Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenaar somber over loonkansen

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wnra, wordt als het goed is, van kracht op 1 januari 2020. De wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk wordt gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren er zo het hunne van denken. Bijna de helft (48 procent) van hen is er bang voor dat ze als gevolg van de nieuwe wet niet alleen makkelijker kunnen worden overgeplaatst of op een andere functie gezet, maar ook sneller kunnen worden ontslagen.

19 april 2019

Bijna de helft van de ambtenaren vreest dat hun rechtspositie er volgend jaar op achteruit gaat. Onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat voornamelijk argwanend wordt gekeken naar de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering.

Onderzoek naar beleving wijzigen rechtspositie

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wnra, wordt als het goed is, van kracht op 1 januari 2020. De wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk wordt gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren er zo het hunne van denken. Bijna de helft (48 procent) van hen is er bang voor dat ze als gevolg van de nieuwe wet niet alleen makkelijker kunnen worden overgeplaatst of op een andere functie gezet, maar ook sneller kunnen worden ontslagen. De nieuwe rechtspositie biedt volgens 45 procent van de ambtenaren minder bescherming tegen politieke willekeur. Daar zouden ze eerder het slachtoffer van kunnen worden als ze bijvoorbeeld de baas niet (genoeg) naar de mond praten.

Een nog groter deel (54 procent) van hen voorziet een uitkleden van de bestaande werkloosheidsregelingen, op zowel het vlak van bovenwettelijke vergoedingen als wachtgelden en termijnen. Ruim een kwart van de ambtenaren houdt zelfs rekening met een versobering van de pensioenregelingen. Het meest achterdochtig blijken de rijksambtenaren.

Op een verbetering van de arbeidsmarktpositie als gevolg van de gelijktrekking van de rechtspositie met de private sector, rekent een op de twee ambtenaren niet. Zo’n positieve verwachting leeft slechts bij een enkeling: 7 procent. Ruimere mogelijkheden voor een aantrekkelijkere, meer marktconforme beloning dan? Zit er ook niet in, somberen vier op de tien ambtenaren. Eén op de zes ambtenaren ziet het wat dat betreft wel zonniger in – opvallend vaker trouwens in gemeenteland dan bij het rijk.

Onrust
Volgens de wetgever is een van de voordelen van de normalisering dat de rechtspositie van ambtenaren gelijk is aan die van werknemers, waardoor het in principe makkelijker zou worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Bijgevolg zou het door het ‘normaler’ maken van de rechtspositie van de ambtenaar makke lijker worden om nieuwe collega’s aan te trekken. Daarin gelooft echter nog niet één op de tien ambtenaren. Medewerkers van de provincie zijn op dit punt het meest negatief.

Veel medewerkers in de publieke sector zien als gevolg van de invoering van de wet vooral onrust en onduidelijkheid op hen afkomen. Ruim vier op de tien ambtenaren houden wat dat betreft hun hart vast – op de Haagse departementen nog het meest.


Onvoldoende informatie 
Twee op de drie ambtenaren is onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Blijkens onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur zou de helft van hen behoefte hebben aan meer informatie. Opvallend is dat rijksambtenaren het minst op de hoogte zeggen te zijn: drie op de vier. De informatiepositie bij hun provinciale collega’s is aanzienlijk beter. Dertig procent van de ambtenaren – met name de 50-plusser – geeft aan voldoende op de hoogte te zijn van wat er per 1 januari 2020 aan wijzigingen aan zit te komen.


Wnra geeft minder bescherming tegen politieke willekeur:Afbeelding


Verantwoording
Berenschot hield in opdracht van Binnenlands Bestuur een Salary Survey onder medewerkers in de publieke sector. Ruim 1.200 ambtenaren – werkzaam bij met name rijk, provincies en gemeenten – deden aan het onderzoek mee.


Lees meer over normalisering in de special van Binnenlands Bestuur (inlog)

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Vooral gemeenteambtenaren zijn steeds het kind van de rekening, hoewel gemeenten via het Gemeentefonds wel de financiële middelen ontvangen. Deze middelen worden dus volkomen ten onrechte gedeeltelijk aangewend voor andere doeleinden.

Schandalig zoals zij via slechte onderhandelingsresultaten binnen de CAO door hun werkgevers worden benadeeld. De CAO's bij het |R|ijk en Provincie zijn constant veel beter. De oplossing is dichtbij gewoon het werk neerleggen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mirza van der Does de Bye / accountmanager
In het artikel is niet gelijk zichtbaar hoeveel ambtenaren er deel hebben genomen aan het onderzoek waardoor het nu lijkt of de gegeven percentages voor alle ambtenaren zou gelden. Helaas wordt onderaan het artikel (ik noem dat de kleine lettertjes) pas duidelijk om hoeveel geïnterviewden het zou gaan. ik vindt dat niet netjes. Wanneer het artikel begon dat er van de 1200 geintervieuwden de volgende cijfers van toepassing zijn, was dat de werkelijkheid geweest en betrouwbaarder. Dat we alert moeten zijn en kritisch over de invoering van de WNRA en gevolgen ervan lijkt me duidelijk maar we moeten de achterban wel van duidelijke informatie voorzien.Dus collega ambtenaren...lees kritisch bij het lezen van de aangeboden informatie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.C. Joosen / Privacyfunctionaris
De politiek ziet hiermee kansen om bij toekomstige reorganisaties makkelijker van boventallige medewerkers afscheid te nemen. Vergeet niet dat de volstrekt onbetrouwbare Roverheid elke kans aangrijpt om onder valse voorwendselen dit soort effecten te realiseren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Ik ben niet bang voor de negatieve gevolgen maar ik vraag me af voor welk probleem de WNRA een oplossing is?

Ook bijzonder dat de WNRA door een kamerinitiatief is ontstaan.\

Speeltje van D66 en CDA.

Curieus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
Loonkansen? Terecht somber!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tinus
What's new?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud
Roverheid?

Inmiddels al ruim veertig jaar!! werkzaam waarvan ruim dertig jaar in (lokale) overheidsdienst. Ben gestart in het bedrijfsleven en daarna ambtenaar geworden. Tussentijds ook nog enkele jaren terug naar het bedrijfsleven. Behalve gevolgen voor het pensioen ervaar ik nauwelijks verschil tussen de dienstverbanden als ambtenaar of als arbeidscontractant. De politiek ziet dit kennelijk anders en daar maak ik me wel zorgen over omdat dit gremium, zeker op rijksniveau, vaak een dubbele agenda heeft.

Mede gelet op het verloop van de cao-onderhandelingen ga ik steeds meer begrip krijgen voor het gebruik van het woord Roverheid
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Daarbij ook nog eens de trieste neergang van gepensioneerde ambtenaren in beeld:

-bij de aanstelling werd ooit toegezegd een waardevast pensioen op basis van eindloon.

-dit werd eindloon met indexering.

-dit werd eindloon met matige indexering.

-dit werd eindloon zonder indexering.

-het eindloon werd middelloon met matige indexering.

-dit werd vanaf 2009 (!!!!) middelloon zonder indexering.

-gepensioneerden met bruto meer dan ca. E 30.000 werden nog eens extra belast door het vervallen van de ouderenkorting en extra belastingheffingen.

En dan nog met droge ogen beweren dat iedereen er op vooruit gaat?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter-Paul / RUD
ik heb er geen vertrouwen in. Dat ambtenaren gemakkelijker naar het bedrijfsleven zouden overstappen kan ook zonder deze wet prima. En andersom zal niet gebeuren omdat de salarissen bij gemeenten veel slechter zijn. Vakbond, let op wat er gebeurt! Kunnen wij leden daar over meebeslissen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Ik vind mijn werk zo leuk dat ik 25% salaris heb ingeleverd
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
U dient uw frauderenderende collega, wettelijk bepaald, aan te geven!
Overheid ziet in dat veel ambtenaren baantjes (repeterende werkzaamheden) hebben die er niet toe doen, uit onderzoek bleek 35%, en met gemak vervangen kunnen worden door algoritmen en blockchain. Dat ambtenaren dit niet wensen is een echeter met de tijd meegaan is twee. Bedrijfsleven gaat over op nieuwe technieken de overheid loopt duidelijk achter. Burgers hebben hier geen miljarden meer voor over, logisch toch als je links helemaal leeg gemolken wordt en men je rechts ook nog even wil melken. Bovendien zolang er ambtenaren in het nieuws blijven komen die zomaar even 211.000 euro “verbellen” en niet ontslagen worden, zet dit kwaad bloed bij de burger welke voor het kleinste vergrijp aan de hoogste boom en boete wordt gehangen. Dus compassie voor een ambtenaar is volledig weg gecriminaliseerd door de ambtenarij zelf. Of gaat deze fraudeur alsnog ontslagen worden zonder pensioen, ww en dient hij de 211.000 euro terug te betalen? Denk het niet.

Ambtenarij vind het dus heel normaal dat burgers maanden per jaar voor niets werken, om dit soort lieden en andere ambtelijke miljarden verspillers aan het werk te houden?

Laat je eens nakijken voordat je het hebt over de vervelende burgers, die hebben alle recht om vervelend te toen, hebben ze nl. erg veel voor betaald, miljarden per jaar.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Twee op de drie ambtenaren is onvoldoende geïnformeerd. Als dat wel zo zou zijn, zouden zou enorm schrikken. Ik kom uit het bedrijfsleven. Ontslag is daar geen probleem, dat doen ze gewoon. En overstap naar het bedrijfsleven is alleen bij specifieke beroepen mogelijk.

Dus waarom wordt je nog ambtenaar. Betaald echt minder, je bouwt geen buffer op, terwijl je wel net zo makkelijk ontslagen kan worden als in het bedrijfsleven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sander / Medewerker brandweerorganisatie
Ah, dus de lokale overheid kan zometeen ook leaseauto's aan het personeel ter beschikking stellen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@Mark: kleine aanvulling: niet dat je in het bedrijfsleven alles kan en mag zeggen, maar ook dat is bij de overheid een stuk minder, het zgn. politiek primaat.

Zie ook hier: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie