Advertentie
carrière / Nieuws

Helft 55-plus ambtenaren: doorwerken tot 67 onmogelijk

Ongeveer 40 procent van de oudere ambtenaren wil wel doorwerken tot zijn/haar 67e; de rest wil graag eerder stoppen met werken.

23 november 2022
Gros oudere ambtenaren wil eerder stoppen met werken.

Ongeveer de helft van alle 55-plussers in het openbaar bestuur acht zichzelf – lichamelijk of geestelijk – niet in staat om het huidige werk tot zijn 67ste voort te zetten. Zonder passende maatregelen dreigt een deel van die groep voortijdig uit te vallen.

Bestuursadviseur

Waterschap Zuiderzeeland
Bestuursadviseur

Teammanager vergunningverlening, toezicht en handhaving

Gemeente Krimpenerwaard
Teammanager vergunningverlening, toezicht en handhaving

Dat blijkt uit een groot enquêteonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken – het Werkonderzoek – dat is uitgevoerd in samenwerking met CBS en ICTU. Voor het onderzoek zijn bijna 90.000 werkenden bevraagd over het werk. In totaal hebben er 37.903 respondenten deelgenomen.

Openbaar bestuur

Ruim 61 procent van de medewerkers in het openbaar bestuur wil eerder stoppen dan hun 67e jaar. Dat houdt in dat deze groep medewerkers niet tot hun 67e wil werken, maar eerder met pensioen wil gaan dan hun pensioengerechtigde leeftijd. Dat is ook te zien in de gemiddelde leeftijd tot wanneer men door wil werken. Die leeftijd is in het openbaar bestuur 64 jaar en in het onderwijs en wetenschap 65 jaar.

Oude pensioenleeftijd

Daarmee lijkt het volgens de onderzoekers alsof een relatief groot deel van de groep medewerkers van 55 jaar of ouder liever teruggrijpt naar de oude pensioenleeftijd van 65 jaar. ‘Dat er een relatief grote groep medewerkers is die eerder wil stoppen met werken dan de pensioengerechtigde leeftijd, is niet per se zorgelijk als het gaat om de groep die dat financieel kan dragen. Maar naar verwachting is er ook een groep die dit niet financieel kan dragen en toch door moet werken. Dit heeft mogelijk implicaties voor hoe deze groep medewerkers de laatste jaren van hun arbeidzame leven functioneert tijdens hun werk’, zo waarschuwen de onderzoekers.

Minder uren

Los van de bereidheid om door te werken, blijkt uit het onderzoek dat niet iedereen in staat is om langer door te werken. Belangrijke voorwaarden om langer door te kunnen werken zijn: minder uren of minder dagen werken, lichter werk (fysiek en/of psychisch), steun van collega’s en werkgever en een betere gezondheid. De meeste van deze punten kunnen door werkgevers en werknemers samen worden opgepakt. Cruciaal daarbij is wel, zo tekenen de onderzoekers aan, dat met oudere medewerkers periodiek een gesprek wordt gehouden over de invulling van de laatste fase in de arbeidsloopbaan en hun inzetbaarheid.

Zorgelijk

De professionele gedrevenheid van oudere medewerkers is over het algemeen wel hoog, maar zij worden vanuit de organisatie minder vaak gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Dat is volgens de onderzoekers zorgelijk omdat oudere medewerkers langer moeten doorwerken dan in het verleden. In de afgelopen jaren is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 66 jaar en 7 maanden, vanaf 2024 moeten werknemers doorwerken tot hun 67e en in 2028 tot hun 67e en 3 maanden.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob Sabreur
Toen ik begon te werken, was dat met het idee dat ik met 65 met pensioen kon en hier spaarde ik dan ook vanaf dat ik mocht voor. Ik zag mijn oudere collega's met de VUT en andere vormen van pre-pensioen gaan en keek er naar uit om dit tzt ook te mogen. Om dat te bereiken werkte ik hard, studeerde ik veel en zette mij meer dan maximaal in, om tegelijkertijd door een zeer onbetrouwbare overheid telkens weer te horen te krijgen, dat we toch langer moeten doorwerken. Bij elke verscherpte maatregel zag ik de tranen in de ogen van mijn collega's, die nét buiten de grens van de 'oude en verworven rechten' vielen.

Dit alles omdat ze in Den Haag kijken naar theoretische modellen, die berekend hebben dat de mens steeds ouder wordt en daaraan wordt direct de conclusie getrokken dat het pensioenstelsel niet meer te betalen zou zijn.

Met betrekking tot het eerste zou ik dit wel eens gestaafd willen zien aan de werkelijke metingen, want we kampen ook met een enorme (onbekende) overstrefte en is het nog nergens echt bewezen dat we echt zoveel ouder worden, dat we nu al 2 jaar langer moeten doorwerken.
Over dat laatste kan ik kort zijn, want een tijd geleden heb ik ergens gelezen dat, als er vanaf nu niet meer wordt ingelegd, de pensioenfondsen zoveel kapitaal hebben, dat ze de pensioenen van alle gerechtigden nog 40 jaar kunnen uitbetalen. Maar er wordt nog steeds ingelegd, dus die smoes gaat niet op.

Een optie om de kosten van de vergrijzing tegemoet te komen is ook mogelijk om de mensen al vanaf hun 18e te laten sparen voor hun pensioen en niet meer vanaf 25, want die oude regel bestaat natuurlijk nog steeds.

Een andere optie zou zijn om de AOW onderdeel te laten zijn van een sociaal vangnet, dus uit te keren aan diegenen, die te weinig pensioen hebben opgebouwd. Het is natuurlijk van de zotte dat mensen, die bij wijze van spreken een pensioen hebben opgebouwd van meer dan 2x modaal, ook nog eens uit de gemeenschapspot mogen snoepen.

Als laatste zie ik in mijn omgeving dat het gros van de werkenden na 40 jaar werken fysiek of psychisch op zijn en toe zijn aan rust. Geef dit die mensen dan ook. Geef mensen, die eerder willen of moeten stoppen het recht op hun oude dag, vang het op met een AOW of geef hen het gespaarde pensioen beschikbaar. Dit kunnen we echt wel betalen, mits de overheid zich niet bemoeid met onze pensioenen. Dit is namelijk een contract tussen de werkende en de fondsen. Pensioen is uitgesteld loon en geen sociale uitkering.
Hielco Wiersma
Bij een dergelijk onderzoek onder het bedrijfsleven krijg je minimaal hetzelfde resultaat. Het onderzoek wordt natuurlijk sterk beïnvloed door het feit dat veel mensen 'leuke dingen doen in het leven leuker vinden dan werken'.
Nico Bos
Is het de bedoeling van dit soort toegespitste onderzoeken dat men een tweedeling in de AOW leeftijd wil regelen met discriminerende uitzonderingen of geldt de uitkomst ook voor alle andere werknemers in Nederland die het fysiek of geestelijk niet meer trekken?
Advertentie