Advertentie
carrière / Nieuws

Principeakkoord cao gemeenten

Vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een cao gemeenten bereikt. Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Opvallend is de ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd.

04 november 2021
hand-geld-cao.jpg

De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en de werkgevers VNG en WSGO hebben een principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten bereikt. Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Opvallend is de ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd.

Bonus
Na een paar uurtjes slaap hebben de onderhandelaars vandaag het principeakkoord cao gemeenten getekend. Naast de loonsverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en van 2,4 procent per 1 april 2022 kunnen gemeenteambtenaren dus ook nog in de loop van 2022 een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto (naar rato dienstverband) tegemoet zien.

Corona-onkostenvergoeding
Die 'bonus' bestaat uit 300 euro 'corona-onkostenvergoeding'. De overige 900 euro is pensioengevend. Werkgevers die in 2021 collectieve bedragen hebben betaald in het kader van corona, in de vorm van lokale thuiswerkvergoedingen, bonussen, toelagen, uitkeringen of gratificaties, dienen die af te trekken van de coronaonkostenvergoeding van 300 euro. Lokale afspraken worden daarbij gerespecteerd.


Thuiswerkvergoeding
Daarnaast wordt de thuiswerkvergoeding voor 2022 net als voor rijksambtenaren 2 euro netto per dag. Anders dan rijksambtenaren krijgen gemeenteambtenaren geen thuiswerkbudget van 750 euro. Dat bedrag zit verstopt in de ‘bonus’ van in totaal 1200 euro. Voor 2023 gaan de partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.

Minimumloon
Verder hebben de partijen afgesproken dat per 1 januari 2021 het minimumloon voor iedereen minimaal 14 euro wordt. Volgens FNV Overheid hebben 10.000 van de 185.000 gemeenteambtenaren daar direct baat bij. Ook blijft de sociale zekerheid gehandhaafd. De arbeidsongeschiktheidsregeling blijft op drie jaar staan en de nawettelijke werkloosheidsuitkering blijft ook bestaan. De partijen gaan samen nut en noodzaak van de huidige aanvullingen op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers onderzoeken. Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel inkomenszekerheid als re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.


Meer keuzevrijheid
Tot slot kunnen alle werknemers vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en op 1 januari 2023 krijgen zij zes bovenwettelijke vakantiedagen extra. Ook komt er meer keuzevrijheid bij het inzetten van ouderschapsverlof. De vakbonden zullen het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de leden die er van 22 november tot en met 19 december over kunnen stemmen, vertelt Marieke Manschot, bestuurder van FNV Overheid. Ze spreekt van 'erg moeizame onderhandelingen'. 'De eerste inzet bestond uit een nullijn en afschaffen van de bovenwettelijke sociale zekerheid. Dan maak je geen lekkere start.'


Fatsoenlijke financiële basis

Er is toen snel overgegaan op het actietraject met een online demonstratie en een werkonderbreking in Amsterdam, vertelt ze. Na het verstrijken van het ultimatum kwam de VNG met een nieuw bod. 'Daarna ging het snel. De VNG wilde er ook uitkomen. Zij beseften dat zij met iets fatsoenlijks zouden moeten komen. Dat is gelukt.' Manschot is vooral 'ontzettend blij' met de 14 euro minimumloon. 'Dit is een stevig signaal naar andere cao’s en de landelijke politiek om ieder mens in Nederland een fatsoenlijke financiële basis te geven.'

Ledenraadpleging

Volgens werkgeversvoorzitter Ton Heerts heeft het geduurd, 'maar we hebben uiteindelijk een robuust resultaat: afspraken die passen bij de tijd en ook voor het komende jaar duidelijkheid bieden'. 'We zijn trots op dit principeakkoord. Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken.’ Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst op 27 januari 2022, want dan is de vergadering van het VNG-bestuur.

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Martin / controller
LET OP! vooral voor de 45- 50 jarigen is het zo dat die in verlof dagen sterk achteruit gaan. Zelfde 5 mei en goede vrijdag zijn we kwijt. Die zijn lokaal geregeld tegenwoordig. Bonden terug naar de tafel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans Cincuenta
De reactie van Willem (controller) is er een uit mijn hart. Doodziek word ik van die lui die keer op keer lopen te zeiken over werkdruk, leegloop, karige arbeidsomstandigheden en voor slecht betaald.Als het allemaal droevenis is. Waarom werk je nog bij de gemeente? Probeer nog iets van jouw leven te maken en ga... Ga weg! Wanneer je dit niet doet, zou je dan willen ophouden met keer op keer hetzelfde liedje af te spelen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cleo / bz
Dank voor je sterk inhoudelijke bijdrage Floris!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jay / Projectleider
'De discussie die je wist dat zou komen' (gniffel) Prachtig, voorspelbaar leesvoer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
Nou, we boffen maar met 0,12% loonsverhoging over 2021. Wat een geweldig resultaat! Bij een inflatie van 6,4% gaan we er in een jaar tijd slechts 6,3% op achteruit.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
big brother / juridisch adviseur
het is wat het is, erg druk ga ik me er niet meer om maken; zet er 'in de loop van 2022' een punt achter bij de gemeente. Zal ik die bonus ook wel mislopen die nu als een worst wordt voorgehouden. Hallo gemeente !! Ik heb de afgelopen bijna 2 jaar voor thuiswerken fors meer (stook)kosten moeten maken, daar wil ik een vergoeding voor, nú !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ton / Adviseur
Ik ben het helemaal eens met Willem (controller). Als deze werkgever je niet bevalt ga je weg of laat je je omscholen. In deze CAO zit een geweldige IKB waar elke werknemer in het bedrijfsleven of flexwerker alleen maar van kan dromen.Daarnaast werk je voor de overheid in het belang voor de inwoner/ondernemers. Niet alleen maar voor je eigen winst belang. 90% van de gemeente ambtenaren hebben ook nog eens een vast contract. Wees blij me wat je hebt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
eens met willem. best een goed resultaat. heb ooit ook in dat onvolprezen bedrijfsleven gewerkt. Hard werken, veel reizen en omgerkend naar uurloon (50 uur per week was gangbaar) minder salaris dan bij gemeente. Tel uw zegeningen of ga wieberen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Helaas zijn er nog maar weinig mensen lid van vakbonden. Het gaat om het totaalpakket. Behoud van bovenwettelijke regelingen is erg belangrijk. Belangrijker dan de eenmalige inflatie compensatie. Het ontslagrecht is voor ambtenaren al veel soepeler geworden, als de WW duur naar een jaar gaat en de bovenwettelijke regelingen verdwijnen, dan lig je er als ambtenaar erg snel uit. Waarom? Het wordt goedkoper. Gemeenten zijn eigen risicodrager. En dat is de bedoeling van de VNG. Daarmee kunnen ze de loonsom als totaal makkelijker naar beneden krijgen. Beetje schuiven in de organisatie en huppaa…Ben je dan wat ouder, dan wordt het armoede. Volgend jaar daalt de inflatie weer, probeer dat ook te zien. Bovendien is een loon-prijsspiraal erg riskant. Zolang de stijging blijft binnen wat gangbaar is, is er niet zoveel aan de hand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef / Ambtenaar SD
Wat een hoop gedram! De CAO voor ambtenaren is absoluut niet slecht te noemen en wees blij dat er wat bijkomt, er zijn meer mensen die het of helemaal niks moeten doen.Het staat je vrij om je heil ergens anders te zoeken, hoor graag alle succes verhalen van mensen die dat gelukt is zonder dat ze er meer voor moeten werken of op andere vlakken erop achteruit zijn gegaan.Ga eens een maand meelopen in de zorg bijv. kijk wat ze daar verdienen en wat ze er voor moeten doen!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / ambtenaar
Even zonder de onderbuikgevoelens @Willem controller.

Matig akkoord. Minimumloon gebruikt als wisselgeld voor het bovenwettelijk verlof en een belachelijk lage loonsverhoging.

Als ambtenaren in het verleden de mentaliteit van Willem de controller hadden gehad waar hadden we dan nu gestaan met onze arbeidsvoorwaarden?

De verarming in zowel koopkracht als pensioen blijft maar doorgaan, stukje bij beetje.

Ik zeg nee tegen dit akkoord!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / Toezichthouder
Misschien zijn velen niet eens met mij, maar ik vind het een redelijk goed bod. Wat mij betreft gaan de bonden dus akkoord. Wel wil ik de bonden als tip meegeven om ruim op tijd te starten met de onderhandelingen voor de nieuwe CAO.

Tip voor de vele klagers. Velen zijn geen lid van een bond, maar klagen dat de bond dit heeft uit onderhandeld. Word lid van een bond zodat zij sterker staan en wellicht meer/beter kunnen uit onderhandelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
Het valt mij dat enkele reaguurders aangeven dat de collega's niet moeten zeuren omdat ze nog niet in de aller slechtste sector werkzaam zijn en nog niet de aller slechtste CAO voor de kiezen hebben gehad.Wat is er mis met een CAO die recht doet aan ons werk? Wat is raar aan een CAO die een heel jaar loopt en niet op 1 december ingaat? Wat is er mis met een looncompensatie die wél in de buurt komt van inflatiecorrectie? We zijn toch geen vrijwilligers die in hun vrije tijd hobbyen bij de gemeente? We moeten steeds meer werk verzetten in een steeds complexere omgeving.Volgens mij is de denkwijze dat we de kelder nog niet hebben bereikt 'en het dus wel OK is' voor zowel werknemer als op den duur de werkgever fnuikend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef / Ambtenaar SD
@FRITS, dus omdat we vinden dat het een prima CAO is zijn we opeens reaguurders.... De CAO doet volgens mij recht aan ons werk, we krijgen goed betaald, gaan er op vooruit, zelfs zonder indexatie krijg je ieder jaar een periodiek bij, Heb je veel ontwikkelingskansen in een werkveld waar veel gebeurd.Het argument dat we steeds meer werk moeten doen is wat zwak, je zou ook kunnen kijken naar de efficiëntie van je werk, veranderen hoort ook bij je werk, de oplossing van gisteren werkt vaak vandaag niet meer.Dus ja er wordt m.i. wel degelijk gezeurd terwijl we goed worden gecompenseerd voor onze werkzaamheden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Goed resultaat voor de VNG. Voor de bonden minder.

Heel erg goed dat de laagste schalen omhoog gaan, maar wel op een foute manier: laat die schalen dan anders ingeschaald worden of ga voor een landelijk minimumloon, nu betalen anderen hiervoor (en en passant ook de lagere schalen zelf).

Sowieso het qua salaris enorm schraal, gewoon verlies van koopkracht. Terwijl, ondanks corona, heel veel cao's met een redelijke verbetering zijn afgesloten en ook de landelijke politiek nog steeds roept dat het geld tot boven de plinten staat. Maar als het gaat om de mensen die daadwerkelijk 'ten dienste staan van de burger' blijkt dat die ambtenaar vooral als voetveeg wordt gezien.

Thuiswerkvergoeding hetzelfde als bij het Rijk, maar niet het thusiwerkbudget, dat is fors lager. Want een gemeenteambtenaar kan wel toe met een slechter bureau ofzo?

Die verlofdagen: wat een gemeente nog als extraatje kon doen vervalt dus ook, het wordt overal in heel het land even slecht.

Strakke actie van de VNG om het zittende personeel zo te bejegenen, en toekomstig personeel in deze arbeidsmarkt zo tegemoet te treden, gaan ze het echt mee redden. Maar ach, VNG, die doen ook alleen maar wat de politieke bestuurders willen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harm
Dus:

Cao provincies:

-per 1-1 €50,- bovenop schaalbedrag

-per 1-7 1,2%

-eenmalig 750,-Cao waterschappen:

-per 1-1 €50,- bovenop schaalbedrag

-per 1-1 0,5% ikb

-per 1-7 0,5% ikbCao rijk:

-per 1-7 2,0%

-eenmalig €300,-

-thuiswerkvergoeding €430,-Cao gemeenten:

-300,- thuiswerkvergoeding

-900,- eenmalig

-1,5% per 1-12

-2,4% per 1-4-2022Provincies en waterschappen hebben nieuwe kans per 1-1-22 en rijk per 1-4-22.

Op basis hiervan denk ik dat het geen goed resultaat is en ik zal dan ook tegen stemmen.Wel fijn dat minimumloon omhoog gaat, maar dat moet natuurlijk geregeld worden in het regeerakkoord, zodat ook de schoonmakers en andere laagbetaalde inhuur erop vooruit gaat.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
U. Mannoesingh / Werkcoach
Welke rechten heeft een ex-ambtenaar, die een NWW uitkering van de Gemeente ontvangt en Ziek wordt. b.v. Kanker. Ik heb hierover niets kunnen lezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tom / Bestuurlijk jurist
@Stef (Ambtenaar SD) op 9 november 2021 15:25

We gaan erop vooruit? Hoe kom je daarbij? De inflatie is een stuk hoger dan de 1.5% die per 1-12 in gaat. De inflatie volgend jaar zal ook hoger zijn dan de 2.4% die we er vanaf april bijkrijgen. We gaan er in koopkracht dus niet op vooruit maar op achteruit. Dat je meer geld ontvangt wil niet zeggen dat je met datzelfde geld meer kan kopen. Als dat namelijk wel het geval was geweest dan stond iedereen nu te juichen.Even een voorbeeldje. Ik ben RO medewerker en stel bestemmingsplannen op. Daar staat een uurtarief tegenover dat elk jaar opnieuw geïndexeerd wordt omdat alle kosten die samenhangen met de procedure verhaald moeten worden. De procentuele stijging waarmee mijn uurloon omhoog gaat zie ik echter nooit terug. De burger betaald dus steeds meer voor dezelfde dienst terwijl de behandelend ambtenaar daarachter niets meer verdient.Dat is ook direct het probleem dat ik heb met deze CAO. Mijn uren zijn op jaarbasis allemaal gedekt door projecten en worden niet betaald vanuit het belastinggeld maar worden betaald door initiatiefnemers. Daarom vind ik, dat zeker voor de werkzaamheden die ik verricht, dit CAO bod onvoldoende. De inflatie kan voor mij prima als CAO bod worden aangehouden omdat de kosten toch verhaald worden. Ik snap dat bovenstaande voor een heleboel mensen bij de gemeente niet van toepassing is maar wellicht is het dan tijd om onderscheid te maken tussen verschillende beroepen. Zal wel een hoop commentaar op zijn maar het is mijn mening.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen
https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1465583 …Inflatie is gestegen naar 5,6 %, geniet vooral van de financiële 'voordelen' van de afgesloten CAO.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
samen gevat / samengevat
Voor jullie gaan stemmen, even samengevat:

- Loonsverhoging is erg mager t.o.v. de inflatie en inflatieverwachting

- De meeste collega's schieten erbij in bij de harmonisatie van bovenwettelijk verlof

- Verlofsparen, leuk, maar een te kopen IKB uur wordt opeens 17% duurder.  En de bonden zijn vergeten te regelen dat dit bij het VERKOPEN van verlofuren ook zou moeten gelden: bij verlofuren krijg je die 17% dus NIET. We worden opgelicht waar we bij staan.

Consequentie: collega's in de uitvoering die regelmatig over moeten werken om het gedaan te krijgen en hun verlof niet "op"  krijgen, worden genaaid als ze deze (terecht) willen verkopen.

En let op! De bonden vermelden nergens verlof kopen fors duurder wordt. Vergeten zeker? of achterwege gelaten omdat het wel erg slecht wordt zo.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem de Horde / Bestuurder FDO-MHA (CMHF)
JOUW STEM TELT PRINCIPEAKKOORD CAO GEMEENTEN 2021-2022

Op 3 november 2021 hebben de gezamenlijke bonden en de VNG een principeakkoord gesloten voor de cao gemeenten 2021 – 2022, zie di@LOog 26-2021 verzonden 4 november 2021.Om meer uitleg te geven over de inhoud van het principeakkoord organiseren de bonden drie digitale bijeenkomsten. We geven dan uitleg over het proces, het principeakkoord en er is ruimte voor vragen, zoals bijvoorbeeld over het hoofdstuk Vitaliteit & Verlof en de € 14,-.Je kunt aansluiten bij één van de volgende digitale bijeenkomsten:

18 november, 23 november en 25 november 2021.

Alle online bijeenkomsten zijn van 09.30 tot 11.30 uur.Je kunt je hier registreren voor één van de drie bijeenkomsten. Uiterlijk 1 dag voor de door jou gekozen bijeenkomst ontvang je de link naar de bijeenkomst.En dan is het aan onze leden! Van 22 november tot 19 december kunnen leden van de vakbonden hun stem uitbrengen. Alleen met een meerderheid van stemmen is er sprake van de nieuwe cao en kan je rekenen op alle (financiële) voordelen die zijn overeengekomen. Laat deze kans dus niet voorbij gaan, word lid en stem mee!Graag tot bij één van de online bijeenkomsten!Gezina ten Hove CMHF

Marieke Manschot en Fred Bos FNV Overheid

Juan Schot CNV Overheid
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rob
De CAO is te treurig voor woorden. Kijk alleen al naar het inflatiepercentage voor dit jaar en de compensatie vanuit de CAO.. Laat staan volgend jaar waar de inflatie nog verder zal oplopen. Daarnaast gaat ons IKB er ook nog op achteruit. Dit kunnen weinig mensen een goed idee vinden lijkt me.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
oh ja / medewerker
ter aanvulling op mijn voorganger: twee dagen bovenwettelijk verlof is eerder omgezet naar 0,8% IKB wat je nu ook nog kwijt raakt. in mijn geval per maand uitbetaald wordt. Dat betekent direct een loonsverlaging!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zwarte Piet / Zwarte piet
De bonden schreeuwen hun keel schor om dit verkocht te krijgen. Gewoon zelf goed lezen en rekenen: https://vng.nl/sites/default/files/2021-11/20211 …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zwarte Piet / Zwarte piet
Deze is ook interessant:https://vng.nl/sites/default/files/vng_ikb_folde …

op pagina 2 lees je hoe het ikb is opgebouwd: o.a. 0,8% wat vroeger 2 dagen bovenwettelijk verlof is. Die 0,8% die je direct bij salaris krijgt verdwijnt dus ook (!). Beste mensen, laat je goed informeren op ALLE punten, ipv de bond die maar de helft communiceert
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin
De bonden durven!: zie onderstaand bericht van e bond, laatste alinea: " Alleen met een meerderheid van stemmen is er sprake van de nieuwe cao en kan je rekenen op alle (financiële) voordelen die zijn overeengekomen. " Haha, wat een lef!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
Slow clap voor de bonden:https://nos.nl/artikel/2412657-torenhoge-inflati …In ieder geval 2021 naar de gallemiezen qua koopkracht. Ben benieuwd waar de inflatie voor 2022 op uitkomt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Albert / Adviseur Volksgezondheid
Volledig eens met Jeroen, ik stem ook tegen dit akkoord. in 15 jaar 20 procent (geen procentpunt) hogere abp premie en salaris opgeteld nu 30 procent lager dan inflatiecijfer.

Tijd om de gemeentehuizen dicht te gooien tot er een fatsoenlijke cao komt.Opvallend dat er ook aantoonbaar valse info van ene Ton staat. Ton zegt 9 november 2021 08:44

In deze CAO zit een geweldige IKB waar elke werknemer in het bedrijfsleven of flexwerker alleen maar van kan dromen.

IKB is een andere naam voor vakantiegeld (wettelijk min 8 %) en een eindejaarsuitkering (of 13e maand genoemd) Vakantiegeld heeft elke werknemer. 13e maand heeft 90% van de werknemers(...)Laatst lazen we al over ambtenaren die het lieten uitbetalen(...) terwijl werkgevers liever zien dat het wordt ingezet voor loopbaanontwikkeling. Ik las nog niets over mensen in het bedrijfsleven die hun vakantiegeld massaal uitgaven aan opleidingen, ipv vakantie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar
Misschien lees ik het verkeerd, maar de cao loopt tot 1 januari 2023 en op 1 januari 2023 krijgen we extra bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe past dat met elkaar? 1-1-23 valt niet meer onder de cao die loopt t/m 31-12-22?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits
1,5 procent bij per 1 december 2021. Laat dat eens op je inwerken. De inflatie is in oktober gestegen naar 3,4 procent. Dat is nog voordat alle verrekeningen hebben plaatsgevonden van de hoge energieprijzen. Kortom, je wordt voor 2021 genaaid voor meer dan 3 procent.En dan 2,4 procent per 1 april. Treurnis.Beste vakbonders, zoek een touw, een stevige boom en doe wat je moet doen. Want dit onderhandelingsresultaat geeft daar alle aanleiding toe.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas / Ambtenaar
Ok…. Dus eigenlijk 11 maanden op de nullijn gestaan. Heb zojuist mn lidmaatschap opgezegd.

En ik vermoed zomaar dat we vanaf 1 januri 2023 weer 10 maanden lang op de nullijn komen omdat de ‘onderhandelingen zo lang duren’.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans van Dam
Krijgen gepensioneerden ook een kerstbonus van het ABP?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Ambtenaar
Ok, de bonden willen dus duidelijk opgedoekt worden. Hierop zal weer een leegloop volgen.

Met zulke vertegenwoordigers heb je geen vijanden nodig.Misschien clichés maar wel wat de medewerker voelt wanneer hij dit leest.

Totaal geen waardering in het bod, maar de bonden zijn enthousiast.GAME OVER bonden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Murat / Financieel
Ik ben tussentijds van werkgever veranderd: van gemeente naar een andere gemeente. De bonus wordt echter uitgekeerd naar rato dienstverband. Dat wordt dan 3 maanden ipv 12. Lekker dan. Bovendien werken we al zo'n 2 jaar thuis. Die Coronovergoeding is een lachertje als je het betrekt over die 2 jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anton
Een super resultaat voor de werkgever!

Maar wat denken ze hiermee te bereiken? Nog meer leegloop en nog meer dure inhuur op de werkvloer. Bezuinigen werkt averechts! Maak het beroep ‘gemeenteambtenaar’ weer aantrekkelijk door goede arbeidsvoorwaarden. Daar hoort om te beginnen een fatsoenlijk loon bij. Een loon dat zich minimaal mee ontwikkelt met de inflatie. Maar nee hoor…..weer een jaar stilstand en tot 2023 een achteruitgang. Bizar dat de bonden tevreden zijn met een dooie mus. Kom maar op met die raadpleging, ik weet mijn antwoord al.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Luppo / Manager financien
Per 1 december:

Vaker NEE zeggen

Terug naar de 8.30 tot 17.00 mentaliteit

Niet meer pro actief

Vaker ziek melden

Niet flexibel meer zijn

Op zoek naar een werkgever die wel waardering heeft voor mijn inzet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Zo, de vakbonden hebben hun ziel weer eens verkocht voor de zilverlingen die ze ontvangen bij het afsluiten van een CAO. Het kopgeld waarvoor de gemeenteambtenaren verraden zijn, zal binnenkort op hun rekening staan. Maar goed ook want het zal weer opzeggingen regenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de jong / ambtenaar
De voorzitter van het CvA, Ton Heerts stelt '..afspraken die passen bij de tijd en ook voor het komende jaar duidelijkheid bieden''. Dat laatste klopt als een zwerende vinger: de geboden dudelijkheid is een dikke opgestoken middelvinger van de Heerts en de andere leden van het CvA naar de gemeente ambenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. van den Bosch
Een dikke middelvinger van de gemeenten voor het eigen personeel. 0,125% over 2021 (en dat verkopen als 1,4%)(terwijl zelfs dàt nog niet eens de helft van de inflatie is). Hoe onbeschoft wil je het hebben?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
casper
Ik zie niet in waarom dit een goed resultaat is...

