Advertentie
carrière / Nieuws

Ruimte voor loongroei rijksambtenaar ongewis

Drie kantjes telt de inzet van de werkgever rijk voor de nieuw af te sluiten cao voor rijksambtenaren. Maar of en hoeveel ruimte er is voor loongroei wordt niet duidelijk. Wat er wel staat? ‘De meeste rijksambtenaren hebben een vast dienstverband en het rijk heeft ook een goede cao.’

11 februari 2021
salaris.jpg

Drie kantjes telt de inzet van de werkgever rijk voor de nieuw af te sluiten cao voor rijksambtenaren. Maar of en hoeveel ruimte er is voor loongroei wordt niet duidelijk. Wat er wel staat? ‘De meeste rijksambtenaren hebben een vast dienstverband en het rijk heeft ook een goede cao.’

Weinig concreet

De cao-onderhandelaars van de vakbonden moeten vooralsnog gissen naar de ruimte die er is voor extra salaris. FNV Overheid heeft vorig jaar al aangegeven in te zetten op een loonsverhoging van 5 procent. De werkgever gaat in de deze week gepresenteerde inzetbrief niet verder dan dat ‘het arbeidsvoorwaardenpakket van rijksambtenaren zorgt voor een goede beloning, goede mogelijkheden om werk en privé te combineren en goede mogelijkheden voor werknemers om zich te scholen en door te stromen naar andere functies.’ Natuurlijk zijn er volgens de werkgever ‘ook altijd zaken die vanuit het perspectief van werknemer of werkgever beter kunnen of aangepast zouden moeten worden om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen.’ Veel concreter wordt het op dat vlak niet.

 

Hybride werken

Duidelijk wordt wel dat het rijk meer gaat inzetten op thuiswerken en het faciliteren daarvan. ‘Wij zien na de coronacrisis een vorm van hybride werken ontstaan – deels thuis en elders, deels op werklocatie(s) – waarvan we nog niet goed kunnen overzien hoe deze vorm gaat krijgen’, aldus de werkgever. In de nieuwe cao moet daar het een en ander in worden vastgelegd, zoals bepalingen over werklocatie, tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) en vergoedingen. Die zullen volgens de werkgever zodanig moeten worden aangepast dat ze aansluiten op het hybride werken.

 

Minder werkplekken

Het hybride werken stelt ook andere eisen aan de werkomgeving. ‘Medewerkers en teams willen elkaar op kantoor zien en de gelegenheid hebben om creatief samen te werken’, aldus de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel namens staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. ‘Op de kantoren zullen daarvoor meer ontmoetingspunten en minder werkplekken komen. Zowel vanuit het oogpunt van sociale binding van teams, als het op kantoor optimaal kunnen werken, wordt de vraag wie wanneer naar kantoor komt belangrijker.’

 

Reiskosten

De werkgever wil daarbij ook bekijken of voor de (reiskosten)vergoedingen is over te stappen ‘naar een flexibeler systematiek, waarbij de vergoeding is afgestemd op de plek waar je werkt’. Onduidelijk is hoe dat waar-je-werkt-budget er dan ongeveer moet gaan uitzien.

 

 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Claire
Is toch gek. De brief bestaat inderdaad uit 3 kantjes, maar er staat geen één concreet voorstel in ten aanzien van geen enkel onderwerp. En het is inmiddels medio februari. Overigens vind ik dat bij de inzet veel wordt gefocust op de ambtenaren die al lang in dienst zijn (PAS-regeling, pensioen, IKB), terwijl het al jaren bekend is dat de rijksoverheid kampt met een structureel tekort aan jong en getalenteerd personeel. Maak van de rijksoverheid een aantrekkelijke werkgever voor nieuw talent, zodat wij de kwaliteit hoog kunnen houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter / ambtenaar
Ook héél apart is dat minister Koolmees geregeld heeft dat mensen eerder kunnen stoppen, zeker ook om de jongeren meer kans te geven op een baan. Vervolgens staat in de reactie van de overheid op de looneis, dat ze dit "te duur" vinden en dat ze dan ook willen praten over de PAS regeling. Zal wel weer uitdraaien op een "sigaar uit eigen doos" en de jeugd schiet er niets mee op....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Aaron Verkerk / Amsterdammer
Het startschot is een maand na het eind van de CAO. Wie kan mij vertellen waarom alle onderhandelingen over CAO's (in ieder geval bij de overheid) beginnen nadat de (ruim vooraf bekende) looptijd is verstreken? En als de onderhandelingen dan tot een akkoord zijn gekomen zijn ze niet altijd met terugwerkende kracht vanaf het moment van aflopen van de oude CAO.

Waarom wordt het gesprek vanuit de vakbeweging niet al 4 maanden voor het einde van de looptijd gestart, zodat de kans dat er een akkoord ligt op het moment dat een CAO afloopt groter is?

Er zal vast een reden zijn, maar welke?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Helaas waren (o.a. niet indexeren pensioen), zijn (huidige salaris werkenden) en blijven (toekomstig salaris werkenden) ambtenaren nog steeds SLUITPOST van de begroting van de Overheden. Dit ondanks de wetgeving gelijke behandeling ambtenaren en werknemers uit het bedrijfsleven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie