Advertentie
carrière / Nieuws

Rijksambtenaar mag niet langer werken dan AOW-leeftijd

Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

09 november 2018

Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

Het onderhandelaarsakkoord kan worden gezien als de voorloper van de cao Rijk, zoals die uiterlijk rond 1 januari 2020 van kracht zal worden. Als de omzettingsdatum van 1 januari 2020 niet wordt gehaald, dan krijgt het huidige ARAR vooralsnog per die datum de cao-status.

Fitheidstest

In dit akkoord staat dat de huidige rechtspositieregelingen (met name het ARAR) slechts ‘technisch’ zullen worden omgezet in een privaatrechtelijke cao voor rijksambtenaren. Op basis van dit onderhandelaarsakkoord zal er voor rijksambtenaren weinig veranderen. Op één belangrijk onderdeel na: de mogelijkheid voor rijksambtenaren om tot het bereiken van de 70-jarige leeftijd en ook later nog door te werken vervalt. Het huidige ARAR biedt rijksambtenaren de mogelijkheid om ook na hun 70e door te werken. Leeftijdsontslag is nu niet mogelijk, tenzij de betrokken ambtenaar na zijn 70e de voorgeschreven ‘fitheidstest’ niet kan doorstaan.

Ontslag

‘Kennelijk is het de bedoeling een artikel in het ARAR te schrappen en te vervangen door een bepaling die het mogelijk maakt om ontslag te verlenen op het moment waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt’, zegt Jan Blanken, advocaat arbeids- en ambtenarenrecht van Capra Advocaten. Wel zal de mogelijkheid worden geboden om op basis van overeenstemming nadien door te werken, vult hij aan.

Afname animo

Bij pensioenuitvoerder ABP kunnen ze niet precies zeggen hoeveel rijksambtenaren na hun pensioenleeftijd nog doorwerken. Volgens een woordvoerder neemt het totaal aantal ambtenaren (in alle sectoren samen, inclusief onderwijs) dat langer doorwerkt wel af. Werkten er in 2015 nog 2226 ambtenaren door na hun pensioen (6,3 procent van alle ambtenaren die dat jaar met pensioen gingen), in 2017 daalde dat tot 1329 ambtenaren (3,9 procent).

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Wat lost dit op?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Willem Dieten / vakbondsbestuurder FNV
We hadden de afspraak dat het bereiken van de AOW-leeftijd geen ontslaggrond meer zou zijn. De werkgever Rijk wilde dat bij nader inzien niet. We zijn er begin 2008 voor naar de rechter geweest en die stelde de bonden in het gelijk. Sindsdien kan de werkgever Rijk een verzoek van een ambtenaar om door te werken na de AOW-leeftijd niet weigeren. Dat kan alleen veranderen nu de bonden ingaan op het verzoek van de werkgever Rijk om dat recht van ambtenaren af te schaffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.de Niet / Strat.Adviseur
In feite is dit pure leeftijdsdiscriminatie. En ook inhoudelijk inconsequent. Als je eerder zou willen stoppen dan je AOW-leeftijd, wordt je gekort, als later zou willen stoppen, mag het niet. Zo vreet het rijk weer een deel weg ten koste van de normale werknemer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel Jongman / medewerker belastingdienst
Dit is wel een hele vreemde kronkel van de overheid. Jarenlang heeft de Rijksoverheid alles in het werk gesteld iedereen, ook rijksambtenaren, langer te laten werken. Alle argumenten werden uit de kast gehaald: het was anders onbetaalbaar; en plotseling werden we allemaal veel ouder. Vervolgens wilde de overheid van al die knasse kantoren af met allerlei regelingen. Denk aan de "goudgerande" regeling bij de Belastingdienst (die voor velen toch een sigaar uit eigen doos bleek te zijn). Nu wordt er in eens een leeftijdsgrens ingevoerd. Dit lijkt op leeftijdsdiscriminatie en in ieder geval op zwalken op de waan van de dag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnoud
Minister Ollengren is weer eens aan het zwalken. Niet voor het eerst,.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A.A.W. Kalis
Ik hoop van harte dat men bij de bonden tot bezinning gaat komen. Hoe is het mogelijk dat je iemand de mogelijkheid om door te werken, gaat ontzeggen zeker wanneer hij/zij daar zelf voor kiest! Het paternalisme is er nog steeds diep geworteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Dit is net zo goed leeftijdsdiscriminatie als dat werkgevers 45 plussers niet meer aannemen. Wie wil doorwerken en nog steeds voldoet, moet niet ontslagen kunnen worden op grond van het bereiken van de AOW leeftijd. Wat winnen de bonden ermee om hiermee akkoord te gaan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joan Bulder / Beleid
Onbegrijpelijk, onnavolgbaar, dom en stompzinnig
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Barkhuijsen / gepensioneerd
Geldt dit ook voor onze politieke bazen in kabinet en de beide kamers?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
comulder / ambtenaar
Wat een waanzinnige reacties. We hebben het over mensen van 70 (!). Laten zij a.u.b. het stokje doorgeven aan de jongeren. Het zijn trouwens vast niet de personen met een zwaar beroep die na hun 70'ste willen doorwerken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.Nijhof
Forse pensioenkorting rijksambtenaar bij AOW-ontslagDe rijksambtenaar die ontslag krijgt omdat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt en op die datum ook zijn ouderdomspensioen laat ingaan, wordt door pensioenfonds ABP fors gekort op zijn ouderdomspensioen. Iedereen, die voor het bereiken van zijn 68ste jaar het ouderdomspensioen laat ingaan, wordt met de factor 0.870 gekort op het opgebouwde pensioen. Vanaf 1 januari 2014 is in het pensioenreglement bepaald dat de pensioenrekenleeftijd 67 jaar is en vanaf 2018 is de pensioenrekenleeftijd vastgesteld op 68 jaar. In het ABP pensioenreglement 2018 is dat als volgt opgenomen (https://abppensioen.nl):Artikel 7.3 van het pensioenreglement bepaalt dat u recht heeft op ouderdomspensioen op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt.

Wat ABP er niet bij vermeldt is dat u op grond van artikel 7.6, lid 2 van het pensioenreglement wordt gekort op uw ouderdomspensioen, indien u inderdaad bij het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen gaat:‘Wanneer het ouderdomspensioen eerder of later ingaat dan de eerste dag van de maand waarin betrokkene 68 jaar is geworden, verlaagt of verhoogt ABP het pensioen met toepassing van de factoren opgenomen in Bijlage G.’Die kortingsfactoren uit Bijlage G zijn als volgt:

Uw opgebouwde pensioen vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2018 wordt gekort met de factor 0.879.

Uw opgebouwde pensioen vanaf 1 januari 2018 wordt gekort met de factor 0.875

Vanaf 1 januari 2014 is de opbouw van uw pensioen al verlaagd van 2,05% naar 1,875% en gaat u dan voor uw 68ste met pensioen dan wordt u nogmaals gekort. Tot slot bepaalt het pensioenreglement dat in het jaar van pensionering het pensioen wordt berekend naar het pensioengevend inkomen van het voorafgaande jaar. Dat gaat u straks jaarlijks honderden euro’s schelen aan ouderdomspensioen. Maar u hebt wel de volledige premies afgedragen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, de rijkwerkgevers zijn reuzeblij. Onbegrijpelijk, dat de vakbonden hiermee akkoord zijn gegaan.Frans Nijhof, voormalig beleidsadviseurUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
roelof bosma / griffier
als ik over twee jaar stop( 66 jaar9 heb ik 49 jaar gewerkt, maar nog geen 68 jaar; begrijp ik nu goed dat ik dan gekort wordt op mijn ouderdomspensioen.....dat zal ik toch wel verkeerd begrepen hebben.......!!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.Nijhof
@Roelof: dat hebt u goed begrepen, indien u voor uw 68ste met pensioen gaat, wordt u door ABP gekort. Zie ook https://abppensioen.nl in het menu Berichten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marianne / sr. management-assistente
Laat iedereen toch lekker zelf bepalen wat hij of zij wil. Dat betuttelen van de overheid gaat al ver genoeg. Zorg er liever voor dat mensen met zware lichamelijke arbeid eerder kunnen stoppen. Die zijn rond hun 50e al aardig versleten door het harde werken!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Karelsen / belastingdeurwaarder
Beste mensen, het is toch al van de gekke om tot je 70e door te werken. Laten we eerlijk zijn, de productiviteit neemt op hoge leeftijd echt niet toe, verder is de instroom van jongeren noodzakelijk, Ja, het kost geld om eerder uit de pensioenruif te gaan eten. Je kunt ook wachten totdat je omvalt, pas dan heb je er "echt van genoten". Als overheidsdienaar heeft u er toch niet op gerekend, dat alles wel wordt geregeld? Dat heb ik ondanks mijn ruim 40 pensioenjaren in ieder geval niet gedaan. Er dat is geen slechte keuze geweest. Zo blijkt nu.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / ambtenaar bij Nationale Politie
Als we het hebben over gelijke monniken gelijke kappen, zoute niet meer dan normaal zijn dat alle ambtenaren in Nederland stoppen op het moment dat ze de AOW leeftijd bereiken. Bij de NatPol is het een slimme bezuiniging. Waarom zou dat dus ook niet voor Rijksambtenaren gelden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Martin slimme bezuiniging-nee botte bezuiniging.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / ambtenaar bij Nationale Politie
Zonder dat ik me er inhoudelijk mee wil bemoeien, kijk eens op de site van de ABP en ga naar MijnABP.

Reken daar eens uit wat je daadwerkelijk, zou kunnen krijgen aan pensioen bij de diverse leeftijden.

Ik denk dat het dan allemaal best nog wel eensnee kan vallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Martin

Het gaat niet om wat ik krijg, maar om wat ik verdien, en ik verdien ene volledig pensioen zonder gegraai links en rechts
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie