Advertentie
carrière / Nieuws

Rekenkamer Rotterdam: veel externe inhuur W&I

Het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam heeft het hoogste percentage externe inhuur van het gehele concern (29 procent), bij twee afdelingen komt het percentage zelfs boven de 50 procent uit. Ook zijn tijdelijke contracten veelal niet kortdurend. Dat blijkt uit een aanvulling op het vorig jaar verschenen rapport 'Druk op inhuur' dat de Rekenkamer Rotterdam naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

15 januari 2020
financien---inhuur-externen-2.jpg

Het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam heeft het hoogste percentage externe inhuur van het gehele concern (29 procent), bij twee afdelingen komt het percentage zelfs boven de 50 procent uit. Ook zijn tijdelijke contracten veelal niet kortdurend. Dat blijkt uit een aanvulling op het vorig jaar verschenen rapport 'Druk op inhuur' dat de Rekenkamer Rotterdam naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Daling naar 26 procent
Vanwege de recente aandacht voor externe inhuur bij het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam in de gemeenteraad en in de media en voorafgaand aan de raadsbehandeling van het al in september 2019 verschenen rapport Druk op inhuur heeft de Rekenkamer Rotterdam de raad een verduidelijking van de cijfers over externe inhuur in dat cluster gestuurd. Op peildatum 1 maart 2019 waren 528 van de 1840 fte ingehuurd, waarmee de verhouding inhuur/vast uitkwam op 29 procent, het hoogste percentage van het hele concern. Op 30 november 2019 bleek het inhuurpercentage gedaald naar 26 procent.

Meer dan 50 procent inhuur
De Rekenkamer wijst verder op berichten van vakbond FNV, waarin wordt aangegeven dat er teams binnen het cluster W&I zijn met 80 procent inhuur. In het rekenkamerrapport is alleen op concern- of clusterniveau gerapporteerd. Van de dertien afdelingen binnen het cluster Werk en Inkomen komen twee afdelingen boven de 50 procent uit op peildatum 30 november 2019: Matching (51 procent) en Werkgeversservicepunt Rijnmond (53 procent). De afdeling Intake Werk & Prematching heeft ook een relatief hoog inhuurpercentage: 44 procent.

Lange looptijd inhuurcontracten
De FNV wees ook op de lange duur van de contracten van ingehuurden bij W&I en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. De Rekenkamer constateert dat een relatief groot deel van alle inhuurcontracten binnen het concern een looptijd heeft van meer dan twee jaar: 43 procent. Een deel (11 procent) heeft zelfs een contract met een looptijd van meer dan vier jaar. De conclusie is dan ook dat ‘inhuur weliswaar een tijdelijk karakter heeft, maar in veel gevallen niet kortdurend is’.

Aandacht voor werkzekerheid flexibel personeel
Op 1 maart 2019 was 59 procent van de flexwerkers bij het cluster W&I langer dan twee jaar werkzaam bij de gemeente. Dit is beduidend langer dan gemiddeld bij het concern (43 procent). Een diepere inkijk in de categorie ‘meer dan 2 jaar’ laat zien dat er relatief veel mensen zelfs langer dan vier jaar een contract hebben. Dat gaat om 15 procent van de ingehuurden bij het cluster W&I. De Rekenkamer beveelt aan dat in een nieuw beleidskader het belang van werkzekerheid voor flexibel personeel aandacht dient te krijgen.

De FNV ziet in de rapportage een bevestiging van haar eerdere bevindingen. De commissie MPOF van de Rotterdamse gemeenteraad behandelt het rekenkamerrapport op 16 januari.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Dit zijn natuurlijk absurde cijfers. Normaal zou moeten zijn:

-maximaal 10 - 15% inhuur.

-contracten niet langer dan een half jaar. Alleen voor zeer specialistische projecten een langere termijn.

Aanpakken dus!
Toine Goossens
Zoals gebruikelijk lapt de overheid haar eigen regels aan de laars. Schrijnend dat juist bij de afdelingen betreft die werk betreft. Welke wethouder accepteert zoiets. Het gaat volledig tegen het Rijksbeleid in.De gerapporteerde diensttijden zijn flagrant in strijd met de eisen die de belastingdienst stelt aan zelfstandigheid. Meer dan één opdrachtgever, zelf áánmerkelijk investeren in activa, en het risico van niet betaling lopen. Dat laatste risico is bij de gemeente Rotterdam nul.Het doet mij denken aan de wet die verbied dat vluchtelingen werkzaamheden mogen verrichten. Minister Asher vaardigde een wet uit dat die een vluchteling zonder A status werk biedt, een boete van € 40.000 opgelegd wordt. Zelfs als er voor dat werk niet betaald wordt.Ik nodig Kamerlid Asher uit om daar vragen over aan de regering te stellen. Hoe is het mogelijk minister dat gemeenten mijn wetten met voeten treden! Ik eis actie.Hoe zat het alweer met de integriteit en de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming in Nederland? Dat komt neer op een grote mond in de 2e kamer of ander politiek niveau en verder doen we alles wat God verboden heeft. Geen wonder dat ons staatshoofd het woord God niet meer in de mond neemt.

Toine Goossens
Als ik wethouder van financiën was, dan zou ik aangifte doen bij de belastingdienst om te handhaven op de zelfstandigheid van de inhuur. Dat levert heel veel geld op!
Advertentie