van de zorgmedewerkers (74%) weet niet hoeveel budget zij tot hun beschikking hebben. Onder HR-professionals is dit meer dan de helft (52%). De overige ondervraagde sectoren liggen dichter bij elkaar: binnen de overheid en het onderwijs weten 46% van de HR-professionals niet hoeveel budget er beschikbaar is. Onder medewerkers is dit respectievelijk 69% en 63%. In de zakelijke dienstverlening gaat het iets beter, hoewel niet heel veel: 45% van de HR-professionals en 61% van de medewerkers kan namelijk niet vertellen hoeveel persoonlijk leerbudget zij tot hun beschikking hebben.

Dage­lijks werk groots­te leer­drem­pel

HR-professionals zien dagelijkse werkzaamheden als belangrijkste belemmering voor medewerkers om te leren (42%). Tweede reden is dat leren vaak niet gekoppeld is aan een beloning zoals salarisverhoging, promotie of status 30%. Tot slot communicatie: volgens hr-professionals zijn medewerkers simpelweg niet of onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod (24%). Onder medewerkers ervaart 40% geen drempels. Als er al drempels zijn, dan is het dat dagelijkse werkzaamheden voorrang krijgen op leren (29%) en dat het volgen van trainingen niet gekoppeld is aan beloning in loon, promotie of status (18%).

Sectoren zijn het unaniem met elkaar eens: werk gaat voor

In het onderwijs is al weinig geld beschikbaar voor leren maar daar wordt ook nog eens weinig gebruik van gemaakt. Bij 41% van de onderwijsinstellingen blijft meer dan de helft van het leerbudget ongebruikt. Gevolgd door zorg (33%), overheid (33%) en zakelijke dienstverlening (32%).

Sectoren zijn het unaniem met elkaar eens: werk gaat voor
Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

HR toch tevreden over de huidige stand van het leerbudget

Ondanks het feit dat het leerbudget bij lange na niet opgemaakt wordt, zijn hr-professionals wel te spreken over het te besteden bedrag. Mooi om te zien dat er op dit vlak toch iets is om tevreden over te zijn. Nu nog zorgen dat het budget daadwerkelijk besteed wordt. 

Als wij HR-professionals vragen naar het beschikbare leerbudget, dan is bijna twee derde (58%) tevreden met de huidige stand van zaken. En dat terwijl er een gigantische hoeveelheid van dat budget op de plank blijft liggen. Een derde van de hr-professionals (33%) zou het leerbudget zelfs willen verhogen. Een nobel streven, maar zorgt dit er ook voor dat het opgemaakt wordt?

HR toch tevreden over de huidige stand van het leerbudget
Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

Binnen de sectoren is de meerderheid tevreden met de hoogte van het leerbudget

De ruime meerderheid van hr-professionals binnen de sectoren (59%-65%) is te spreken over de huidige gang van zaken m.b.t. het leerbudget. Slechts 5% tot 10% zegt dat er te veel besteed wordt aan het leerbudget en 28% tot 34% zou graag wat meer budget beschikbaar stellen. Al met al kunnen we spreken van eensgezindheid.

Meerderheid tevreden met de hoogte van het leerbudget
Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

De rekening wordt aan werkgever gepresenteerd

Als wij medewerkers vragen wie er verantwoordelijk is voor de kosten van de ontwikkeling, dan is meer dan driekwart (79%) het eens: de werkgever. Slechts één op de vijf (21%) medewerkers zegt het oké te vinden om mee te betalen aan hun professionele ontwikkeling. Een verschil van slechts 3% met vorig jaar (76% en 24%). Toch zijn minder medewerkers bereid mee te betalen aan hun ontwikkeling en verwachten meer medewerkers dat dit door hun werkgevers betaald wordt.

De meeste tegemoetkoming zit in het onderwijs

Onder medewerkers in de verschillende sectoren zien we ongeveer dezelfde verdeling. Toch is de ene sector, de andere niet. Zo hebben medewerkers in de zakelijke dienstverlening, beduidend minder behoefte aan meebetalen (18%). Terwijl dit in het onderwijs een stuk hoger ligt (34%) . Laten dit nou net de sectoren zijn waar het meeste (zak. dienst.) en het minste leerbudget beschikbaar is (onderwijs).

Tegemoetkoming zit in het onderwijs
Bron: Studytube Learning & Development Monitor 2023

Verantwoording
De Studytube Learning & Development Monitor 2023 is een kwantitatief onderzoek van leerplatform Studytube, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction (label Sparkey - HR Strategy & Insights). Hiermee wil Studytube de stand van zaken m.b.t. de leer- en ontwikkelcultuur bij Nederlandse bedrijven onder de loep nemen.

De onderzoekspopulatie omvat 1.414 respondenten, waarvan 455 HR-professionals, 324 leidinggevenden en 635 medewerkers. De respondenten hebben de vragenlijst in eigen tijd en tempo, achter eigen computer ingevuld. De resultaten zijn verzameld tussen 31 oktober 2022 en 11 november 2022.

Lees hier meer over de L&D monitor deel 1.

Binnenkort volgt deel 3.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.