Advertentie
carrière / Nieuws

Duizenden Belgische ambtenaren jaarlijks met ziektepensioen

Langdurig zieke ambtenaren kunnen in België vervroegd met pensioen worden gestuurd. Zelfs al ben je nog geen veertig.

20 oktober 2022
Ziekteverzuim

In België werden vorig jaar bijna 3.000 ambtenaren jonger dan 65 jaar wegens ziekte op non-actief gezet door hun werkgever. Er gaan stemmen op het systeem van vervroegd ziektepensioen voor ambtenaren te herzien.

Verbindend senior adviseur NIS 2 voor overheidsentiteiten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verbindend senior adviseur NIS 2 voor overheidsentiteiten

Teamleider Ruimtelijke Ordening / Gebiedsontwikkeling

OVER-gemeenten
Teamleider Ruimtelijke Ordening / Gebiedsontwikkeling

Vragen

Dat er vorig jaar 2.916 ambtenaren met ziektepensioen werden gestuurd, antwoordde minister van Pensioenen Karine Lalieux op vragen CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.

Recordaantal

Het is het hoogste aantal ambtenaren dat op ziektepensioen wordt gestuurd sinds 2017. Momenteel zouden volgens Het Laatste Nieuws inmiddels in totaal bijna 90.000 ambtenaren onder de 65 met ziektepensioen zijn.

Ziektedagen

Wanneer een Belgische ambtenaar ziek wordt, dient deze eerst zijn ziektedagen op te maken. Is hij dan nog altijd niet genezen, dan kan de werkgever vragen na te gaan of de ambtenaar medisch gezien nog geschikt is om zijn functie verder uit te oefenen. Blijkt dat niet zo te zijn, dan is vervroegde pensionering een optie, ongeacht de leeftijd en het aantal dienstjaren.

Afgedankt

Nahima Lanjri vindt dat het hele systeem van vervroegd ziektepensioen voor ambtenaren dient te worden heroverwogen. ‘Wie om medische redenen werkonbekwaam is, verdient uiteraard rust. Maar heel wat mensen met waardevolle ervaring worden vroegtijdig afgedankt en onherroepelijk aan de kant gezet’, zegt ze in Het Laatste Nieuws. ‘Dat staat haaks op de doelstelling van de regering om meer mensen langer aan de slag te houden.’ De Belgische regering wil de werkzaamheidsgraad van de huidige 70 procent opkrikken naar 80 procent. Lanjri pleit er voor dat de regering werk maakt van re-integratieprojecten voor ambtenaren, zoals dat al verplicht gebeurt bij werknemers.

Veertigers

De meerderheid van de ambtenaren die vorig jaar met ziektepensioen moesten, is tussen 51 en 60 jaar oud. Ook zestigers belanden vaak in het systeem, want een ambtenaar die 63 jaar is en zijn totaal 365 ziektedagen heeft opgesoupeerd, wordt sinds 2018 automatisch ‘op rust’ gestuurd. Zelfs als hij of zij later geneest. In 2021 werden 326 dertigers en 1.528 veertigers verplicht te stoppen met werken. Zij lijden vaak aan een chronische ziekte of hadden een zwaar beroepsongeval. In de private sector kan een werknemer in zo’n geval terugvallen op (tijdelijke) invaliditeit, maar voor ambtenaren bestaat zo’n regeling niet.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Het kan toch niet zo zijn dat ambtenaren en private sectoren nog steeds in 2 verschillende werelden leven? Dat schreeuwt toch om harmonisatie?
Advertentie