Advertentie
carrière / Nieuws

Samenstelling selectiecommissies rijk onder de loep

Het rijk gaat experimenteren met talentgerichte werving en selectie, zoals ‘open hiring’ en 'beziet' de meerwaarde van anoniem solliciteren.

16 juni 2022
algoritmes
Shutterstock

De eisen aan de samenstelling van selectiecommissies binnen het rijk zullen nader onder de loep worden genomen. Ook gaat het rijk experimenteren met talentgerichte werving en selectie, zoals ‘open hiring’. Waar anoniem solliciteren binnen het rijk meerwaarde kan hebben, wordt ‘bezien’.

Werving en selectie

Dat schrijft Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), aan de Kamer. Hoewel ministeries zelf verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie van personeel, is zij de coördinerend bewindspersoon voor de werkgeversrol van het rijk. Ze geeft vanuit die positie ook invulling aan de afspraak in het coalitieakkoord dat de overheid aan de slag gaat met mogelijkheden van anoniem solliciteren en ‘open hiring’.

Krapte

Er komt een breed pakket aan maatregelen om te bevorderen dat iedereen een gelijkwaardige kans heeft aangenomen te worden bij het rijk. ‘Ook in het licht van de toenemende arbeidsmarktkrapte is dit van groot belang.’ Zo gaat de minister in nauwe samenwerking met alle ministeries kijken naar de eisen aan de samenstelling van selectiecommissies en naar de vorm van selectiegesprekken. In het Strategische Personeelsbeleid 2025 was al afgesproken dat selectiecommissies trainingen inclusieve werving en selectie volgen.

Open hiring

Ook maken inclusieve arbeidsmarktcommunicatie en vacatureteksten en een actievere zoektocht naar kandidaten die bij het rijk willen werken deel uit van het pakket. Verder zullen er pilots worden gehouden met een meer talentgerichte wijze van werving en selectie, zoals ‘open hiring’. Bij open hiring melden mensen zich direct aan voor een vacature zonder een sollicitatiegesprek te voeren. Opleiding, ervaring en arbeidsverleden tellen niet mee. De enige eis is dat de persoon denkt het werk aan te kunnen. Wie interesse toont, komt op een lijst. Als er een plek is, kan deze aan de slag.

Anoniem solliciteren

Waar binnen het rijk anoniem solliciteren meerwaarde kan hebben, ‘zal nog worden bezien’, schrijft Bruins Slot. Ze wijst op een onderzoek van TNO naar anoniem solliciteren dat recent door de minister van SZW is gedeeld met de Kamer. Hierin werd geen effect van anoniem solliciteren waargenomen op de uitnodigings- en aannamekans van kandidaten. Conclusie was dat ‘anoniem solliciteren geen generiek middel is dat overal werkt, maar niet valt uit te sluiten dat dat het in bepaalde contexten (zoals specifieke sectoren en functies) waar sprake is van grote kansenongelijkheid kan werken’.

Bruins Slot wil de Kamer later dit jaar nader informeren over het rijksbrede maatregelenpakket.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie