Advertentie
carrière / Nieuws

Personeelstekort bij Rijksvastgoedbedrijf ‘aanzienlijk risico’ voor Defensie

Achterstanden in onderhoud van kazernes en munitie-opslag door personeels- en geldgebrek worden eerder groter dan kleiner.

15 februari 2023
Johan Willem Friso kazerne verkeert in slecht staat
Johan Willem Friso kazerneANP

Defensie zou al haar gebouwen willen overdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De Algemene Rekenkamer vindt dat echter niet zo’n strak plan. Datzelfde RVB bleek echter de afgelopen jaren al niet bij machte het Defensie-vastgoed voldoende te onderhouden, met name door gebrek aan capaciteit.

Beleidsmedewerker

Ctgb
Beleidsmedewerker

Financieel adviseur gemeentes | BMC | Noord-Nederland

BMC
Financieel adviseur gemeentes | BMC | Noord-Nederland

Munitie-opslag

Die kritische noot plaatst de Algemene Rekenkamer bij het kabinetsvoornemen om al het vastgoed van Defensie over te hevelen naar het Rijksvastgoedbedrijf. Dat idee is onderdeel van het Strategisch Vastgoedplan van het ministerie om een einde te maken aan de langdurige problemen rond het beheer en onderhoud van kazernes, oefenterreinen, kantoren, munitie-opslagplekken en vliegvelden.

Onderbouwing ontbreekt

Waarom juist dat alternatief voor verbetering zou zorgen, is volgens de Rekenkamer niet door het kabinet onderbouwd. In de huidige situatie, waarbij het RVB opdrachtnemer is voor het beheer van Defensievastgoed, lukte het het RVB nu immers al niet het Defensie-vastgoed voldoende te onderhouden. Dat stelde de Rekenkamer vast bij eerdere verantwoordingsonderzoeken.

Werven medewerkers

Het beheer van het vastgoed van Defensie, ter waarde van zo’n 25 miljard euro, is volgens de onderzoekers al langere tijd problematisch. ‘Dat levert niet alleen risico’s op voor veiligheid van personeel en materiaal, maar kan ook een hindernis zijn bij het werven en behouden van medewerkers’, aldus de Rekenkamer nu. Sinds 2019 blijkt dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor onderhoud, waardoor de achterstanden oplopen en problemen toenemen. De Algemene Rekenkamer kwalificeerde dat vastgoedbeheer in 2020 en 2021 aan als een ernstige onvolkomenheid.

Toename storingen

‘Wij constateren sinds 2018 dat de minister van Defensie onvoldoende inzicht heeft in de werkelijke staat van het onderhoud van de totale vastgoedportefeuille. Tevens ontbrak het aan voldoende geld en personeel om de achterstanden in het onderhoud adequaat en met de juiste prioritering aan te pakken. Hierdoor is de kwaliteit van het vastgoed verder afgenomen: zo is het aantal gebouwen met meer dan twee onacceptabele gebreken opgelopen van 45 procent in 2016 naar meer dan 60 procent in 2021’, aldus de Rekenkamer. Geconstateerd werd onder meer achterstand in wettelijke keuringen en inspecties, het niet halen van planning en doelen voor onderhoud. Daardoor gaat de onderhoudsconditie van het defensievastgoed verder achteruit en neemt het aantal storingen toe.

Aanzienlijke risico’s

De capaciteitsproblemen zijn nog steeds niet opgelost, wat volgens de onderzoekers ‘aanzienlijke risico’s’ met zich meebrengt. Ze wijzen onder andere op brieven van het RVB aan het ministerie van Defensie dat het voor de organisatie én voor de markt een grote uitdaging is om personele capaciteit te vinden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
Klopt het rijksvastgoedbeheer heeft een houtjes touwtjesbeleid. Er zit geen herkenbare visie achter het beheer en het is al helemaal niet in lijn met doelstellingen zoals het verduurzamen van vastgoed. Het beheer van AZC's is er letterlijk één van het gebouw overeind houden. Ook gebouwen die voor de noodopvang Oekraïeners worden ingezet zijn ondermaats qua energieprestaties. Maar dat boeit het RVB niet want de kosten kunnen gedeclareerd worden bij een ander ministerie. Deze cynische en onverschillige houding maakt dat onze Prins Bernhard nog een heilige is vergeleken met deze club.
Advertentie