De 14 euro minimumloon vind ik een hele goede ontwikkeling. De rest van het loonbod kan de prullenbak in.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Zo is het het wel
- Werkelijke percentages: 0,125% over 2021; 1,8% over 2022 (inflatie 2021: 3,7%)

- Je corona-onkostenvergoeding mag je voor de helft delen met de fiscus.

- Reiskostenvergoeding: vergeten.

- ADV: vergeten

- thuiswerkvergoeding: daarvoor worden bij ons nu al de werkplekken geoutsourcet richting jouw studeerkamer. Op die manier kost een werkplek de gemeente nog maar 500 euro per jaar. En gaat je laminaat naar de klote van het heen-en-weer rijden van je bureaustoel? Eigen risico!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alex
ik dacht dat de vakbonden de eis van 3.5% voor 2021 niet van tafel zouden halen. Althans, dat deze ze vermoeden. Casper, een de 14 euro minimum is terecht voor een deel van de ambtenaren de rest van het bod van 1.4 per 1 DECEMBER!!! en daarna 2.4 per april met een CAO voor 2 jaar is BEDROEVEND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
Ondergrens 14 euro prima. Weer niks met terugwerkende kracht. Dus de bezuinigingsdoelstelling voor 2021 is weer gehaald door een werkgever die zelf wel een CAO heeft met terugwerkende kracht. Bonden u krijgt een NEE.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Khalid
Inflatie is helemaal geen 6.4%, volgende keer graag bronvermelding. Danku!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / ICT
Karig, maar vooruit.....het grootste minpunt vind ik de looptijd tot 2023. April laatste loonsverhoging, daarna een hele tijd niks meer. Ik zie liever een looptijd tot bijv. 1 juli 2022. Gezien de onzekere ontwikkeling van de inflatie vind ik dat je snel weer een nieuw ijkpunt moet hebben, en dat is niet pas in 2023.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Mijn gemopper op de vakbonden valt nog in het niet vergeleken met wat ik van Ton Heerts vind als vertegenwoordiger van de werkgever.Zijn tevredenheid is een dikke middelvinger (de beste man heeft ook niet anders natuurlijk) in het gezicht van de werknemers.Maar goed, dit resultaat gaat gevolgen hebben. Gemeentelijke medewerkers laten zich niet ongestraft zo schofferen door hun werkgever.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Nog ééntje dan: was het nou echt nodig dat dit de kop is van dergelijke berichtenhttps://nos.nl/artikel/2404381-3-9-procent-loon- …het is leugenachtige misleiding. Maar goed beste gemeentebestuurders, u hebt gezaaid en u zult oogsten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bronvermelding
https://nos.nl/artikel/2412211-inflatie-in-neder …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen
De inflatie over het afgelopen jaar is 3,7 procent (Europese geharmoniseerde methode) en lijkt voorlopig niet te dalen. De pensioenpremie stijgt per 1 januari met 1,5 procent en toch zijn de bonden blij dat ze over 2 jaar totaal 3,9 procent binnenhalen.

In de woorden van Marieke Manschot op de website van de FNV: “ Nu hebben we toch een cao kunnen afsluiten die recht doet aan het harde werk van de werknemers.“

Koopkrachtverlies in de orde van meerdere procenten doet blijkbaar recht aan het harde werk van werknemers.

En dat in een tijd van economische groei en hoogconjunctuur met een tekort aan geschoold personeel. Te bizar voor woorden en een overduidelijke blijk van misplaatst superioriteitsgevoel vanuit de werkgever.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / ICT
Dus in 2021 krijgen we 1,5% over 1 maand en in 2022 2,4 % las vanaf april. Met een reële inflatie tussen de 3 en 4 % per jaar gaan de gemeenteambtenaren er dus flink in koopkracht op achteruit.Waardeloos resultaat. Een afgang. Wat me vooral stoort is dat er weer 11 maanden gewonnen zijn door de werkgevers en de slappe vakbonden laten het gebeuren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie